МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.02.2018 N 119

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2018 р. за N 285/31737

Про організацію та проведення аеромедичної евакуації повітряними
суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України

Відповідно до пункту 22 частини другої статті 17 та статті 117 Кодексу цивільного захисту України, частини десятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України", частини першої статті 95 Закону України "Про Національну поліцію", частини п’ятої статті 25 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року N 1218 "Про затвердження Порядку застосування авіаційних, водних, автомобільних спеціальних санітарних транспортних засобів", підпункту 52 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, та з метою організації і проведення аеромедичної евакуації постраждалих, у тому числі важкохворих, поранених (далі - постраждалі (поранені)) із числа поліцейських Національної поліції України, військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівників та державних службовців цих органів і формувань повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення аеромедичної евакуації повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Начальникам територіальних медичних об’єднань Міністерства внутрішніх справ України по областях, м. Києву, Центрального госпіталю Міністерства внутрішніх справ України:

1) сформувати позаштатні спеціалізовані медичні бригади (далі - Медичні бригади) для надання екстреної медичної допомоги особам, які перебувають у невідкладному стані, під час здійснення аеромедичної евакуації до закладів охорони здоров’я повітряними суднами у медичному варіанті Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2) укомплектувати Медичні бригади укладками для надання екстреної медичної допомоги згідно з Примірним переліком укладки для надання екстреної медичної допомоги під час аеромедичної евакуації, що додається до Порядку;

3) передбачити черговий автомобільний транспорт для доставки Медичних бригад до місця посадки на повітряні судна для аеромедичної евакуації осіб, що перебувають у невідкладному стані;

4) забезпечити готовність Медичних бригад до вильоту (удень - 1 год 30 хв, уночі - 2 год);

5) забезпечити необхідну підготовку та перепідготовку персоналу Медичних бригад.

3. Державній службі України з надзвичайних ситуацій забезпечити готовність екіпажів та повітряних суден до вильоту (удень - 1 год 30 хв, уночі - 2 год) для здійснення аеромедичної евакуації осіб, які перебувають у невідкладному стані, а саме одного літака Ан-26 та двох вертольотів ЄС-145 "Єврокоптер" у медичному варіанті (аеродром "Ніжин").

4. Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України:

1) визначити транспортні повітряні судна, які в разі необхідності будуть доукомплектовані санітарним обладнанням з метою тимчасового використання для аеромедичної евакуації осіб, що перебувають у невідкладному стані, та медичних працівників (парамедик, лікар або фельдшер), яких буде задіяно для медичного супроводження постраждалих (поранених) на борту цих суден, і забезпечити їх необхідними медичними укладками;

2) після набрання чинності цим наказом внести зміни до організаційно-штатних структур авіаційних підрозділів, укомплектувати та провести відповідну підготовку льотних екіпажів та медичного персоналу.

5. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації МВС (Коробка В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр А.Б. Аваков

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
19.02.2018 N 119

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2018 р. за N 285/31737

Порядок
організації та проведення аеромедичної евакуації повітряними
суднами Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України

1. Цей Порядок визначає механізм залучення і використання повітряних суден авіаційних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та позаштатних спеціалізованих медичних бригад закладів охорони здоров’я МВС, інших медичних працівників для організації та проведення аеромедичної евакуації постраждалих, у тому числі важкохворих, поранених, (далі - постраждалі) з числа поліцейських Національної поліції України, військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового та начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також працівників та державних службовців цих органів і формувань, що постраждали під час виконання службових завдань.

2. Аеромедична евакуація - транспортування постраждалих до закладів охорони здоров’я авіаційним транспортом з наданням належної медичної допомоги на борту повітряного судна в разі необхідності.

3. До аеромедичної евакуації залучаються вертольоти та літаки в медичному та/або санітарному варіанті авіаційних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України.

4. Аеромедична евакуація повітряними суднами в медичному варіанті здійснюється авіаційним підрозділом Державної служби України з надзвичайних ситуацій із залученням позаштатних спеціалізованих медичних бригад закладів охорони здоров’я МВС (далі - Медичні бригади) у складі лікаря, фельдшера (парамедика, медичної сестри) для надання екстреної медичної допомоги (підтримки життєвих функцій) постраждалому.

