ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
19.06.2018 N 2723/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Щодо практичного застосування положень
п. 140.3 ст. 140 Податкового кодексу України

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо практичного застосування положень п. 140.3 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу повідомляє.

Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, визначених у пункті 140.1 цієї статті, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких відсотків (п. 140.2 ст. 140 Кодексу).

Сума боргових зобов’язань та власного капіталу для цілей цього пункту визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ст. 140 Кодексу.

Отже, формула для розрахунку різниці, яка визначається відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу застосовується з урахуванням таких особливостей:

Сзбільш = СП - (ФРО + ФВ + АВ)* / 2, де Сзбільш - сума, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування;

СП - сума процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, нарахованих у бухгалтерському обліку платника податку;

ФРО - фінансовий результат до оподаткування за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів;

ФВ - фінансові витрати за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів;

АВ - сума амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

* - у разі, якщо сумарне значення показників фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань має від’ємне значення, то фінансовий результат до оподаткування збільшується на на всю суму нарахованих процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами (Сзбільш = СП).

Проценти, які перевищують суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 Кодексу, які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків від суми процентів, що залишилися неврахованими у зменшення фінансового результату до оподаткування, з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 цієї статті (п. 140.3 ст. 140 Кодексу).

Разом з тим згідно з п. 20 підр. 4 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам п. 141.1 ст. 141 розд. III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п. 141.2 ст. 141 розд. III Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого п. 140.3 ст. 140 розд. III Кодексу.

Отже, для розрахунку обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 Кодексу, невраховані відсотки станом на 01.01.2015 р. відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу зменшуються на 5 відсотків та додаються до суми відсотків, нарахованих на користь пов’язаних осіб - нерезидентів у 2015 році.

Якщо, відсотки, нараховані на користь пов’язаних осіб - нерезидентів у 2015 році, збільшені на суму неврахованих відсотків станом на 01.01.2015 р. відповідно до п. 141.1 ст. 141 Кодексу та зменшені на 5 відсотків, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ст. 140 Кодексу, то сума таких неописаних відсотків станом на 01.01.2015 р., зменшена на 5 відсотків, враховується у зменшення фінансового результату до оподаткування у декларації з податку на прибуток підприємств за 2015 рік.

Відсотки, які у звітному році перевищували суму обмеження, визначеного п. 140.2 ст. 140 Кодексу, та збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків.

Для списання процентів відповідно до п. 20 підр. 4 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу, не віднесених до 01.01.2015 р. до складу витрат, строк давності (1095 днів) не застосовується за умови, що платником виконувались вимоги щодо їх списання.

Сума щорічного 5-процентного зменшення залишку процентних витрат, передбачена п. 140.3 ст. 140 Кодексу, не враховуватиметься в зменшення фінансового результату до оподаткування в майбутніх звітних періодах.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.