МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.05.2018 N 2288

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 червня 2018 р. за N 655/32107

Про затвердження Змін до додатка 8
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної
класифікації України з олімпійських видів спорту

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220 (зі змінами), Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року N 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 1861/24393 (зі змінами), та з урахуванням змін у класах човнів, внесених міжнародною федерацією веслування академічного, наказую:

1. Затвердити Зміни до додатка 8 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 17 квітня 2014 року N 1258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 травня 2014 року за N 488/25265 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту України І.О. Жданов

Затверджено
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
21.05.2018 N 2288

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 червня 2018 р. за N 655/32107

Зміни
до додатка 8 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної
спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту

1. У розділі "Чоловіки та жінки":

1) абзац п’ятий підрозділу "Класи човнів:" виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий-дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим-восьмим;

2) у підрозділі "Олімпійські класи човнів:":

в абзаці першому цифру та літери "4- л/в" виключити;

абзац другий після цифри "2-" доповнити цифрою ", 4-";

3) у підрозділі "Неолімпійські класи човнів:":

в абзаці першому цифри та літери "2+," та ", 8+ л/в" виключити;

в абзаці другому цифру "4-" замінити цифрою "4+".

2. У розділі "Майстер спорту України":

1) абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

"1-3 - в особистому чемпіонаті України серед дорослих у 1х; 2-; 2х; 2х л/в; 4- або 1-2 - у 8+; 4х; або 1 - у 4+; 4-; 1х л/в; 2- л/в; 4х л/в;";

2) абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

"1-2 - на чемпіонаті України серед молоді до 23 років у 1х; 2-; 2х; 2х л/в; 4- або 1-8+; 4х.".

3. У розділі "Кандидат у майстри спорту України":

1) абзац шостий викласти у такій редакції:

"4-6 - в особистому чемпіонаті України серед дорослих у 1х; 2-; 2х; 2х л/в, 4- або 3-4 - у 8+; 4х або 2-3 - у 4+; 1х л/в; 2- л/в; 4х л/в;";

2) абзаци восьмий-десятий викласти у такій редакції:

"2-5 - у розіграші Кубка України серед дорослих або Універсіаді України у 1х; 2-; 2х; 2х л/в; 4- або 2-4 - у 8+; 4х або 2-3 - у 4+; 1х л/в; 2- л/в; 4х л/в;

3-4 - на чемпіонаті України серед молоді до 23 років у 1х; 2-; 2х; 2х л/в; 4- або 2 - у 8+; 4х;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок або на чемпіонатах ФСТ у 1х; 2-; 2х; 4- або 1 - у 4+; 4х; 8+;".

4. У розділі "І розряд":

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"7-8 - в особистому чемпіонаті України серед дорослих у 1х; 2-; 2х; 2х л/в; 4- або 5-6 - у 8+; 4х або 4-5 - у 4+; 1х л/в; 2- л/в; 4х л/в;";

2) абзаци третій-п’ятий викласти у такій редакції:

"6-7 - у розіграші Кубка України або Універсіаді України у 1х; 2-; 2х; 2х л/в; 4- або 5-6 - у 8+; 4х або 4-5 - у 4+; 1х л/в; 2- л/в; 4х л/в;

5-7 - на чемпіонаті України серед молоді до 23 років у 1х; 2-; 2х; 2х л/в; 4- або 3 - у 8+; 4х;"

3-4 - на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок або на чемпіонатах ФСТ у 1х; 2-; 2х або 2-4 - у 4+; 4- або 2-3 - у 4х; 8+;".

5. Абзац перший розділу "ІІ розряд" викласти у такій редакції:

"5-6 - на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок або на чемпіонатах ФСТ у 1х; 2-; 2х або 2-4 - у 4+; 4- або 2-3 - у 4х; 8+;".

6. Абзац перший розділу "ІІІ розряд" викласти у такій редакції:

"7-8 - на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок або на чемпіонатах ФСТ у 1х; 2-; 2х або 2-4 - у 4+; 4- або 2-3 - у 4х; 8+;".

7. У примітках до додатка:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Спортивні звання "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" присвоюються за умови участі у міжнародних змаганнях не менше ніж 6 екіпажів з 6 країн світу.";

2) у пункті 2 цифри та слова "8 екіпажів, а на міжнародних змаганнях - за умови участі у змаганнях не менше 6 екіпажів з 6 країн світу" замінити цифрою та словом "6 екіпажів".

Директор департаменту олімпійського спорту Р.Я. Вірастюк