ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
28.03.2018 N 1265/ІПК/10-36-14-06-16

Щодо розрахунків у безготівковій формі із використанням
платіжних карток через платіжний термінал

Головне управління ДФС у [...], розглянувши Ваш запит від [...], на виконання вимог статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію.

Фізична особа - підприємець (далі - ФОП) - платник єдиного податку III групи, який надає послуги виключно суб'єктам господарювання (юридичним особам - резидентам та фізичним особам - підприємцям) та не планує здійснювати реалізацію технічно складних побутових товарів. В подальшому має намір розширити сферу надання послуг замовникам, що призведе до збільшення обсягу доходу та розширення способів розрахунків.

Враховуючи вищевикладене, ФОП просить надати індивідуальну консультацію з наступних питань:

1. Чи потрібно ФОП - платнику єдиного податку, який надає послуги та реалізує товари, окрім технічно складних побутових товарів, застосовувати реєстратор розрахункових операцій при перевищенні обсягу доходу понад 1000000 грн., якщо розрахунки здійснюються виключно шляхом перерахування суми коштів з поточного рахунку (код рахунку 2600) платника юридичної особи - резидента та його відокремлених підрозділів та/або фізичної особи - підприємця на поточний рахунок ФОП (код рахунку 2600).

Згідно з п. 1.4 гл. 1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, із змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Отже, операції з оплати вартості товару чи послуг через відділення банку, платіжні термінали та мережу Інтернет з використанням електронних платіжних засобів є безготівковими розрахунками.

У разі проведення розрахунків між суб'єктами господарювання у безготівковій формі, а саме при переказі коштів з розрахункового рахунку суб'єкта господарювання за отримані товари (послуги) на розрахунковий рахунок постачальника згідно з рахунком-фактурою, договором тощо, РРО не застосовується.

2. Чи потрібно ФОП - платнику єдиного податку, при наданні послуг та реалізації товарів, окрім технічно складних побутових товарів, застосовувати реєстратор розрахункових операцій при перевищенні обсягу доходу понад 1000000 грн., якщо розрахунки будуть здійснюватися шляхом перерахування банками за дорученням підприємств та/або фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на поточний рахунок ФОП (код рахунку 2600).

Відповідно до п. 12 ст. 9 України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

У разі здійснення розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) між суб'єктами господарювання виключно через банківські установи, РРО не застосовується.

3. Чи потрібно ФОП - платнику єдиного податку, при наданні послуг та реалізації товарів, окрім технічно складних побутових товарів, застосовувати реєстратор розрахункових операцій при перевищенні обсягу доходу понад 1000000 грн., якщо розрахунки будуть здійснюватися шляхом перерахування суми коштів з карткового рахунку платника (код рахунку 2605) на поточний рахунок ФОП (код рахунку 2600).

При проведенні розрахунків у безготівковій формі, а саме при переказі коштів з карткового рахунку суб'єкта господарювання за отримані товари (послуги) на розрахунковий рахунок постачальника, РРО не застосовується.

4. Чи потрібно ФОП - платнику єдиного податку, при наданні послуг та реалізації товарів, окрім технічно складних побутових товарів, застосовувати реєстратор розрахункових операцій при перевищенні обсягу доходу понад 1000000 грн., якщо розрахунки будуть здійснюватися електронними платіжними засобами шляхом переказу коштів за допомогою платіжних пристроїв, тобто технічних пристроїв (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо), які дають змогу користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів на поточний рахунок ФОП (код рахунку 2600).

Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Статтею 2 Закону N 265 визначено, що розрахункова операція - це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) - оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Таким чином, у разі здійснення розрахунків у безготівковій формі із використанням платіжних карток через платіжний термінал, ПТКС (які належать суб'єкту господарювання), банківський автомат застосування реєстратора розрахункових операцій згідно вимог ст. 3 Закону N 265 для платника єдиного податку третьої групи є обов'язковим. При цьому суб'єкт господарювання повинен роздрукувати та видати відповідний розрахунковий документ встановленої форми (чек з РРО), в якому має бути зазначено форму оплати - безготівковий розрахунок.

Згідно пункту 52.2 статті 52 Податкового кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.