МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.05.2018 N 232

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 709/32161

Про затвердження Змін до Порядку
забезпечення коштами в іноземній валюті в
системі Міністерства оборони України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року N 698 "Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон", постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" та з метою впорядкування відряджень делегацій Міністерства оборони України наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку забезпечення коштами в іноземній валюті в системі Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 09 лютого 2017 року N 85, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 березня 2017 року за N 329/30197, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України генерал армії України С.Т. Полторак

Погоджено:

Перший заступник Міністра соціальної політики України О. Крентовська

Затверджено
Наказ Міністерства
оборони України
22.05.2018 N 232

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 червня 2018 р. за N 709/32161

Зміни
до Порядку забезпечення коштами в іноземній
валюті в системі Міністерства оборони України

1. Пункт 2 розділу І викласти в такій редакції:

"2. Забезпечення готівковими коштами в іноземній валюті на території України здійснюється:

діяльності Міноборони - Департаментом фінансів Міністерства оборони України (далі - Департамент фінансів);

діяльності Збройних Сил України - Фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України (далі - Фінансове управління).".

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 6:

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Розрахунок потреби в коштах на відрядження (на підставі проекту доповіді, директиви (технічного завдання), витягу з переліку заходів міжнародного співробітництва Міноборони та Збройних Сил України на два місяці та листа-запрошення від приймаючої сторони (копії з перекладом). У розрахунку визначаються всі напрями видатків та джерело їх покриття (бюджетна програма (підпрограма), код економічної класифікації видатків, код видатків за кошторисом Міноборони)) здійснюється для делегацій Міноборони - Департаментом фінансів, для делегацій Збройних Сил України - Фінансовим управлінням.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Бронювання квитків на всі види транспорту для делегацій, очолюваних Міністром оборони України, здійснюється структурним підрозділом органу воєнно-політичного співробітництва, відповідальним за дотримання Протоколу та Церемоніалу, після визначення способу і маршруту транспортування та складання розрахунку потреби в коштах на відрядження за погодженням із Департаментом фінансів.";

2) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Після прийняття відповідного рішення про відрядження здійснюється придбання іноземної валюти у встановленому законодавством порядку.";

3) пункти 24, 25 викласти в такій редакції:

"24. Якщо за умовами заходу сторона, яка приймає, надалі відшкодовує вартість понесених витрат, відповідний орган військового управління надсилає стороні, що приймає, заявку на відшкодування витрат разом з копіями підтвердних документів про витрати та рахунок-фактуру (іноземною мовою), оформлений та підписаний Фінансовим управлінням (для делегацій Міноборони - підготовлений Департаментом фінансів та підписаний державним секретарем Міністерства оборони України).

25. Після повернення з відрядження військовослужбовець (працівник) зобов’язаний до закінчення п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до основного місця служби (роботи), подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. Звіт затверджується начальником Фінансового управління (для делегацій Міноборони - державним секретарем Міністерства оборони України). Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню військовослужбовцем (працівником) до каси або зарахуванню на банківський рахунок Фінансового управління (для делегацій Міноборони - до каси Департаменту фінансів або зарахуванню на банківський рахунок Міноборони) у грошових одиницях, в яких було надано аванс.";

4) пункт 27 викласти в такій редакції:

"27. У разі якщо під час службових відряджень відряджений військовослужбовець (працівник) застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин начальник Фінансового управління (для делегацій Міноборони - державний секретар Міністерства оборони України) може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання у разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).";

5) пункти 29, 30 викласти в такій редакції:

"29. Якщо військовослужбовець (працівник) отримав аванс на відрядження за кордон і не виїхав, він повинен в період до трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси Фінансового управління (для делегацій Міноборони - до каси Департаменту фінансів) зазначені кошти в тих грошових одиницях, в яких було видано аванс.

У разі неповернення військовослужбовцем (працівником) залишку коштів у визначений строк відповідна сума стягується з нього Фінансовим управлінням (для делегацій Міноборони - Департаментом фінансів) у встановленому чинним законодавством порядку.

30. Якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, виплата здійснюється в національній валюті України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день проведення остаточних розрахунків.".

Тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника Генерального штабу
Збройних Сил України генерал-лейтенант Л.С. Голопатюк