ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 21-4 Закону України "Про військовий обов'язок
і військову службу" щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової
грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності
або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців
або осіб без громадянства, які проходять військову службу
у Збройних Силах України

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину п’яту статті 21-4 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2015 р., N 47, ст. 436) викласти в такій редакції:

"5. На іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходять військову службу у Збройних Силах України за контрактом, поширюються умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбачені для військовослужбовців - громадян України та членів їх сімей".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 19 квітня 2018 року
N 2409-VIII