МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.08.2018 N 1224

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2018 р. за N 1078/32530

Про затвердження Норм
безоплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам підприємств електроенергетичної галузі

Відповідно до статей 8 і 28 Закону України "Про охорону праці", пунктів 8 і 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423, наказую:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01 листопада 2004 року N 241 "Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2004 року за N 1663/10262 (зі змінами).

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр А. Рева

Погоджено:

Керівник Секретаріату Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні Р. Іллічов

Перший заступник Голови Спільного представницького
органу об’єднань профспілок О. О. Шубін

Виконавчий Віце-президент Конфедерації
роботодавців України О. Мірошниченко

Директор виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України Є. Баженков

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій М. Чечоткін

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Г. Плачков

Голова Державної служби України з питань праці Р.Т. Чернега

В.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун

Міністр внутрішніх справ України А.Б. Аваков

Міністр енергетики та вугільної промисловості України І. Насалик

Затверджено
Наказ Міністерства
соціальної політики України
27.08.2018 N 1224

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2018 р. за N 1078/32530

Норми
безоплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам підприємств електроенергетичної галузі

І. Загальні положення

1. Ці Норми розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці", Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137, для забезпечення працівників підприємств електроенергетичної галузі, залучених до робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також робіт, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування, які виконують роботи з експлуатації, ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів, та встановлюють для роботодавця вимоги щодо безоплатної видачі ЗІЗ (тип, вид, захисні властивості) та строки носіння чи використання працівниками, для яких їх використання є обов’язковим під час трудового процесу.

3. У цих Нормах професійні назви робіт (професій, посад) працівників зазначено відповідно до Національного класифікатора України "Класифікація професій" ДК 003-2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327 зі змінами (далі - Класифікатор професій).

4. Визначення, що використовуються у цих Нормах, мають такі значення:

загальний - перелік ЗІЗ, що видаються кожному працівнику відповідної професії або посади;

додатковий - додаткові ЗІЗ, що видаються працівнику лише в разі виконання ним окремих видів робіт або в певних умовах;

черговий - ЗІЗ, що закріплені за певними робочими місцями або видаються працівнику на час виконання робіт, де є потреба їхнього застосування, та передаються однією зміною іншій.

5. ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761.

6. Крім цих Норм, працівники підприємств електроенергетичної галузі, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, які не зазначені в цих Нормах, мають забезпечуватися ЗІЗ відповідно до чинного законодавства.

7. Зважаючи на особливості виробництва, з метою посилення захисту працівників роботодавець за погодженням із профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілки) може додатково видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, виготовлені з тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види ЗІЗ на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їхніх захисних властивостей та умов праці.

8. За контроль та своєчасність забезпечення працівників ЗІЗ відповідають органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки через свої виборні органи і представників, а за відсутності професійної спілки - уповноважена особа.

10. У разі постійної роботи у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, строки носіння зимових ЗІЗ зменшуються на 12 місяців.

ІІ. Порядок застосування загального та додаткових переліків ЗІЗ

1. Загальні вимоги

1. Керівникам та спеціалістам підрозділів, які зобов’язані за родом своєї діяльності організовувати, контролювати або брати участь у роботах з монтажу, налагодження, технічного обслуговування, ремонту або виконують роботи з бригадами служб, груп та дільниць повітряних ліній, розподільчих мереж, підстанцій та інших виробничих підрозділів, а також виконують оперативне переключення в електроустановках, видаються ЗІЗ, як і працівникам відповідних виробництв (професій), що передбачені в цьому нормативно-правовому акті.

2. Працівникам, які зайняті на роботах, пов’язаних із впливом на їхню шкіру шкідливих виробничих факторів, видаються захисні креми гідрофільної та гідрофобної дії, очисні пасти, регенераційні та відновлювальні креми відповідно до потреб, що встановлені у внутрішніх актах підприємства.

3. Для покращення догляду за черговими ЗІЗ роботодавець має право забезпечити працівників 2 комплектами відповідних ЗІЗ, із подвоєнням строку їхнього носіння.

У разі видачі працівникам одночасно черевиків утеплених та чобіт утеплених строк їхнього носіння збільшується в два рази.

4. За рішенням роботодавця з урахуванням протокольного рішення виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві або профспілкового представника працівникам усіх професій та посад, що передбачені цими Нормами, можуть видаватися додатково такі ЗІЗ (якщо таку видачу не передбачено Нормами):

головні убори (берети, кепки, бейсболки тощо) зі строком носіння до зносу;

сорочки або футболки в кількості 2 одиниці на один рік;

шкарпетки в кількості 6 пар на один рік;

спрей для ніг із протигрибковим ефектом у кількості 100 мл (1 флакон) на 1 місяць (у разі видачі спеціального взуття);

протиопіковий гель у кількості 20 г на 1 рік (у разі виконання вогненебезпечних та вибухонебезпечних робіт);

захисний крем від низьких температур та вітру для відкритих ділянок шкіри в кількості 100 мл на 1 місяць (у разі виконання зовнішніх робіт зимою);

окуляри для захисту від ультрафіолетового випромінювання з терміном використання до зносу;

спеціальні захисні окуляри, що призначені для захисту очей від проявів комп’ютерного зорового синдрому, із терміном використання до зносу (для роботи на персональних електронно-обчислювальних машинах);

захисні окуляри коригувальні за наявності медичних показань із терміном використання до зносу;

індивідуальний засіб для промивання очей (стерильний розчин NaCl 0,9 %) в кількості 200 мл (1 герметично закритий флакон) із терміном використання до зносу (у разі безоплатної видачі окулярів або щитків захисних).

5. Якщо такі ЗІЗ, як жилет сигнальний, страхувальна прив’язь, тримальна прив’язь (запобіжний пояс), діелектричні калоші та рукавички, діелектричні килимки, захисні окуляри (зокрема корегувальні) та щитки, фільтрувальні ЗІЗ органів дихання з протиаерозольними та протигазовими фільтрами, ізолювальні ЗІЗ органів дихання, захисний шолом, підшоломник, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, навушники, протишумові вкладиші, світлофільтри, антивібраційні рукавиці або рукавички тощо, не зазначено в цих Нормах, вони можуть бути видані працівникам зі строком носіння до зносу або як чергові на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, а також з урахуванням умов та особливостей робіт, що виконуються, зокрема в разі виконання робіт на проїзній частині (або поблизу неї). Під час виконання робіт на проїзній частині (або поблизу неї) дороги чи залізниці, у разі визначення місця пошкодження кабельних ліній (далі - КЛ), повітряних ліній (далі - ПЛ), ремонту КЛ і ПЛ та розчищення охоронної зони КЛ, ПЛ їхня видача може передбачатися колективними договорами та угодами.

