Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (Форма № 5) (зі змінами від 08.02.2014 р.)

(Word)