5. Аеромедична евакуація повітряними суднами в санітарному варіанті здійснюється транспортними повітряними суднами авіаційних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, тимчасово доукомплектованими санітарним обладнанням, у супроводі медичних працівників (лікаря, фельдшера або парамедика) центральних органів виконавчої влади та військових формувань, повітряне судно яких залучається.

6. До роботи з аеромедичної евакуації на повітряних суднах у складі Медичних бригад допускаються медичні працівники, які здатні виконувати завдання в умовах проведення аеромедичної евакуації та підготовлені за спеціальністю:

лікар (анестезіологія або медицина невідкладних станів);

фельдшер (лікувальна справа (невідкладні стани), лікувальна справа), або медична сестра (сестринська справа (операційна), сестринська справа), або парамедик.

Залежно від ситуації до складу Медичних бригад можуть залучатися лікарі інших спеціальностей.

7. На повітряних суднах у медичному варіанті для аеромедичної евакуації використовується штатна медична апаратура та спорядження, а також укладки Медичних бригад, укомплектовані згідно з Примірним переліком укладки для надання екстреної медичної допомоги під час аеромедичної евакуації згідно з додатком до цього Порядку.

8. Медичні вироби та допоміжні засоби до них, обладнання повітряного судна в медичному варіанті повинні відповідати вимогам технічних регламентів, які на них поширюються.

9. Відповідальним за збереження встановленого на борту повітряного судна медичного (санітарного) обладнання є технік (бортовий технік, бортовий інженер), за яким закріплене повітряне судно.

10. Надання екстреної медичної допомоги на борту повітряного судна здійснюється Медичними бригадами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

11. Госпіталізація постраждалих до закладів охорони здоров’я здійснюється відповідно до Порядку госпіталізації пацієнтів бригадами швидкої медичної допомоги у лікувально-профілактичні установи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2009 року N 370, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2009 року за N 866/16882.

12. Аеромедична евакуація здійснюється до закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та відомчої належності.

13. Необхідність в аеромедичній евакуації визначається медичним працівником на місці події або керівником закладу охорони здоров’я, в якому надається медична допомога постраждалому, за клопотанням лікуючого лікаря або консиліуму спеціалістів з урахуванням протипоказань до аеромедичної евакуації з внесенням відповідних даних до медичної карти стаціонарного хворого.

Рішення про можливість транспортування постраждалого повітряним судном приймає старший медичний начальник, який відповідає за організацію медичного забезпечення відповідного підрозділу (де проходить службу (працює) постраждалий), з урахуванням наявності медичних показань та відсутності протипоказань для аеромедичної евакуації та доповідає про це безпосередньому керівнику.

14. Інформація про необхідність залучення повітряних суден для аеромедичної евакуації подається через оперативно-чергові служби МВС, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України до керівників відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я апарату управління центрального органу виконавчої влади, військового формування.

15. Керівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я апарату управління центрального органу виконавчої влади, військового формування:

1) на підставі інформації, отриманої від старшого медичного начальника, який відповідає за організацію медичного забезпечення відповідного підрозділу (де проходить службу (працює) постраждалий), приймає остаточне рішення щодо можливості, необхідності та доцільності медичної евакуації постраждалого авіаційним транспортом;

2) у разі необхідності подає начальникові структурного підрозділу з питань охорони здоров’я апарату управління МВС заявку на залучення Медичної бригади;

3) видає доручення щодо залучення медичних працівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я до медичного супроводу постраждалого під час аеромедичної евакуації (начальник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я апарату управління МВС - щодо залучення Медичної бригади);

4) звертається в установленому порядку до керівника центрального органу виконавчої влади, військового формування, до складу якого входить авіаційна техніка, з пропозицією щодо використання повітряного судна для аеромедичної евакуації.

16. Рішення стосовно застосування повітряного судна до аеромедичної евакуації приймає керівник центрального органу виконавчої влади та військового формування, до складу якого входить авіаційна техніка, і доводить командирові авіаційної частини (загону) в установленому порядку.

17. Рішення про порядок вильоту приймає командир частини (загону), а рішення на політ і посадку повітряного судна з метою забезпечення безпеки, збереження повітряного судна та запобігання каліцтву і загибелі людей приймає командир екіпажу, виходячи із технічних можливостей та реальної обстановки.

18. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я апарату управління центральних органів виконавчої влади, військових формувань, які беруть участь в організації аеромедичної евакуації, здійснюють такі заходи:

1) визначають відомчі або погоджують заклади охорони здоров’я, до яких здійснюватиметься аеромедична евакуація постраждалих, та налагоджують взаємодію з цими закладами;

2) організовують заходи з підготовки постраждалих до здійснення аеромедичної евакуації та доставку їх до місця приземлення повітряного судна;

3) координують та сприяють діям бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги при доставці постраждалих до місця приземлення повітряного судна;

4) інформують визначені заклади охорони здоров’я про кількість, стан постраждалих та про необхідність підготовки до їх прийому;

5) викликають за відсутності або недостатності відомчих спеціалізованих транспортних засобів бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, всіляко сприяють їх роботі (організовують проїзд до місця приземлення повітряного судна і до закладу охорони здоров’я, переміщення постраждалих до повітряного судна та спеціалізованого санітарного автомобіля за вимогою керівника бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги).

Начальник Управління охорони
здоров’я та реабілітації МВС В.І. Коробка

Додаток
до Порядку організації та проведення аеромедичної евакуації
повітряними суднами Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Національної гвардії України та
Державної прикордонної служби України
(пункт 7)

Примірний перелік
укладки для надання екстреної медичної допомоги
під час аеромедичної евакуації

Медичні вироби (обладнання, прилади, апарати, пристрої,
устаткування, медичні інструменти, перев’язувальні матеріали,
дезінфекційні засоби та інші вироби)