6. Працівникам, які потребують захисту в умовах, де необхідна підвищена видимість та безпека, замість ЗІЗ, які передбачені цими Нормами, видається спеціальний одяг зі світловідбивними властивостями підвищеної видимості з тими самими строками носіння.

7. Працівникам, які виконують посадові обов’язки в зонах, що заражені радіонуклідами, або які обслуговують технологічне обладнання, що є джерелом іонізуючого випромінювання, у разі неможливості дезактивувати ЗІЗ їх мають замінити новими, незважаючи на строк носіння. На час дезактивації ЗІЗ працівникам видається запасний комплект.

8. Працівникам усіх професій та посад, які зайняті на роботах у вибухонебезпечних умовах, має видаватися спеціальний одяг, що виготовлений із тканин та матеріалів із вогнестійкими антиелектростатичними властивостями.

9. Працівникам усіх професій та посад, що передбачені в розділі "Експлуатація устаткування підземних гідроелектростанцій" цих Норм, які в разі аварійної ситуації можуть опинитися в затоплених приміщеннях, додатково до основних ЗІЗ видаються рятівні жилети та саморятівник зі строком носіння до зносу.

10. За рішенням роботодавця з урахуванням протокольного рішення виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві або профспілкового представника працівникам, яким цими Нормами не передбачена безоплатна видача теплого спеціального одягу, на зовнішніх роботах взимку або для роботи в приміщеннях, що не опалюються, можуть видаватися додатково куртка або костюм для захисту від знижених температур (на 36 міс.), підшоломник під каску утеплений (на 24 міс.), рукавички з полімерним покриттям утеплені (на 3 міс. або до зносу), взуття утеплене (на 24 міс.).

11. Роботодавець з урахуванням протокольного рішення виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві або профспілкового представника встановлює відповідно до цих Норм перелік ЗІЗ від термічних ризиків впливу електричної дуги для відповідних робочих місць, що забезпечують захист працівників від опіків другого ступеня, з урахуванням рівня захисту ЗІЗ від термічного впливу електричної дуги із сумарною граничною величиною спадної енергії, що перевищує фактичну.

12. Роботодавець має право з урахуванням протокольного рішення виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві або профспілкового представника встановлювати норми безоплатної видачі працівникам ЗІЗ, що покращують захист від шкідливих та (або) небезпечних виробничих факторів, які впливають на працівників на робочому місці, а також в особливих температурних умовах або від забруднень.

Ці Норми затверджуються локальними нормативними актами роботодавця на підставі висновків атестації робочих місць за умовами праці та можуть бути внесені до колективного та (або) трудового договору із зазначенням типових норм, порівняно з якими покращується забезпечення працівників ЗІЗ.

13. Засоби для захисту від води та нетоксичних розчинів (костюми, плащі, фартухи) мають виготовлятися з тканини з покриттям ПВХ щільністю не менше ніж 330 г/м2.

14. Костюм для захисту від ланцюгової пилки повинен мати захисний внутрішній наповнювач із спеціального матеріалу. Захисний наповнювач має розміщуватися на передніх частинах штанів/напівкомбінезона та на рукавах куртки до рівня передпліччя. Костюм має бути сертифіковано згідно з Переліком продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року N 28, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за N 466/10746, терміни введення його в експлуатацію має бути встановлено відповідно до вимог ДСТУ EN 381-5:2002, ДСТУ EN 381-11:2006.

15. Тип та ступінь захисту для захисних окулярів, щитків, запобіжних поясів визначаються відповідно до умов праці.

2. Вимоги до роботи з радіоактивними речовинами і
джерелами іонізуючого випромінювання

1. Для роботи в мокрому ґрунті і воді видаються додатково чоботи гумові або галоші гумові - чергові, якщо вони не передбачені цими Нормами.

2. Спеціальний одяг, передбачений для роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання, виносити з підприємства не дозволяється.

3. Працівники, що тимчасово залучаються до роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання, а також відвідувачі виробничих приміщень, у яких застосовуються радіоактивні речовини, забезпечуються на час роботи і на час перебування в зазначених виробничих приміщеннях тим же спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ, що й постійні працівники, для чого мають бути в наявності чергові комплекти спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ.

4. Якщо неможливо провести дезактивацію спеціального одягу та ЗІЗ, потрібно негайно їх замінити новими незалежно від термінів носіння.

5. На час дезактивації спеціального одягу та інших ЗІЗ працівникам видається запасний комплект.

6. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ, що видаються працівникам, зайнятим на роботах із радіоактивними речовинами у відкритому вигляді, повинні мати спеціальний розпізнавальний знак.

7. Білизна натільна і шкарпетки бавовняні, передбачені цими Нормами, видаються за умови, якщо потрібне обов'язкове проходження через санпропускник. Усім працівникам, для яких установлений обов'язковий режим санпропускника, видається, крім спеціального одягу, передбаченого цими Нормами, носова хустка з марлі одноразова, а жінкам, окрім того, бюстгальтер із строком носіння на 12 міс.

8. У холодний період року працівникам, що виконують роботу з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання на відкритому повітрі, додатково видаються куртка бавовняна на утепленій підкладці, штани бавовняні на утепленій підкладці та утеплене взуття.

9. Рукавички гумові видаються в разі потреби. Строк їхнього носіння визначається характером роботи. Під час виконання робіт, де передбачається контактування з транформаторним маслом, видаються рукавиці бензомаслостійкі з терміном носіння 2 міс.

10. Працівникам, що виконують роботу з радіоактивними речовинами, залежно від характеру і тривалості проведених робіт додатково до рукавичок гумових можуть видаватися бавовняні рукавички-вкладиші.

11. Бавовняні костюми, комбінезони, халати, берети мають виготовлятися з нефарбованого молескіну або молескіну зі спеціальним просоченням, натільна білизна - з нефарбованої бязі, халати мають застібатися ззаду.

