КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 04 липня 2018 р. N 525
Київ

Про внесення змін до Порядку організації
будівництва житла для військовослужбовців
та членів їх сімей на земельних ділянках,
що належать до земель оборони

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. N 715 "Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 53, ст. 2103; 2012 р., N 55, ст. 2208; 2017 р., N 40, ст. 1254), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. N 525

Зміни,
що вносяться до Порядку організації будівництва житла
для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних
ділянках, що належать до земель оборони

1. Абзац п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"розрахункова частка житла - частка житла, яка передається замовнику (організатору конкурсу) у вигляді кількості квартир, загальної площі житла;".

2. Абзац другий пункту 3 після слів "Служба зовнішньої розвідки" доповнити словами ", Управління державної охорони".

3. Абзац перший пункту 5 після слів "Голова Адміністрації Держспецтрансслужби" доповнити словами ", Начальник Управління державної охорони".

4. Пункт 7 доповнити підпунктом 4 такого змісту:

"4) визначає розрахункову частку житла з урахуванням результатів експертної грошової оцінки земельної ділянки, що належить до земель оборони (далі - земельна ділянка), та незалежної оцінки майна, що на ній розташоване, проведених у встановленому порядку суб’єктами оціночної діяльності, кон’юнктури ринку виходячи із щільності забудови земельної ділянки, місця її розташування, максимальних показників висотності будівель відповідно до генерального плану забудови території, а також інформації про забудову аналогічних земельних ділянок за результатами проведених конкурсів.

Розрахункова частка житла не може бути меншою від сумарної вартості, встановленої за результатами експертної грошової оцінки земельної ділянки та незалежної оцінки майна, що на ній розташоване, а також інших витрат організатора конкурсу у зв’язку з підготовкою пропозиції та виконанням своїх зобов’язань за договором.

Співвідношення вартісних показників розміру розрахункової частки житла та кількісних показників у квадратних метрах установлюється за опосередкованою вартістю, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. N 174.".

5. Підпункт 5 пункту 12 викласти в такій редакції:

"5) копії установчих документів юридичних осіб;".

6. У першому реченні пункту 14 слова ", запечатаних печаткою юридичної особи" виключити.