КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 серпня 2016 р. N 528
Київ

Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду
учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності
до суб'єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 239 від 04.04.2018)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 239 від 04.04.20
18)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад, що додається.

(Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 239 від 04.04.2018)

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2016 р. N 528

Порядок
виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників
антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності
до суб’єктів надання послуг для проходження
психологічної реабілітації та назад

(У назві та тексті Порядку слова "учасників антитерористичної операції
до реабілітаційних установ" замінено словами "учасників антитерористичної операції
та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг"
згідно з Постановою КМ N 239 від 04.04.2018)

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування витрат на оплату проїзду учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації (далі - суб’єкт надання послуг), для проходження психологічної реабілітації та назад.

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 239 від 04.04.2018)

2. Відшкодування витрат на оплату проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад проводиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції".

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 239 від 04.04.2018)

3. Дія цього Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності із числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону.

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 239 від 04.04.2018)

4. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг та назад виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - органи соціального захисту населення).

5. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг та назад надається у разі користування таким міжміським транспортом:

залізничним - у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними документами, але не більше вартості проїзду в плацкартному/купейному вагоні швидкого поїзда та вагоні другого класу швидкісного поїзда;

автомобільним загального користування (крім таксі) - у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними документами.

Витрати на проїзд транспортом міського та приміського сполучення відшкодуванню не підлягають.

6. Грошова компенсація вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг та назад призначається в разі, коли звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 календарних днів із зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки.

7. Для відшкодування вартості проїзду до суб’єктів надання послуг і назад особи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подають до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) такі документи:

(Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 239 від 04.04.2018)

1) заяву про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціального захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною поштою або на паперовому носії);

2) копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

3) заповнений суб’єктом надання послуг відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків проведення такої реабілітації;

(Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 239 від 04.04.2018)

4) оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

8. Рішення про відшкодування учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності вартості проїзду до суб’єктів надання послуг і назад приймається органом соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дати надходження документів.

(Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 239 від 04.04.2018)

9. Виплата коштів проводиться через банківські установи та Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта".

10. Заявники та суб’єкти надання послуг відповідають за достовірність поданих відомостей та документів, у яких вони містяться.

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 239 від 04.04.2018)

11. Надміру виплачені суми з відшкодування витрат на оплату проїзду внаслідок подання заявником недостовірних відомостей підлягають стягненню в установленому порядку.