N з/п  Код згідно з ДК 003-2010  Професійна назва роботи  Назва ЗІЗ  Строк носіння (місяць або до зносу)  Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ   
 
1. Експлуатація устаткування атомних електростанцій*   
1.1  2111.2  Інженер з управління блоком атомної станції  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
2111.2  Інженер з управління реактором атомної станції  Напівкомбінезон із сорочкою (блузкою)  12  ЗМи   
2145.2  Інженер з управління турбіною атомної станції  Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
1.2  2146.2  Інженер-технолог з очищення води атомної станції  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
8154  Апаратник блочної знесолювальної установки атомної електростанції  Фартух із полімерних матеріалів  черговий  В   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички гумові  Ву   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Ковпак бавовняний  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
При роботі з кислотами і лугами додатково:       
Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів  12  К-50   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів та для захисту від знижених температур  36  Тн, К-50   
1.3  8161  Оператор спецводоочищення  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Фартух із полімерних матеріалів  черговий  В   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички гумові  Ву   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Ковпак бавовняний  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для роботи з кислотами і лугами додатково:       
Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів  12  К-50   
Для роботи з кислотами і лугами взимку додатково:       
Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів та від знижених температур  36  Тн, К-50   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Фартух із полімерних матеріалів  12  В   
Черевики шкіряні  12  Мп   
1.4  7233.1  Слюсар з ремонту реакторно-турбінного обладнання  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Чоботи гумові  чергові  В   
Окуляри захисні  до зносу  Зп   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Під час виконання робіт з очищення поверхонь нагріву ємностей теплообмінної апаратури (гідроочистка):       
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Білизна натільна  Рз   
Берет бавовняний  Рз   
Чоботи гумові  РзМиЗ   
Рукавички гумові (господарчі)  Рз, Вн   
Фартух із нагрудником  РзВнМиНм   
Окуляри захисні закриті  до зносу     
Шкарпетки бавовняні  ЗП   
Рушник  Рз   
Костюм герметичний поліуретановий спеціального призначення  З   
1.5  8161  Машиніст блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбіна)  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні покриттям  12  Мп   
Рукавички з полімерним  Ми   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
1.6  8163  Машиніст берегових насосних станцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички гумові  Ву   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На вологих роботах додатково: Костюм для захисту від води та нетоксичних розчинів  12  Вн   
Шолом під каску  12  ЗМи   
Чоботи гумові  12  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
1.7  2149.2  Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції; Інженер з розрахунків та режимів (атомні реактори)  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
2143.2  Інженер з ремонту і налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції  Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
2144.2  Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювання атомної електростанції  Боти чи калоші діелектричні  чергові  Ев   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Влітку додатково:       
Туфлі  12  Ми   
2. Роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання*   
2.1  8322  Водій автотранспортних засобів (спецавтомобіля за одночасного виконання обов’язків дозиметриста)  Комбінезон бавовняний  Рз   
Білизна натільна  Рз   
Рушник     
Берет бавовняний  Рз   
Шкарпетки бавовняні  Рз   
Рукавички гумові  Рз, Вн   
Черевики  Рз   
Чоботи гумові  12  Рз, Вн   
Комбінезон пластикатовий  черговий  Ри   
Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Водію автомобіля, який водить спецмашину з неопалюваною кабіною       
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
2.2    Працівники, безпосередньо зайняті на переносних установках для гамма-дефектоскопії  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Рз   
Черевики шкіряні  Рз   
Берет бавовняний  12  Рз   
Рукавиці бавовняні  Рз   
Ручний захват для ампул  до зносу     
7242  Дефектоскопіст рентгеногамма-графування  Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Окуляри або щиток для обличчя захисні  до зносу     
Рушник     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
2.3    Працівники, безпосередньо зайняті на стаціонарних установках для рентгеногамма-дефектоскопії  Рушник     
Халат бавовняний  12  Рз   
Берет бавовняний  12  Рз   
Рукавиці бавовняні  Рз   
Ручний захват для ампул  до зносу     
Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
7242  Дефектоскопіст рентгеногамма-графування  Респіратор пилозахисний  до зносу  Ев   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу     
7243  Лаборант рентгеноспектрального аналізу  Фартух з освинцьованої гуми  12     
Чоботи гумові із захисним підноском  до зносу     
Окуляри або щиток для обличчя захисні  до зносу  Вн   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24     
Окуляри з освинцьованого скла  до зносу  Вн   
Костюм для захисту від виробничих забруднень та механічних впливів  12     
Туфлі шкіряні  12  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
2.4    Працівники, безпосередньо зайняті виконанням лабораторних або промислових робіт із застосуванням відкритих радіоактивних речовин загальною активністю до 10 мілікюрі і більше  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  Рз   
Білизна натільна  Рз   
Берет бавовняний  Рз   
Шкарпетки бавовняні  Рз   
Рушник     
Напівкомбінезон пластикатовий  черговий  Ри   
Фартух пластикатовий  черговий  Ри   
8121  Лаборант спектрального аналізу  Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
Рукавички гумові  Рз, Вн   
7241  Лаборант-радіометрист  Черевики  12  Рз   
8159  Лаборант хімічного аналізу  Чоботи гумові  чергові  Рз, Вн   
7241  Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)  Респіратор пилозахисний  до зносу     
Окуляри з освинцьованого скла  до зносу     
Фартух з освинцьованої гуми  до зносу     
2149.2  Інженер-технолог  Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
2111.2  Інженер-радіолог  Ручний захват для ампул  12  К-50   
2113.2  Інженер-радіохімік  Для роботи з кислотами і лугами додатково:       
7243  Дозиметрист  Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів  до зносу     
8290  Пробовідбірник  Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Туфлі  12  Ми   
2.5    Працівники, безпосередньо зайняті ремонтом забрудненого радіоактивними речовинами устаткування витяжних шаф, боксів, спецвентиляції  Костюм бавовняний  Рз   
Білизна натільна  Рз   
Берет бавовняний  Рз   
Шкарпетки бавовняні  Рз   
Рушник     
Чоботи гумові  3 або чергові  Рз, Вн   
Черевики  Рз   
Рукавиці брезентові  чергові  Рз   
7233  Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання  Рукавички гумові  Рз, Вн   
Напівкомбінезон пластикатовий  черговий  Ри   
Фартух пластикатовий  черговий  Ри   
Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
7134  Ізолювальник з термоізоляції  Окуляри з освинцьованого скла  до зносу     
7233  Слюсар-ремонтник  Фартух з освинцьованої гуми  до зносу     
1222.2  Майстер  Костюм для захисту від виробничих забруднень та механічних впливів  12     
Окуляри або щиток для обличчя захисні  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
2.6    Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання на ядерних реакторах, спецскладах  Костюм бавовняний  Рз   
Білизна натільна  Рз   
Берет бавовняний  Рз   
Шкарпетки бавовняні  Рз   
Чоботи гумові  чергові  Рз, Вн   
Фартух пластикатовий  черговий  Ри   
Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Окуляри з освинцьованого скла  до зносу     
2149.2  Інженер-технолог  Фартух з освинцьованої гуми  до зносу     
7233  Слюсар-ремонтник  Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
8161  Оператор транспортно-технологічного устаткування  Ручний захват для ампул  до зносу     
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Рукавички гумові  Рз, Вн   
3152  Інженер-інспектор  Рушник  Ев   
1222.2  Майстер  Черевики  Рз   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу     
2.7    Працівники, безпосередньо зайняті ремонтом забрудненого радіоактивними речовинами обладнання спецканалізації, а також безпосередньо зайняті на аварійних роботах  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  РЗ   
Білизна натільна  РЗ   
Берет бавовняний  РЗ   
Шкарпетки бавовняні  РЗ   
Рушник  Рз, Вн   
Чоботи гумові  Рз   
або черевики  РЗ, Вн   
Рукавички гумові  Рз   
7233  Слюсар аварійно- відновлювальних робіт  Рукавиці брезентові  чергові  Ри   
Напівкомбінезон пластикатовий  черговий     
7136  Монтажник санітарно-технічного устаткування  Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Фартух пластикатовий  черговий  Ри   
1222.2  Майстер  Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Окуляри з освинцьованого скла  до зносу   
Фартух з освинцьованої гуми  до зносу   
2.8    Працівники дозиметричних служб, зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  Рз   
Білизна натільна  Рз   
Берет бавовняний  Рз   
Шкарпетки бавовняні  Рз   
Рушник     
Рукавиці брезентові  чергові  Рз   
2111.2  Інженер-радіолог  Рукавички гумові  Рз, Вн   
7243  Дозиметрист  Окуляри з освинцьованого скла  до зносу     
3111  Технік-дозиметрист  Фартух з освинцьованої гуми  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн, Р3   
Чоботи гумові  чергові  Ри   
Фартух пластикатовий  черговий  Ри   
Нарукавники пластикатові  чергові   
Респіратор пилозахисний  до зносу   
2.9    Працівники, Безпосередньо зайняті обслуговуванням обладнання в зоні, що контролюється  Жилет сигнальний  до зносу  СО   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів Білизна натільна  3 6  Рз Рз   
Берет бавовняний  Рз   
7241  Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій  Шкарпетки бавовняні  Рз   
Рушник  Рз, Вн   
Чоботи гумові або черевики  Рз   
Рукавички гумові  Рз, Вн   
Напівкомбінезон пластикатовий  Ри   
7241  Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій  Фартух пластикатовий  черговий  Ри   
Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Окуляри з освинцьованого скла  до зносу   
7241  Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв  Окуляри або щиток для обличчя захисні  до зносу   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти діелектричні  до зносу  Ев   
7241  Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики  Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
У разі проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
8161  Оператор реакторного відділення  Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Рукавиці теплі  12     
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
2.10    Працівники спецпралень  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  Рз   
8154  Дезактиваторник  Берет бавовняний  Рз   
1222.2  Майстер  Шкарпетки бавовняні  0,5  Рз   
8264  Оператор пральних машин  Рушник     
Чоботи гумові  12  Рз, Вн   
8264  Машиніст із прання та ремонту спецодягу  Рукавички гумові  Рз, Вн   
Фартух пластикатовий  черговий  Ри   
7136  Слюсар-сантехнік  Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
7233  Слюсар-ремонтник  Респіратор пилозахисний  до зносу     
9133  Комплектувальник білизни  Окуляри або щиток для обличчя захисні  до зносу     
    Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
2.11    Працівники, зайняті переробкою та захороненням радіоактивних речовин  Комбінезон бавовняний  Рз   
Білизна натільна  Рз   
2149.2  Інженер-технолог  Рушник     
8159  Переробник радіоактивних відходів  Шкарпетки бавовняні  Рз   
1222.2  Майстер (переробки та захоронення радіоактивного брухту)  Берет бавовняний     
Рукавички з полімерним покриттям  Рз   
Черевики шкіряні  12  В   
Рукавички гумові  Рз, Вн   
Пневмокостюм  черговий  Ри   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Окуляри з освинцьованого скла  до зносу     
Фартух з освинцьованої гуми  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Тапочки для проходження через санпропуск  12     
На зовнішніх роботах узимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу     
Підшоломник утеплений  12  Ми, Тн   
Черевики шкіряні утеплені  12  Тн   
2.12  4190  Табельник  Халат бавовняний  12  Рз   
8333.2  Ліфтер  Берет бавовняний  12  Рз   
9411  Комірник, зайнятий у цеховій коморі, та всі працівники у виробничих приміщеннях із радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючиого випромінювання  Галоші гумові  чергові  Рз, Вн   
Респіратор пилозахисний  до зносу  Рз, Вн   
Рукавички гумові  Рз   
Рукавички із полімерним покриттям  Вн   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24     
2.13  9132  Прибиральник виробничих приміщень, постійно зайнятий прибиранням приміщень, у яких проводиться робота з радіоактивними речовинами незалежно від загальної активності  Халат бавовняний  Рз   
Рушник     
Черевики  12  Рз   
Чоботи гумові  12  Рз, Вн   
Рукавички гумові  Рз, Вн   
Нарукавники пластикатові  чергові  Ри   
Респіратор пилозахисний  до зносу  Рз   
Рукавички з полімерним покриттям  Вн   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24     
3. Експлуатація устаткування підземних гідроелектростанцій*   
3.1  7241  Електромонтер головного щита керування електростанції  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:  12  Тн   
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
3.2  7241  Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Навушники протишумні або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Чоботи гумові  12  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
3.3  7241  Електрослюсар з ремонту електричних машин  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Каска захисна  до зносу     
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
3.4  7241  Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям     
Каска захисна  до зносу  Ми   
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп,Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми,Тн   
Підшоломник утеплений  12     
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту  12  МпТрНмТн   
від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві       
3.5  8161  Машиніст гідроагрегатів  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Каска захисна  до зносу     
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
3.6  7233  Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Каска захисна  до зносу     
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Чоботи гумові  до зносу  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
3.7  7241  Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Каска захисна  до зносу     
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Чоботи гумові  до зносу  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
Узимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:       
Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1  до зносу  ЕпЕм   
Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3  до зносу  ЕпЕм   
Під час виконання робіт, де передбачається контактування з трансформаторним маслом       
Рукавиці бензомаслостійкі     
Під час виконання ремонтних робіт усередині маслонаповненого обладнання       
Костюм прогумований  12     
3.8  7241  Електромонтер з обслуговування підстанції  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
2149.2  Інженер з ремонту та експлуатації гідротехнічних споруджень  Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Каска захисна  до зносу     
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти діелектричні  12  Ев   
Чоботи гумові  до зносу  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:       
Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1  18 або до зносу  ЕпЕм   
 
Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3  до зносу  ЕпЕм   
3.9  3113  Електрик цеху, електрик дільниці  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Каска захисна  до зносу     
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Чоботи гумові  до зносу  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
Узимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
3.10  1222.2  Начальник оперативно-експлуатаційної служби  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
3.11  1222.2  Начальник зміни  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
Узимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
3.12  2143.2  Інженер-енергетик служби релейного захисту автоматики, вимірювань та телемеханіки  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
7241  Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту та автоматики  Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
3.13  2143.2  Інженер з налагодження удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Чоботи гумові  до зносу  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТр НмТн   
Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:       
Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1  до зносу  ЕпЕм   
Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3  до зносу  ЕпЕм   
4. Експлуатація сіркогазоуловлювальних установок*   
4.1  7233.2  Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Чоботи гумові  до зносу  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
4.2  7241  Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання  Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів  12  К-50   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Чоботи гумові  до зносу  В   
Каска захисна  до зносу     
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від кислот та лугів, від знижених температур  36  К-50, Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТрТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  МпТрНм   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  Тн   
5. Експлуатація устаткування електростанції, електричних і теплових мереж, обслуговування споживачів енергії**   
5.1  8159  Оператор хімічного цеху електростанцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи, Вн   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Рукавички гумові  Ву   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Під час виконання робіт із хлорування додатково:       
Протигаз промисловий  до зносу     
Фартух із полімерних матеріалів  В   
Чоботи гумові  12  В   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.2  8151  Апаратник з приготування хімреагентів СОДВ
(споруди очищення добавленої води) 
Костюм для захисту від води та нетоксичних розчинів  12  Кк   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички сукняні  Вн   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Рукавички гумові  Ву   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Костюм бавовняний  12  ЗМиВу   
Головний убір сукняний  24  Кк   
Фартух прогумований із нагрудником  ВнКкЩ50   
Комбінезон для захисту від хімічної дії (типу ТАЙКЕМ)  В     
Комбінезон для захисту від сухих та вологих речовин (типу ТАЙВЕК)  КкЩ50   
Протигаз промисловий із коробками БКФ та КД  ЗВн   
Білизна натільна  Рз   
Щиток захисний  до зносу  Зп   
Навушники захисні  до зносу  Зп   
Маска захисна (повна) ЗМ  до зносу  Зп   
Влітку додатково:       
Туфлі  12  КкЩ50   
Костюм кислотозахисний  36  Тн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  24  Мп, Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  3 або до зносу  Ми, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  12  Тн   
Підшоломник утеплений  12  Мп   
Черевики шкіряні       
5.3  8163  Апаратник хімводоочищення електростанцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи, Вн   
Костюм для захисту від кислот та лугів  12     
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Рукавички гумові  Ву   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Під час виконання робіт із хлорування додатково:       
Протигаз промисловий  черговий     
Фартух із полімерних матеріалів  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Черевики шкіряні  12  Мп   
5.4  8161  Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна)  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички із полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові або вкладиші протишумові  до зносу     
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.5  8161  Машиніст газотурбінних установок  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички із полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.6  8161  Машиніст гідроагрегатів  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Чоботи гумові  чергові  В   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.7  8161  Машиніст енергоблока Старший машиніст  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів Черевики шкіряні  12 12  ЗМи Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.8  8162.1  Машиніст котлів  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
8162  Старший машиніст котельного устаткування  Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
 
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Костюм для захисту від іскор та теплового випромінювання  36  Тр, Тн   
Захисна маска для захисту обличчя від іскор та теплового випромінювання  до зносу  Зп   
5.9  8162  Машиніст подавання палива  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.10  8162  Машиніст парових турбін

Старший машиніст турбінного відділення 
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
5.11  8163  Машиніст рибопідіймача  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.12  8162  Машиніст центрального теплового щита керування котлами  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
5.13  8162  Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
5.14  8162  Машиніст-обхідник з котельного устаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМиТк   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.15  8162  Машиніст-обхідник з турбінного устаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.16  8162  Моторист автоматизованого подавання палива  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавиці брезентові  Ми   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.17  8162  Моторист багерної (шламової) насосної  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички гумові  Вн   
Навушники протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.18  8163  Моторист водоскиду  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи, Вн   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички брезентові  Ми   
Навушники протишумові  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
5.19  8161  Моторист з прибирання устаткування електростанцій  Під час виконання робіт із прибирання пилу та попелу в котельних цехах:       
Комбінезон для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавиці брезентові  Ми   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
5.20  8162  Старший машиніст котлотурбінного цеху  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.21  8262  Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.22  8163  Обхідник гідроспоруд  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи, Вн   
7241  Пірометрист  Черевики шкіряні  12  Мп   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.23  7241  Електромонтер головного щита керування електростанцією  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Калоші діелектричні  чергові  Ев   
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТи ТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТи ТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТи ТрЕс Тн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.24  7241  Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички із полімерним покриттям  Ми   
Чоботи гумові  12  Ву   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  чергові  Ев   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.25  7241  Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

