[13.10.2017]

Чи має право на соціальну відпустку та допомогу по вагітності та пологам особа, яка усиновила новонароджену дитину?

Управління  Держпраці у Хмельницькій області розглянуло заяву щодо відмовлення працівникові у наданні соціальної відпустки та допомоги по вагітності та пологам, як особі, яка усиновила новонароджену дитину.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про відпустки» особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд.
Згідно умов статті 7 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Підстави та умови виплати матеріального забезпечення застрахованим особам в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, зокрема, допомоги по вагітності та пологах, визначає Закон України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Згідно умов статті 25 цього Закону допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку та встановленої форми листок непрацездатності. Відповідно до вимог пункту 6.11. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, особам, які усиновили дитину або взяли дитину під опіку, лікарем жіночої консультації на підставі свідоцтва про народження дитини та рішення суду про її усиновлення або встановлення опіки видається листок непрацездатності на період з дня усиновлення або встановлення опіки до дня закінчення післяпологової відпустки тривалістю 56 календарних днів, що відраховуються з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження та рішенні суду про її усиновлення. При заповнені листка непрацездатності у графі «Причина  непрацездатності:» вказується «вагітність та пологи»; у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується сумарна тривалість відпустки з відміткою дати відкриття листка, у графі «Стати  до роботи» -  дата закінчення відпустки.

Тобто, листок тимчасової непрацездатності виданий лікарем жіночої консультації  на підставі свідоцтва про народження дитини та рішення суду про її усиновлення визначає тривалість соціальної відпустки, яку зобов’язаний надати роботодавець відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про відпустки». Рішення про призначення допомоги по вагітності та пологам приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування за місцем роботи не пізніше десяти днів з дня надходження листка непрацездатності та не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня закінчення періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Допомога надається за весь період увільнення від роботи за період відпустки по вагітності та пологам, яка не може перевищувати період непрацездатності визначеної у листку непрацездатності.

За матеріалами Управління держпраці у Хмельницькій області