КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 03 жовтня 2018 р. N 811
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 23 квітня 2014 р. N 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374) і від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916; 2016 р., N 2, ст. 95; 2017 р., N 43, ст. 1348, N 73, ст. 2247, N 95, ст. 2899; 2018 р., N 18, ст. 606, N 68, ст. 2291) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2018 р. N 811

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 23 квітня 2014 р. N 117

1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764, доповнити абзацом такого змісту:

"Для проведення робіт з будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України" по вул. Амосова, 6, в Солом’янському районі м. Києва замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 90 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев’ять місяців.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117:

1) у пункті 1:

підпункт 4-2 доповнити абзацом такого змісту:

"робіт для об’єкта "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України" по вул. Амосова, 6, в Солом’янському районі м. Києва" у розмірі до 90 відсотків їх вартості;";

підпункт 4-3 викласти в такій редакції:

"4-3) на строк не більше десяти місяців:

обладнання для об’єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва;

обладнання для об’єкта "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України" по вул. Амосова, 6, в Солом’янському районі м. Києва в розмірі до 90 відсотків його вартості;";

2) абзац перший пункту 2 після слів і цифр "товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою і проведенням Державною службою статистики пробного та Всеукраїнського переписів населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням їх результатів, у розмірі до 100 відсотків їх вартості" доповнити словами і цифрою ", закупівлі обладнання і робіт для об’єкта "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України" по вул. Амосова, 6, в Солом’янському районі м. Києва".