Начальник зміни 
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички із полімерним покриттям  Ми   
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Боти чи калоші діелектричні  чергові  Ев   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТи ТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:       
Екранувальних комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1  до зносу  ЕпЕм   
Екранувальних комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3  до зносу  ЕпЕм   
5.26  7241  Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
7241  Електромонтер з експлуатації розподільних мереж (з захисту КЛ від корозії)  Калоші діелектричні  чергові  Ев   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Під час виконання капітальних ремонтів РП, ТП       
Респіратор газопилозахисний  до зносу     
5.27  7241  Електромонтер з обслуговувавння перетворювальних пристроїв  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покритям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Калоші діелектричні  чергові  Ев   
Каска захисна  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.28  7241  Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Калоші діелектричні  чергові  Ев   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій міслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.29  7241  Електромонтер з випробувань та вимірювань  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  24  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Чоботи гумові  36  В   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  36  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.30  7241  Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Туфлі шкіряні  12  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-БЕв   
Рукавички діелектричні  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТи ТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТи ТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТрТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  МпТрНмТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12     
5.31  7241  Електрослюсар з ремонту електричних машин  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Навушники або вкладиші протишумові  до зносу     
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Калоші діелектричні  чергові  Ев   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
Взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.32  7233  Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій СОДВ (споруди очищення добавленої води)  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Чоботи гумові  12  В   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Калоші діелектричні  чергові  Ев   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Головний убір сукняний  24  Кк   
Фартух прогумований із нагрудником  ВнКкЩ50   
Комбінезон для захисту від хімічної дії (типу ТАЙКЕМ)  В     
Комбінезон для захисту від сухих та вологих речовин (типу ТАЙВЕК)  КкЩ50   
Протигаз промисловий із коробками БКФ та КД       
Білизна натільна  ЗВн   
Навушники захисні  до зносу  Зп   
Маска захисна (повна) ЗМ  до зносу  Зп   
Влітку додатково:       
Туфлі  24  Серії 6000S   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищенних температур на термо-стійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.33  7241  Електромонтер з експлуатації електролічильників  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Чоботи гумові  12  В   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.34  7241  Електромонтер з експлуатації розподільчих мереж  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  до зносу  Ми   
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Для виконання робіт у заболоченій місцевості:       
Чоботи гумові  12  В   
Для бензопильників:       
Костюм для захисту від ланцюгової пилки  черговий  ЗМпВуСо   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.35  9322  Електромонтер з ескізування трас ліній електропередач  Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.36  9322  Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж  Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Каска захисна  до зн.     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.37  7241  Електромонтер з обслуговування підстанцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Для виконання робіт у заболоченій місцевості:       
Чоботи гумові  12  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Калоші чи боти діелектричні  12     
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.38  7241  Електромонтер з оперативних перемикань у розподільчих мережах  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
7241  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Окуляри захисні  чергові  ЗП   
Жилет сигнальний  до зносу  СО   
Пояс запобіжний  до зносу     
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Калоші діелектричні  чергові  Ев   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  36  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.39  7241  Електромонтер оперативно-виїзної бригади  Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту  36  Тн   
від знижених температур       
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.40  9153  Контролер енергонагляду  Під час зняття показань електролічильників у сільській місцевості:       
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.41  8161  Оператор головного щита управління вітроенергетичних станцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
5.42  8161  Оператор теплових мереж  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.43  7233  Слюсар з обслуговування теплових мереж  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Чоботи кирзові  12  Мп   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Жилет сигнальний  12  СО   
Пояс запобіжний  черговий     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.44  7233  Слюсар з обслуговування теплових пунктів  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Чоботи гумові  чергові  В   
Жилет сигнальний  до зносу  СО   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.45  1222.2  Начальник дільниці  Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
1222.2  Старший майстер  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
1222.2  Майстер виробничої дільниці  Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.46  8163  Наглядач гідротехнічних споруд (старший)  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням  12  Вн   
8163  Наглядач гідротехнічних споруд  Черевики шкіряні  12  Мп   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Каска захисна  до зносу     
Жилет страхувальний  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.47  6151  Рибовод  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів із водовідштовхувальним просоченням  12  Вн   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Каска захисна  до зносу     
Напівкомбінезон рибалки  12  Вн   
Жилет страхувальний  до зносу     
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.48  2143.2  Інженер з налагоджування удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж  Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
5.49  2143.2  Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики електростанцій і мереж  Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.50  7244  Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми, Тн   
Плащ для захисту від води  36  Вн   
Чоботи гумові  24  В   
Окуляри захисні відкриті  до зносу  ЗП   
Окуляри захисні закриті з непрямою вентиляцією  до зносу  ЗП   
Підшоломник утеплений  24  Тн   
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
5.51  7242  Кабельник-спаювальник  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми, Тн   
Окуляри захисні відкриті  до зносу  ЗП   
Окуляри захисні закриті з непрямою вентиляцією  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води  36  Вн   
Чоботи гумові  24  В   
Підшоломник утеплений  24  Тн   
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
5.52  8332  Машиніст крана автомобільного  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
8333  Машиніст крана
(кранівник) 
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми, Тн   
8111  Машиніст екскаватора  Плащ для захисту від води  36  Вн   
8332  Машиніст бульдозера (будівельні роботи)  Чоботи гумові  24  В   
Окуляри захисні від сонця  до зносу  ЗП   
Окуляри захисні відкриті  до зносу  ЗП   
8333  Машиніст автовишки та автогідропідіймача  Підшоломник утеплений  24  Тн   
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
8113  Машиніст бурової установки  Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском  24  Мп, Тн   
5.53  1222.2  Начальник  Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском  12  Мп   
1222.2  Начальник (завідувач) виробничої лабораторії  Рукавички з полімерним покриттям  Ми, Тн   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
1222.2  Майстер виробничої служби  Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
1222.2  Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій)  Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском  24  Мп, Тн   
5.54  2149.2  Інженер з метрології  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми, Тн   
Окуляри захисні відкриті  до зносу  ЗП   
Підшоломник утеплений  24  Тн   
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
5.55  1229.3  Головний інженер-інспектор  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском  12  Мп   
Плащ для захисту від води  36  Вн   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми, Тн   
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском  24  Мп, Тн   
5.56  7242  Електромонтер з обслуговування електроустановок  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з бавовняних тканин  12  ЗМи   
Черевики шкіряні із жорстким підноском  12  Мп   
Спеціальне діелектричне взуття  чергове     
Рукавички діелектричні  чергові     
Протишумові навушники  до зносу     
Респіратор  до зносу     
Відкриті захисні окуляри  до зносу     
Пояс запобіжний із лямками  черговий     
Захисна каска загального призначення  чергова або
до зносу 
   