N з/п  Найменування  Одиниця виміру  Кількість 
Засоби моніторингу життєво важливих параметрів та для реанімаційних заходів 
1.1  Монітор тиску крові ручний з манжетами різних розмірів  шт. 
1.2  Пульсоксиметр портативний + елементи живлення  шт. 
1.3  Глюкометр  шт. 
1.4  Капнометр (за відсутності вбудованого модуля в кардіомоніторі)  шт. 
1.5  Дефібрилятор-монітор з функцією кардіостимуляції*  шт.   
1.6  Електроди для дефібрилятора одноразового використання для дорослих та дітей та/або електроди для дефібрилятора багаторазового використання*  шт.   
Засоби (прилади) для інфузії 
2.1  Інфузійний пристрій волюметричний поршневого типу  шт. 
2.2  Устаткування для ін’єкцій та вливань  шт. 
2.3  Флаконотримач  шт. 
2.4  Пристрій для підігріву розчинів  шт. 
2.5  Сумка-холодильник транспортна для зберігання медикаментів та льоду  шт. 
Засоби дихальної підтримки     
3.1  Мішок дихальний реанімаційний для осіб різного віку або універсальний (реанімаційний багаторазового використання)  шт. 
3.2  Киснева трубка та резервний мішок для мішка дихального реанімаційного  шт. 
3.3  Маски дихальні (різних розмірів)  к-т 
3.4  Маски кисневі з резервуаром нереверсивні (різних розмірів)  к-т 
3.5  Апарат штучної вентиляції легенів*  шт.   
3.6  Контур дихальний одноразового використання для транспортного ШВЛ  шт. 
3.7  Катетери аспіраційні з вакуумним контролем одноразового використання (різних розмірів)  к-т 
3.8  Ларингоскоп з клинками багаторазового використання (різних розмірів)  к-т 
3.9  Клинки для ларингоскопу одноразового використання (різних розмірів)  к-т 
3.10  Запасні елементи живлення для ларингоскопу  к-т 
3.11  Лубрикант для змазування назальних канюль  шт. 
3.12  Повітропровід ротовий та носоглотковий одноразового використання (по одному кожного розміру)  к-т 
3.13  Трубки ендотрахеальні (різних розмірів)  к-т 
3.14  Маски ларингеальні на гелевій основі (різних розмірів)  к-т 
3.15  Трубки ларингеальні (різних розмірів)  к-т 
3.16  Трубки для екстреної або складної інтубації з двома манжетами (різних розмірів)  к-т 
3.17  Стилети для інтубації (різних розмірів)  к-т 
3.18  Бужи для тяжкої інтубації (різних розмірів)  к-т 
3.19  Фіксатор дихальної трубки з протизакусувачем  шт. 
3.20  З'єднувач подовжувальний інтубаційної трубки та дихального контуру одноразового використання  шт. 
3.21  Фільтр дихальний з тепловологообмінником одноразового використання  шт. 
3.22  Назальні канюлі одноразового використання (по одній кожного розміру)  к-т 
3.23  Електричний відсмоктувач з контейнером одноразового використання  к-т 
3.24  Ручний портативний прилад відсмоктування  шт. 
3.25  Набір для конікотомії дорослий  шт. 
3.26  Набір для конікотомії дитячий  шт. 
3.27  Оклюзійна пов’язка з клапаном  шт. 
3.28  Голка з катетером для пункції плевральної порожнини  шт. 
Засоби для діагностики 
4.1  Манжета для неінвазивного вимірювання тиску  шт. 
4.2  Датчик пульсоксиметричний багаторазового використання  шт. 
4.3  Кабель пацієнта пульсоксиметричний  шт. 
4.4  Стетофонендоскоп  шт. 
4.5  Термометр медичний безртутний  шт. 
4.6  Тест-смужки до глюкометра  шт.  25 
4.7  Діагностичний ліхтарик  шт. 
4.8  Термопапір для діагностичного обладнання  к-т 
4.9  Лінія капнографічна для каналу вимірювання СО2  шт. 
4.10  Електроди ЕКГ одноразового використання*  шт.   
4.11  Ліхтарик налобний  шт. 
Приладдя для інфузій 
5.1  Шприци з голками 1,0  шт. 
5.2  Шприци з голками 2,0  шт. 
5.3  Шприци з голками 5,0  шт. 
5.4  Шприци з голками 10,0  шт. 
5.5  Шприци з голками 20,0  шт. 
5.6  Шприц 50,0  шт. 
5.7  Шприц 100,0  шт. 
5.8  Пристрій для вливання під тиском  шт. 
5.9  Пристрій для внутрішньокісткового доступу  шт. 
