ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про культуру"
щодо визначення поняття "креативні індустрії"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168; 2017 р., N 26, ст. 298) такі зміни:

1. Частину першу статті 1 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) креативні індустрії - види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості".

2. Частину другу статті 4 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"охорони, заохочення та підтримки культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

визначити види економічної діяльності, які належать до креативних індустрій;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 19 червня 2018 року
N 2458-VIII