Рукавички трикотажні  Ми   
На зовнішніх роботах узимку додатково:       
Костюм для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин  36  Тн   
Черевики шкіряні із високими берцами для захисту від низьких температур або чоботи шкіряні утеплені з жорстким підноском  36  Мп, Тн   
Підшоломник утеплений  36  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
5.57  8159  Лаборант хімічного аналізу  Халат для захисту від кислот та лугів зі змішаних тканин  12  К-50   
Туфлі жіночі для роботи в закритих приміщеннях  24     
Рукавички з полімерних матеріалів для захисту від розчинів кислот, лугів, олій та жирів     
Рукавички трикотажні     
Відкриті захисні окуляри або щиток лицьовий  до зносу  Ми   
Фартух захисний із синтетичних матеріалів  до зносу     
Респіратор  до зносу     
Взимку додатково:       
Куртка для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин  36  Тн   
5.58  7214  Слюсар із складання металевих конструкцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з бавовняних тканин  12     
Черевики шкіряні із жорстким підноском або чоботи шкіряні з жорстким підноском  12     
Рукавички трикотажні     
Рукавички брезентові     
Відкриті захисні окуляри  до зносу     
Захисна каска загального призначення  до зносу     
Протишумові навушники  до зносу     
Взимку додатково:       
Костюм для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин  36     
5.59  7215  Стропальник  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин  12     
Черевики шкіряні із жорстким підноском  12     
Рукавички трикотажні з полімерним покриттям     
Жилет сигнальний  12     
Захисна каска загального призначення  до зносу     
Відкриті захисні окуляри  до зносу     
Підшоломник  12     
Плащ для захисту від води  до зносу     
Взимку додатково:       
Костюм для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин  36     
Чоботи шкіряні утеплені з жорстким підноском  36     
5.60  3119  Старший диспетчер  Костюм ІТП із бавовняних тканин  24  ЗМи   
Напівчеревики шкіряні із жорстким підноском  24  Мп   
3119  Диспетчер  Захисна каска загального призначення  до зносу     
Взимку додатково:       
Куртка для захисту від низьких температур із бавовняних тканин  36  Тн   
6. Ремонт устаткування електростанцій, електричних і теплових мереж   
6.1  7241  Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
7241  Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування  Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.2  7241  Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Рукавички із полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.3  7241  Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
6.4  7241  Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Чоботи шкіряні або черевики із захисним підноском  12  Мун50   
Рукавиці з ПВХ-крапкою     
Рукавички з надолонниками  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Маски захисні  чергові     
Під час роботи в заболоченій місцевості:       
Чоботи гумові (заброди)  до зносу  ЗП   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  24  В   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  36 24  Тн Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  Ми, Тн   
Для виконання робіт з розчищення трас за допомогою бензопил і кущорізів:       
Костюм для захисту від ланцюгової пилки  24  ЗМпВуСо   
Жилет сигнальний  до зносу  СО   
Каска захисна з щитком сітковим із кріпленням на касці  до зносу     
Захисні навушники з кріпленням на касці та підшоломником  до зносу     
Рукавиці п’ятипалі із захистом від травмування пилою  до зносу     
Чоботи із захистом від травмування пилою  до зносу     
Рукавички з захистним надолонником  до зносу     
Черевики для захисту від ланцюгової пилки  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від ланцюгової пилки утеплений  36  ЗМпВуСоТн   
Шапка утеплена  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
6.5  7241  Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавиці п’ятипалі із захисним нітриловим надолонником  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Під час виконання робіт із ремонту кабельних мереж у траншеях, тунелях, колодязях додатково:       
Чоботи гумові  12  В   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
6.6  7241  Електрослюсар з ремонту електричних машин  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Фартух прогумований  12  В   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Рукавички кислотостійкі  К20   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
6.7  7241  Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Навушники протишумові    ПШН-Б   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.8  7241  Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з ПВХ-крапкою  до зносу     
Рукавички з надолонниками  до зносу     
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12 12  Мп Мп   
Окуляри захисні  черговий  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Чоботи гумові  12  В   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички п’ятипалі із захисним нітриловим надолонником Підшоломник утеплений  до зносу 12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
 
6.9  7241  Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними  24  ТоТиТрЕс   
властивостями       
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
Влітку додатково:       
Туфлі шкіряні  12  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.10  7233  Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Чоботи гумові  чергові  В   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.11  7233  Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям Черевики шкіряні  1 12  Ми Мп   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.12  7233  Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Чоботи гумові  12  В   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Пояс запобіжний  до зносу     
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.13  7233  Слюсар з ремонту устаткування подавання палива  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.14  7233  Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
Чоботи кирзові  12  Мп   
Чоботи гумові  12  В   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Пояс запобіжний  черговий     
Черевики шкіряні  12  Мп   
Жилет сигнальний  до зносу  СО   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
6.15  7241  Слюсар-електрик Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Мп   
Рукавички діелектричні  чергові  Ев   
Боти діелектричні  чергові  Ев   
Окуляри захисні  до зносу  Зп   
Каска захисна  до зносу     
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Рукавички гумові  до зносу  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  24 або до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24  ТоТиТрЕсТн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  24  ТоТиТрЕс   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТоТиТрЕсТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
6.16  2149.2  Інженер з ремонту Інженер-технолог  Для виконання робіт з ремонту обладнання:       
2145.2  Інженер із зварювання
Інженер з підготовки виробництва 
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
2144.2  Інженер з комплектації устаткування і матеріалів  На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
3113  Інженер-електронік, технік-електронік  Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
2132.2  Інженер-програміст  Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
    Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
Влітку додатково:       
Туфлі шкіряні  12  Ми   
6.17  1222.2  Майстер з ремонту устаткування Старший майстер з ремонту Начальник дільниці Начальник лабораторії (атомні електростанції) Начальник  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Чоботи гумові  24  В   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Навушники протишумові  до зносу  ПШН-Б   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Шапка утеплена  12  Тн   
Влітку додатково:       
Туфлі  12  Ми   
7. Загальні професії   
7.1  7241  Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
7.2  7241  Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі  Під час виконання робіт на повітряних лініях і контактних мережах:       
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Під час виконання робіт на стовпах, просочених антисептиками:       
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  24  ЗМи, Ву   
На інших роботах:       
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Мп   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу  Тр   
Підшоломник термостійкий  24     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
Для виконання робіт у зоні електромагнітного впливу повітряних ліній, що перебувають у роботі під наведеною напругою:       
Захисний комплект від ураження електричним струмом під час роботи в зоні наведеної напруги ЕП-4 (0) літній  18  ЕпЕм   
Захисний комплект від ураження електричним струмом під час роботи в зоні наведеної напруги ЕП-4 (0) зимовий  18  ЕпЕм   
7.3  8282  Обмотувальник елементів електричних машин  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
7.4  7241  Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (електромеханіка)  Фартух із полімерних матеріалів  12  В   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
7.5  7422  Столяр  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні із захисним підноском  12  Мп   
Навушники протишумові  до зносу     
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Каска захисна  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
7.6  8211  Токар  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні із захисним підноском  12  Мп   
Навушники протишумові  до зносу     
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Каска захисна  до зносу     
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Респіратор пилозахисний  до зносу     
Берет віскозно-лавсановий  12  Вн   
7.7  7212  Електрогазозварник  Костюм зварювальника для захисту від бризок розплавленого металу  12  Тр   
7212  Електрозварник ручного зварювання  Щиток захисний для обличчя  24     
Рукавиці для захисту від бризок розплавленого металу  Тр   
Наколінники     
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Каска захисна  до зносу     
Черевики шкіряні зварювальника із захисним підноском  12  Мп   
Засіб захисту органів дихання від зварювального аерозолю  до зносу     
Навушники протишумові  до зносу  Вн, Тр   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів термостійкий  24     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм зварювальника для захисту від знижених температур, іскор та бризок розплавленого металу  36  Тр, Тн   
Рукавиці для захисту від знижених температур, бризок розплавленого металу  12  Тр, Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12     
7.8  2149.2  Інженер з охорони праці  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Черевики шкіряні із захисним підноском  24  Мп   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Окуляри захисні  до зносу  ЗП   
Каска захисна  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
7.9  7241  Акумуляторник  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Фартух із полімерних матеріалів  черговий  ЕсК50Щ20
К50Щ20 
 
