МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.04.2018 N 345

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2018 р. за N 596/32048

Про затвердження Змін до наказу
Міністерства внутрішніх справ України
від 07 грудня 2009 року N 5
15

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та вдосконалення екзаменаційної діяльності територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 72/17367, що додаються.

2. Начальникові Головного сервісного центру МВС Криклію В.А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр А.Б. Аваков

Погоджено:

Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпіна

Голова Національної поліції України С.М. Князєв

Міністр освіти і науки України Л.М. Гриневич

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26.04.2018 N 345

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2018 р. за N 596/32048

Зміни
до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 07 грудня 2009 року N 515

1. У додатку 1 до Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 73/17368, таблицю викласти в такій редакції:

N з/п  Прізвище, ім’я, по батькові  Дата народження  РНОКПП  Паспорт (серія, N)  Медична довідка (серія, N)  Посвідчення водія  Реєстрація місця проживання 
               
               
               
               
               

2. В Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 74/17369:

1) у розділі ІІ:

пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Якщо під час проведення перевірки поданих особою документів буде встановлено, що її позбавлено права на керування транспортними засобами, така особа до іспитів не допускається. У разі наявності в такої особи посвідчення водія посадові особи інформують про цей факт відповідний територіальний орган Національної поліції для прийняття рішення щодо його вилучення поліцейськими в порядку, визначеному законодавством. Вилучене посвідчення водія надсилається (передається) поліцейськими до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення.";

у пункті 2.18:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Вправи для визначення підготовленості особи до керування транспортним засобом та помилки, які можуть бути допущені, визначено в екзаменаційному листі (додаток 3).";

абзаци четвертий-двадцять п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий-сорок четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-двадцять другим;

у пункті 2.19:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами першим-четвертим;

у пункті 2.32:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.32. Облік посвідчень водія осіб, позбавлених права керування транспортними засобами (разом із копіями постанов адміністративних органів (посадових осіб) у справах про адміністративні правопорушення), які надішли до ТСЦ МВС на зберігання, та їх видачі ведеться в книзі обліку та видачі посвідчень водія осіб, які тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами (додаток 10).";

2) у розділі ІV:

пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Якщо при проведенні перевірки поданих особою документів буде встановлено, що її по-збавлено права на керування транспортними засобами, посадові особи інформують про цей факт відповідний територіальний орган Національної поліції для прийняття рішення щодо вилучення у такої особи посвідчення водія поліцейськими в порядку, визначеному законодавством. Вилучені посвідчення водія надсилаються (передаються) поліцейськими до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення.";

3) у додатку 2 до Інструкції:

рядок "Місце роботи, посада _________________________" замінити рядками

такого змісту:

"Контактний тел. __________________________________________________

Ел. пошта ________________________________________________________";

слова "Перевірку проведено за Єдиним державним реєстром МВС.

____________________________________________
(підпис, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, дата) 

"

виключити;

після таблиці "Документи заявника" доповнити новими абзацами такого змісту:

"З унесеною до заяви інформацією ознайомлений, зауважень не маю. Даю згоду на її обробку, зберігання та проведення перевірки за наявними інформаційними системами МВС.

Заявник  __________
(підпис) 
_____________ (дата) 

Проведено перевірку за Єдиним державним реєстром МВС: "Автомобіль", "Автошкола", "Позбавлені прав", "Особа в розшуку" та "Адмінпрактика".

______________________________________________________________ (підпис, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, дата) 

";

4) додаток 3 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

Начальник Головного сервісного центру МВС В.А. Криклій

Додаток 3
до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права
керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія

Екзаменаційний лист

Екзаменаційний лист (Додаток 3) (в редакції від 26.04.2018 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".