КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 06 червня 2018 р. N 448
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів з приватизації державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з приватизації державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 258 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 20, ст. 835; 2012 р., N 15, ст. 547, N 32, ст. 1185; 2017 р., N 4, ст. 138), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. N 448

Зміни,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів з приватизації державного майна

1. Пункти 3 і 5 викласти у такій редакції:

"3. Завданнями головного розпорядника бюджетних коштів є:

реалізація державної політики у сфері приватизації;

відчуження державного майна в процесі приватизації;

державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, повернення у державну власність державного майна у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу;

сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників;

співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.";

"5. За рахунок бюджетних коштів здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов’язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об’єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність;

особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об’єкт;

депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна;

закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій;

2) витрати, пов’язані із:

забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;

провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна;

виконанням науково-дослідних робіт;

виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань Фонду державного майна;

придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів зв’язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.".

2. Доповнити Порядок пунктами 5-1 і 5-2 такого змісту:

"5-1. Оплата послуг радників, залучених Кабінетом Міністрів України, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та/або міжнародних організацій в порядку, визначеному частиною другою статті 19 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" з урахуванням положень частини третьої статті 19 цього Закону.

5-2. Частина витрат, визначених пунктом 5 цього Порядку, може фінансуватися за рахунок технічної допомоги міжнародних фінансових організацій або коштів міжнародних фінансових організацій з урахуванням того, що у разі надходження від таких міжнародних донорів відповідної вимоги частина витрат, яка початково була покрита фінансуванням таких донорів і потім відшкодована покупцем, повинна бути невідкладно повернута таким міжнародним донорам протягом 10 робочих днів після здійснення повного розрахунку за договором купівлі-продажу.".