5.10  Лінія подовжувальна для інфузійної терапії  шт. 
5.11  Катетери для периферійних вен (різних розмірів)  к-т 
5.12  Кран трьохходовий  шт. 
5.13  Система для переливання інфузійних розчинів  шт. 
5.14  Серветки одноразові з антисептиком  шт. 
5.15  Набір для катетеризації центральних вен  шт. 
Перев'язувальні матеріали 
6.1  Бинти нестерильні (різних розмірів)  к-т 
6.2  Бинти еластичні фіксувальні (різних розмірів)  к-т 
6.3  Бинти еластичні сітчасті трубчасті (різних розмірів)  к-т 
6.4  Лейкопластирі (різних розмірів та типів)  к-т 
6.5  Серветки стерильні (різних розмірів)  к-т 
6.6  Пов’язки фіксувальні для периферійних катетерів, пристроїв для вливання в малі вени, центральні вени (різних розмірів)  к-т 
6.7  Матеріал стерильний для протиопікових заходів у кількості, достатній для покриття опікової поверхні дорослої людини  к-т 
6.8  Матеріал стерильний для обробки раневої поверхні  к-т 
6.9  Гідрогелеві протиопікові пов’язки (різних розмірів)  к-т 
Засоби для дезінфекції та очищення 
7.1  Засіб для поточної дезінфекції  фл. 
7.2  Засіб для гігієнічної антисептики рук медичного персоналу  фл. 
7.3  Засіб для перед- та післяін'єкційної обробки шкіри  фл. 
7.4  Контейнер для використаних шприців та голок  шт. 
7.5  Сумка клінічна для відходів  шт. 
Медичні інструменти 
8.1  Роторозширювач  шт. 
8.2  Затискач кровоспинний у стерильній упаковці  шт. 
8.3  Ножиці прямі хірургічні у стерильній упаковці  шт. 
8.4  Ножиці для розрізання одягу  шт. 
8.5  Пінцет хірургічний у стерильній упаковці  шт. 
8.6  Скальпель (одноразовий) з руків’ям у стерильній упаковці  шт. 
8.7  Щипці Магіла зігнуті дорослі  шт. 
8.8  Зонд жолобкуватий  шт. 
8.9  Чаша ниркоподібна  шт. 
8.10  Скарифікатор  шт. 
8.11  Набір для дренування грудної клітки  шт. 
8.12  Набір для пункції перикарда  шт. 
8.13  Нитки нерозсмоктувальні монофіламент (N 3 або N 4) з голками  шт. 
8.14  Голкотримач у стерильній упаковці  шт. 
Інші вироби медичного призначення 
9.1  Грілка хімічна багаторазового використання  шт. 
9.2  Засіб для локального охолодження  шт. 
9.3  Груші гумові  набір 
9.4  Зонди шлункові для дітей одноразового використання (різних розмірів)  к-т 
9.5  Зонди шлункові для дорослих одноразового використання (різних розмірів)  к-т 
9.6  Лійка ємністю 0,5-1,0 л з перехідником для під’єднання до шлункового зонду  шт. 
9.7  Катетери урологічні еластичні одноразового використання (різних розмірів та типів (Нелатона, Фолея))  к-т 
9.8  Простирадло термоізоляційне (термоковдра)*  шт.  не менше 2 
9.9  Рукавички хірургічні стерильні різних розмірів  пара 
9.10  Рукавички оглядові нестерильні одноразові нітрилові або вінілові (різних розмірів)  пара  10 
9.11  Шпателі одноразові  шт.  10 
9.12  Вата медична нестерильна  уп. 
9.13  Сечоприймач стерильний об’ємом 1-2 л  шт. 
9.14  Маска медична одноразова (респіратор)  шт.  10 
9.15  Захисні окуляри або маска із захисним екраном  шт. 
9.16  Простирадло одноразового використання  шт. 
9.17  Покриття на підголівник 50 х 40 см одноразового використання  шт. 
9.18  Підгузки для дорослих та дітей (різних розмірів)  к-т 
9.19  Основні ноші (каталка)*  шт.   
9.20  Ноші м’які (тактичні)*  шт.   
10  Вироби немедичного призначення 
10.1  Рушники паперові  уп. 
10.2  Мішечок для блювотних мас  шт. 
10.3  Рукавички гумові побутові  пара 
11  Засоби для зупинки кровотечі 
11.1  Гемостатичний засіб у вигляді бинта або губки для тампонування  шт. 
11.2  Механічний засіб для зупинки кровотечі (турнікет типу CAT або типу SWAT)  шт. 
11.3  Стерильний марлевий відріз  м 
11.4  Пакет перев'язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом і захисною вологостійкою оболонкою  шт. 

