КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 червня 2018 р. N 506
Київ

Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо
підвищення обороноздатності і безпеки держави

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. N 362 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 47, ст. 1700), доповнивши його після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів, ремонт і модернізацію таких потужностей;

закупівлю, ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів.".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев’ятим.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН