КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 02 липня 2018 р. N 514
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції
та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 63 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 17, ст. 574, N 48, ст. 1665), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2018 р. N 514

Зміни,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів
із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної
продукції та подальшого реформування державного
сектору вугільної промисловості

1. В абзаці другому пункту 2 слова ", розрахунково-касове обслуговування поточної діяльності яких здійснюється в органах Казначейства" виключити.

2. У підпункті 2 пункту 4 цифри "30" замінити цифрами "20".

3. Абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

"перераховує бюджетні кошти вугледобувним підприємствам на окремі рахунки, відкриті в органах Казначейства, із зазначенням напрямів їх використання, у тому числі у платіжних дорученнях. У разі наявності заборгованості із заробітної плати бюджетні кошти (крім тих, що спрямовуються на здійснення заходів із технічного переоснащення та модернізації вугледобувних підприємств) перераховуються за умови спрямування підприємствами на оплату праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати попередніх періодів, не менше ніж 70 відсотків коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом;".