Лікарські засоби

N з/п  МНН відповідно до реєстру та АТС-код  Лікарська форма  Одиниця виміру  Кількість 
А Засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм 
A02 Препарати для лікування кислотозалежних захворювань 
A02B Засоби для лікування пептичної виразки і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 
Omeprazole (омепразол)*
A02BC01 
Ліофілізат для розчину для ін`єкцій по 40 мг  фл. 
A03 Засоби, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах 
A03A Засоби, що застосовуються при функціональних розладах зі сторони шлунково-кишкового тракту 
Papaverine (папаверин)
A03AD01 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл  амп. 
Drotaverine (дротаверин)
A03AD02 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл  амп. 
Platyphylline (платифілін)
A03AX 
Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 1 мл  амп. 
A03В Прості препарати красавки (беладони) та її похідних 
Atropine (атропін)
A03BA01 
Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 1 мл  амп. 
A03D Спазмолітичні засоби в комбінації з анальгетиками 
Pitofenone and analgesics; сomb drug: метамізолу натрій, пітофенону гідрохлорид, фенпіверинію бромід*
A03DA02 
Розчин для ін'єкцій, 2 мл або 5 мл  амп. 
A03F Стимулятори перистальтики 
Metoclopramide (метоклопрамід)
A03FA01 
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл  амп. 
A04 (A04A) Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту 
Ondansetron (ондансетрон)*
A04AA01 
Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 2 мл або 4 мл  амп. 
A07 Антидіарейні препарати; засоби, що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишківника 
A07B Ентеросорбенти 
Medicinal charcoal (вугілля активоване)*
A07BA01 
Порошок оральний по 5 г у пакеті, або таблетки, або капсули по 0,25 г  г  30 
A07D Препарати, що знижують моторику шлунково-кишкового тракту 
10  Loperamide (лоперамід)
A07DA03 
Таблетки по 2 мг N 10  блістер 
A11 Вітаміни 
11  Pyridoxine (vit B6)
A11HA02 
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 1 мл  амп. 
12  Thiamine (vit B1)
A11DA01 
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 1 мл  амп. 
A12 Мінеральні добавки 
13  Calcium gluconate (кальцію глюконат)
A12AA03 
Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл або 10 мл  амп. 
B Засоби, що впливають на систему крові й гемопоез 
B01 Антитромботичні засоби 
14  Heparin (гепарин)*
B01AB01 
Розчин для ін'єкцій, 5000 МО/мл по 1 мл, 5 мл в ампулах або по 1 мл, 2 мл, 4 мл, 5 мл, 10 мл у флаконах  амп. (фл.)  15 мл 
15  Enoxaparin (еноксапарин)*
B01AB05 
Розчин для ін'єкцій, 10 000 анти-Ха МО/мл по 3 мл у багатодозовому флаконі, або по 0,2 мл, або по 0,4 мл, або по 0,6 мл, або по 0,8 мл, або по 1,0 мл у шприці (в попередньо наповнених шприцах, у шприц-дозах)  фл.  1,6 мл 
16  Clopidogrel (клопідогрел)
B01AC04 
Таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг  блістер 
17  Tenecteplase (тенектеплазе)
B01AD11 
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 10 000 ОД (50 мг) у флаконі у комплекті з розчинником по 10 мл у шприці у комплекті зі стерильним перехідним пристроєм для флакона та стерильною одноразовою голкою  к-т 
B02 Антигеморагічні засоби 
18  Tranexamic acid (транексамова кислота)*
В02АА02 
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл або 100 мг/мл, по 5 мл або 10 мл  амп. 
B05 Кровозамінники і перфузійні розчини 
19  Hydroxyethylstarch (гідроксіетилкрохмал)*
B05AA07 
Розчин для інфузій 6% по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл  фл. (пляшка, контейнер, мішок) 
20  Electrolytes, сomb drug: натрію хлорид, калію хлорид, натрію лактат, кальцію хлорид, іонний склад Na+, K+, Cl-, Са++, лактат*
B05BB01 
Розчин для інфузій по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл, або по 1000 мл  фл. (контейнер, мішок)  2200-2600 мл 
21  Mannitol (манітол)*
B05BC01 
Розчин для інфузій, 150 мг/мл по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл  пляшка (контейнер) 
22  Glucose (глюкоза)*
B05CX01 
Розчин для інфузій, 50 мг/мл по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл  фл. (контейнер, мішок) 
23  Glucose (глюкоза)*
B05CX01 
Розчин для ін'єкцій 40% по 10 мл або по 20 мл  амп.  10 
24  Potassium chloride (калію хлорид)*
B05XA01 
Розчин для інфузій 4% по 50 мл, або по 100 мл, або по 200 мл у пляшках або концентрат для розчину для інфузій, 75 мг/мл по 10 мл або по 20 мл у флаконах чи по 10 мл, 20 мл у контейнерах  фл. (пляшка, контейнер) 
