КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 вересня 2018 р. N 784
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 3
04

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. N 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 34, ст. 1327, N 55, ст. 1913, N 61, ст. 2097, N 75, ст. 2513; 2017 р., N 84, ст. 2566, N 100, ст. 3063) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2018 р. N 784

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити такі, що додаються:

розміри посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (далі - керівні працівники) згідно з додатком 1;

коефіцієнти співвідношень посадових окладів керівних працівників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (далі - керівні працівники), до посадового окладу керівника державної служби в державному органі з урахуванням його юрисдикції згідно з додатками 2 і 3.".

2. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

"Постійному Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим - приймається за погодженням з Главою Адміністрації Президента України;

Голові Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення - приймається за погодженням з Першим віце-прем'єр-міністром України або з Віце-прем'єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень відповідно до подання керівника державної служби відповідного органу;

першому заступнику та заступнику Голови Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення - приймається за погодженням з Головою Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення згідно з поданням керівника державної служби цього органу;

головам обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - приймається за погодженням із суб'єктом призначення відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації;

головам районних, районних у місті державних адміністрацій - приймається за погодженням з головою відповідної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації;

першому заступнику та заступнику Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим - приймається Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим;

першим заступникам та заступникам голів місцевих державних адміністрацій - приймається головою відповідної місцевої державної адміністрації згідно з поданням керівника державної служби такої місцевої державної адміністрації;

керівникам та заступникам керівників інших державних органів -приймається, не допускаючи виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.".

3. У додатку до постанови:

1) слово "Додаток" замінити словом і цифрою "Додаток 1";

2) виключити такі позиції:

"Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим  13100 
Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим  12900 
Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим  12500"; 
"Голова обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  11400 
Перший заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  10200 
Заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  9200 
Голова районної державної адміністрації  9500 
Перший заступник голови районної державної адміністрації  8400 
Заступник голови районної державної адміністрації  7400". 

4. Доповнити постанову додатками 2 і 3 такого змісту:

"Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

Коефіцієнти співвідношень
посадових окладів керівних працівників обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим,
на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу",
до посадового окладу керівника державної служби в державному органі,
юрисдикція якого поширюється на територію однієї або
кількох областей, мм. Києва або Севастополя

Найменування посади  Коефіцієнти співвідношень 
Голова обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  1,6 
Перший заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  1,4 
Заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  1,25 
Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим  1,6 
Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим  1,4 
Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим  1,25 

Примітка.  Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника державної служби відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя, визначеного Кабінетом Міністрів України, на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні. 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. N 304

Коефіцієнти співвідношень
посадових окладів керівних працівників районних, районних у
місті державних адміністрацій, на яких не поширюється дія
Закону України "Про державну службу", до посадового окладу
керівника державної служби в державному органі, юрисдикція
якого поширюється на територію одного або кількох районів,
міст обласного значення

Найменування посади  Коефіцієнти співвідношень 
Голова районної, районної у місті державної адміністрації  1,6 
Перший заступник голови районної, районної у місті державної адміністрації  1,4 
Заступник голови районної, районної у місті державної адміністрації  1,25 

Примітка.  Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника державної служби відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначеного Кабінетом Міністрів України, на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.".