Чоботи гумові  12  Ву   
Рукавички гумові  Ми   
Рукавички з полімерним покриттям     
Ковпак бавовняний  Ми   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Нарукавники прогумовані  К50Щ20   
Рукавички кислотолужностійкі (КЛС) антистатичні  до зносу     
Окуляри захисні герметичні з непрямою вентиляцією  36  Тн   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  24  Мп, Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  3 або  Ми, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  до зносу     
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для роботи з кислотами і лугами додатково:       
Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів  12  К-50   
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
Для роботи з кислотами і лугами взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур, розчинів кислот і лугів  36  К-50, Тн   
7.10  2143.2  Інженер-енергетик  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  Ми   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Фартух із полімерних матеріалів  чергові  В   
Навушники або вкладиші протишумові  до зносу     
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий або  до зносу     
засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:       
Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1  до зносу  ЕпЕм   
Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3  до зносу  ЕпЕм   
Для виконання робіт у зоні електромагнітного впливу повітряних ліній, що перебувають у роботі під наведеною напругою:       
Захисний комплект від ураження електричним струмом під час роботи в зоні наведеної напруги ЕП-4 (0) літній  18  ЕпЕм   
Захисний комплект від ураження електричним струмом під час роботи в зоні наведеної напруги ЕП-4 (0) зимовий  18  ЕпЕм   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТр НмТн   
 
 
7.11  7241  Електромонтажник силових мереж та електроустаткування  Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів  12  ЗМи   
Рукавички з полімерним покриттям  Ми   
Черевики шкіряні  12  Мп   
Калоші діелектричні  до зносу  Ев   
Рукавички діелектричні  до зносу  Ев   
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів  24  Вн   
Навушники або вкладиші протишумові  до зносу     
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм для захисту від знижених температур  36  Тн   
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском  24  Мп, Тн   
Рукавички з полімерним покриттям утеплені  3 або до зносу  Ми, Тн   
Підшоломник утеплений  12  Тн   
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями  24  ТоТиТрЕс   
Білизна натільна термостійка  Тр   
Рукавички трикотажні термостійкі  Тр   
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНм   
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою  до зносу     
Підшоломник термостійкий  24  Тр   
На зовнішніх роботах взимку додатково:       
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур  36  ТоТиТрЕсТн   
Підшоломник термостійкий утеплений  24  ТрТн   
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві  12  МпТрНмТн   
Черевики або чоботи утеплені  24  МпТр   

ІІІ. Норми безоплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам підприємств електроенергетичної галузі

Таблиця 2

Таблиця 1

Типовий перелік
професій працівників електроенергетики, які потребують
обов’язкового використання захисних касок***

Типовий перелік
професійних назв робіт, які потребують
обов'язкового використання ЗІЗ

N з/п  Найменування професій  Роботи, що виконуються  Назва запобіжного засобу  Термін використання (місяць або до зносу) 
Електромонтери, електрослюсарі  Експлуатація, наладка та ремонт обладнання атомних, теплових електростанцій, гідроелектростанцій, теплових електричних мереж  Каска індивідуальна  до зносу 
Машиністи блочної системи керування, старші машиністи, машиністи котлів, турбін, машиністи подавання палива, машиністи-обхідники котельного, турбінного устаткування, машиністи гідроагрегатів.
Мотористи автоматизованого подавання палива, мотористи з прибирання устаткування електростанцій 
Експлуатація обладнання атомних, теплових електростанцій, гідроелектростанцій  Каска індивідуальна  до зносу 
Апаратники, оператори хімічного цеху електростанцій  Приготування хімреагентів, хімводоочищення, експлуатація обладнання хімцехів  Каска індивідуальна  до зносу 
Обхідники траси гідрозоловилучення та золовідвалів    Каска індивідуальна  до зносу 
Дефектоскопісти  Робота в цехах  Каска чергова  до зносу 
Столяри  Робота на висоті  Каска чергова  до зносу 
Машиністи крана  Робота на висоті  Каска індивідуальна  до зносу 
Майстри, старші майстри  Експлуатація, ремонт, налагодження обладнання атомних, теплових електростанцій, гідроелектростанцій, теплових електричних мереж  Каска індивідуальна  до зносу 

Таблиця 3

Типовий перелік
посад працівників електроенергетики, які потребують
обов’язкового використання захисних касок***

N з/п  Найменування посад  Роботи, що виконуються  Назва запобіжного засобу  Термін використання (місяць або до зносу) 
Керівники, професіонали, фахівці  Експлуатація, ремонт, налагодження обладнання атомних, теплових електростанцій, гідроелектростанцій, теплових електричних мереж  Каска індивідуальна  до зносу 

__________

* Видача додаткової пари взуття в літній час роботи - туфлі або сандалі.

** Під час роботи на дерев'яних опорах, просочених антисептиками, видається додатково комбінезон зі спецпросоченням на 12 місяців, у зв'язку з чим строк носіння костюма продовжується до 24 місяців.

*** Видача захисних касок здійснюється відповідно до додатка 3 НПАОП 0.00-4.01-08.

У зимовий період видаються захисні каски з утепленими підшоломниками або утепленими шапками.

Директор Департаменту заробітної плати та умов праці О. Товстенко