25  Sodium bicarbonate (натрію гідрокарбонат)*
B05XA02 
Розчин для інфузій, 40 мг/мл (42 мг/мл, 84 мг/мл) по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл  пляшка (контейнер) 
26  Sodium chloride (натрію хлорид)*
B05XA03 
Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл  контейнер (мішок) 
27  Sodium chloride*
B05XA03 
Розчин для ін'єкцій, 9 мг/мл по 2 мл, або по 5 мл, або по 10 мл  амп.  10 
28  Magnesium sulfate (магнію сульфат)*
B05XA05 
Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл  амп.  10 
С Засоби, що впливають на серцево-судинну систему 
C01 Кардіологічні препарати 
C01A Серцеві глікозиди 
29  Digoxin (дигоксин)
C01AA05 
Розчин для ін'єкцій, 0,25 мг/мл по 1 мл  амп. 
C01B Антиаритмічні засоби 
30  Amiodarone (аміодарон)
C01BD01 
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 3 мл  амп. 
C01C Неглікозидні кардіотонічні засоби 
C01CA Адренергічні і дофамінергічні препарати 
31  Norepinephrine (норадреналін)*
C01CA03 
Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл по 4 мл або по 8 мл  амп. 
32  Dopamine (допамін)*
C01CA04 
Концентрат для розчину для інфузій, 40 мг/мл по 5 мл, або 20 мг/мл по 10 мл, або 5 мг/мл по 5 мл  амп. 
33  Phenylephrine (фенілефрин)
C01CA06 
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл  амп. 
34  Dobutamine (добутамін)
C01CA07 
Розчин для інфузій, 250 мг/мл по 50 мл  амп. 
35  Epinephrine (епінефрин)*
C01CA24 
Розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл, або 1,82 мг/мл, або 1,0 мг/мл по 1 мл  амп.  10 
C01D Вазодилятатори, що застосовуються в кардіології 
36  Glyceryl trinitrate (гліцерилу тринітрат, нітрогліцерин)*
C01DA02 
Концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл по 5 мл або концентрат для розчину для інфузій, 10 мг/мл по 2 мл, по 5 мл  амп. 
37  Glyceryl trinitrate (гліцерилу тринітрат, нітрогліцерин)*
C01DA02 
Спрей сублінгвальний дозований, 0,4 мг/доза (200 доз) у флаконі з дозувальним насосом, насадкою та захисним ковпачком, або спрей сублінгвальний дозований, 0,4 мг/доза по 15 мл (300 доз) у флаконі з розпилювачем та запобіжним ковпачком, або спрей сублінгвальний, 0,4 мг/доза по 10 г (180 доз) розчину в балоні з дозувальним пристроєм, з розпилювальною головкою та захисним ковпачком, або таблетки сублінгвальні по 0,3 мг, або по 0,4 мг, або по 0,5 мг у банках чи контейнерах або пробірці  фл. (балон, банка, контейнер, пробірка) 
C01E Інші кардіологічні препарати 
38  Adenosine (аденозин)
C01E B10 
Розчин для ін`єкцій по 2 мл (6 мг)  амп. 
C02 Гіпотензивні засоби 
C02А Антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії 
39  Clonidine (клонідин)
C02AC01 
Розчин для ін'єкцій 0,01% по 1 мл  амп. 
40  Clonidine (клонідин)
C02AC01 
Таблетки по 0,15 мг  блістер 
C02B Антиадренергічні засоби, гангліоблокатори 
C02С Антиадренергічні засоби з периферичним механізмом дії 
41  Urapidil (урапідил)
C02CA06 
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 5 мл  амп. 
C03 Сечогінні препарати 
42  Furosemide (фуросемід)
C03CA01 
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 2 мл  амп. 
C07 Блокатори бета-адренергічних рецепторів 
43  Propranolol (пропранолол)
C07AA05 
Таблетки по 10 мг або по 40 мг  блістер 
44  Metoprolol (метопролол)
C07AB02 
Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 5 мл  амп. 
45  Metoprolol (метопролол)*
C07AB02 
Таблетки по 25 мг, 50 мг, 100 мг  блістер 
C08 Антагоністи кальцію 
46  Nifedipine (ніфедипін)*
C08CA05 
Краплі оральні, розчин, 20 мг/мл по 5 мл, або 10 мл, або 20 мл, або 25 мл  фл. 
47  Verapamil (верапаміл)
C08DA01 
Розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/мл по 2 мл  амп. 
C09 Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему 
C09A Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту 
C09A Комбіновані препарати інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту 
48  Captopril and diuretics
C09BA01 
Таблетки  блістер 
D Лікарські засоби для лікування захворювань шкіри 
D08A Антисептичні і дезінфекційні засоби 
49  Povidone-iodine (повідон-йоду)*
D08AG02 
Розчин для зовнішнього застосування (нашкірний) 10% по 30 мл, або по 50 мл, або по 100 мл  фл. 
50  Chlorhexidine (хлоргексидину біглюконат)*
D08AC02 
Розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 50 мл, або 100 мл, або по 200 мл  фл. (контейнер) 
51  Hydrogen peroxide (водню пероксид)*
D08AX01 
Розчин для зовнішнього застосування 3% по 25 мл, 40 мл, 50 мл, 80 мл, 100 мл, 110 мл, 120 мл, 200 мл  фл.  100 мл 
