МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.02.2018 N 41

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2018 р. за N 311/31763

Про затвердження зразка технічного свідоцтва придатності
нових будівельних виробів для застосування

Відповідно до пункту 3 Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року N 240 (із змінами), та абзацу четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (із змінами), наказую:

1. Затвердити зразок технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 року N 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 травня 2006 року за N 577/12451 (зі змінами).

3. Департаменту з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку разом з Юридичним департаментом забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Перший заступник Міністра В.А. Негода

Затверджено
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
26.02.2018 N 41

Зразок

Технічне свідоцтво
придатності нових будівельних виробів для застосування
N ___

Зареєстроване
"___" ____________ р. 
Дійсне до
"___" ____________ р. 
Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність нових будівельних виробів зазначеного найменування для застосування в будівництві за умови дотримання вимог, встановлених Правилами підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року N 240. 
Найменування будівельного виробу
_____________________________________________________________________________ 
Призначення
_____________________________________________________________________________ 
Заявник
_____________________________________________________________________________ 
Виробник
_____________________________________________________________________________ 
Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального призначення будівельного виробу (у разі потреби додаються креслення, схеми тощо)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини (за результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи), майна та навколишнього природного середовища
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення контролю якості
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Технічне свідоцтво видано на підставі рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
"___" ____________ N ____ 
Керівник органу,
що видав технічне свідоцтво
(посада)
М.П. 


__________ (підпис) 


________________________ (П.І.Б.) 

Директор Департаменту з питань проектування об’єктів будівництва,
технічного регулювання та науково-технічного розвитку
О.О. Рябова