ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про особливості користування Андріївською церквою
Національного заповідника "Софія Київська"

Верховна Рада України

для забезпечення релігійних потреб віруючих у відновленні та збереженні зв’язків з Константинопольською Церквою-Матір’ю, започаткованих Хрещенням Київської Русі - України Володимиром Великим, усунення негативних наслідків втручання Росії - держави-агресора в життя українського православ’я і протистояння загрозам для національної безпеки, викликаним таким втручанням, створення передумов для об’єднання української православної спільноти і всього суспільства, визнання Помісної Православної Церкви в Україні світовим православ’ям і усунення підстав для дискримінації віруючих, які належать до неї, забезпечення діяльності Ставропігії Престолу Святого Андрія

приймає цей Закон, що має на меті визначення особливостей користування визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, культовою спорудою - Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська", з метою створення умов для здійснення Церквою Вселенського Патріархату богослужінь в Україні та забезпечення реалізації прав громадян на вільне віросповідання.

Стаття 1. Установити, що Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" (м. Київ, Андріївський узвіз, 23) (далі - Андріївська церква), яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському Патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Стаття 2. Використання Андріївської церкви Вселенським Патріархатом здійснюється з додержанням законодавства про охорону культурної спадщини.

Особливості передачі Андріївської церкви в безоплатне постійне користування та умови її використання встановлюються Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Стаття 3. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст. 66 із наступними змінами) доповнити статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Особливості передачі у користування визначного
об’єкта культурної спадщини, пам’ятки архітектури національного
значення, культової споруди - Андріївської церкви
Національного заповідника "Софія Київська"

Передача в постійне користування культової споруди Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська" здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному законодавством, з урахуванням особливостей, установлених цією статтею та окремим законом.

Культова споруда, що є державною власністю, яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, - Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" може надаватися в постійне безоплатне користування для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій у порядку, визначеному цією статтею.

Передача Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська" у постійне користування не тягне за собою виключення її з переліку об’єктів нерухомої культурної спадщини Національного заповідника "Софія Київська".

Договір про надання у постійне користування культової споруди Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська" має містити такі істотні умови: найменування культової споруди як об’єкта державної власності, як пам’ятки культурної спадщини національного значення, умови та режим використання, збереження, охорони та утримання в належному стані пам’ятки національного значення, доступу до такої пам’ятки відповідно до законодавства про охорону культурної спадщини, інші умови відповідно до законодавства про охорону культурної спадщини".

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити відповідно до законодавства та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, передачу в постійне безоплатне користування культової споруди, визначного об’єкта культурної спадщини, пам’ятки архітектури національного значення - Андріївської церкви Національного заповідника "Софія Київська" (м. Київ, Андріївський узвіз, 23);

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 18 жовтня 2018 року
N 2598-VIII