Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.07.2018 N 119

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 160 від 26.07.20
18)

Про затвердження форм державного статистичного спостереження
щодо структурних змін в економіці України та її регіонів

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" та пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, ураховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів і отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження N 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" та N 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства", що додаються, та ввести їх у дію зі звіту за 2018 рік.

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на юридичних осіб.

3. Департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств (Кузнєцова М. С.):

1) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом;

2) надати протягом трьох робочих днів департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматі для оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

4. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

5. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

6. Визнати таким, що втратив чинність, з 01 січня 2018 року наказ Держстату від 24 червня 2016 року N 97 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики" (зі змінами).

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

Голова І. Є. Вернер