52  Ethanol (етанол)*
D08AX08 
Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % по 50 мл або 100 мл  фл.  100 мл 
H Гормональні лікарські засоби для системного використання (за винятком статевих гормонів) 
H01 Гіпофізарні, гіпоталамічні гормони та їх аналоги 
53  Oxytocin (окситоцин)
H01BB02 
Розчин для ін'єкцій, 5 МО/мл по 1 мл  амп. 
54  Terlipressin (терліпресин)*
H01BA04 
Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл по 2 мл, 10 мл в ампулах або порошок для розчину для ін'єкцій по 1 мг у флаконах у комплекті з розчинником по 5 мл в ампулах  амп. (фл.) 
H02 Кортикостероїди для системного застосування 
55  Dexamethasone (дексаметазон)*
H02AB02 
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл або по 2 мл  амп.  10 
H04 Панкреатичні гормони 
56  Glucagon (глюкагон)
H04AA01 
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 мг (1 МО) у флаконах в комплекті з розчинником по 1 мл у шприці  к-т 
57  Insulin (human) (інсулін короткої дії)
А10АВ01 
Розчин для ін'єкцій, 100 МО/мл  фл. 
J Протимікробні лікарські засоби для системного використання 
58  Chloramphenicol (левоміцетин)*
J01BA01 
Порошок для розчину для ін'єкцій по 0,5 г або по 1,0 г  фл. 
59  Cefotaxime (цефотаксим)*
J01DD01 
Порошок для розчину для ін'єкцій по 0,5 г або по 1,0 г  фл. 
M Лікарські засоби для лікування захворювань кістково-м'язової системи 
M01 Протизапальні та протиревматичні засоби 
M01A Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби 
60  Diclofenac (диклофенак)
M01AB05 
Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 3 мл  амп. 
61  Ketorolac (кеторолак)
M01AB15 
Розчин для ін’єкцій, 30 мг/мл по 1 мл  амп. 
62  Dexketoprofen (декскетопрофен)
M01AE17 
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл  амп. 
M03 Міорелаксанти 
M03А Міорелаксанти з периферичним механізмом дії 
63  Suxamethonium (суксаметонію йодид)
M03AB01 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл  амп. 
64  Atracurium (атракуріум)
M03AC04 
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 5 мл  фл. 
N Лікарські засоби для лікування захворювань нервової системи 
N01 Анестетики 
N01A Засоби для загальної анестезії 
65  Thiopental (тіопентал)*
N01AF03 
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 0,5 г або по 1,0 г  фл. 
66  Ketamine (кетамін)
N01AX03 
Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл  амп. 
67  Propofol (пропофол)*
N01AX10 
Емульсія для ін`єкцій або інфузій, 10 мг/мл або 20 мг/мл по 10 мл, або по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл  амп. (фл., пляшка) 
N01В Препарати для місцевої анестезії 
68  Lidocaine (лідокаїн)
N01BB02 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл  амп. 
N02 Анальгетики 
N02A Опіоїди 
69  Morphine (морфін)
N02AA01 
Розчин для ін'єкцій 1% по 1 мл  амп. 
70  Fentanyl (фентаніл)
N02AB03 
Розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл по 2 мл  амп. 
71  Trimeperidine (тримеперидин)
N02AB04 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл  амп. 
N02В Інші анальгетики та антипіретики 
72  Acetylsalicylic acid (кислота ацетилсаліцилова)*
N02BA01 
Таблетки по 325 мг або 500 мг  блістер 
73  Acetylsalicylic acid
N02BA01 
Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г  фл. 
74  Metamizole sodium (метамізол натрію)*
N02BB02 
Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл по 1 мл або 2 мл  амп. 
75  Ibuprofen (ібупрофен)
M01AE01 
Суспензія для перорального застосування, 100 мг / 5 мл по 100 г  фл. 
76  Paracetamol (парацетамол)*
N02BE01 
Таблетки або капсули по 200 мг, або по 325 мг, або по 500 мг  блістер 
77  Paracetamol (парацетамол)*
N02BE01 
Супозиторії ректальні по 80 мг або 150 мг  шт. 
78  Paracetamol (парацетамол)*
N02BE01 
Розчин для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл (200 мг), або по 50 мл (500 мг), або по 100 мл (1000 мг)  фл. (пляшка) 
N04 Протипаркінсонічні засоби 
N04A Антихолінергічні засоби 
79  Trihexyphenidyl (тригексифенідил)*
N04AA01 
Таблетки по 2 мг або 5 мг  блістер 
N 05 Психолептичні засоби 
N05A Антипсихотичні засоби 
80  Chlorpromazine (хлорпромазин)
N05AA01 
Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 2 мл  амп. 
81  Haloperidol (галоперидол)
N05AD01 
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 1 мл  амп. 
N05B Анксіолітики 
82  Diazepam (діазепам)
N05BA01 
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл  амп. 
N05C Снодійні та седативні препарати 
83  Barbiturates in combination with other drugs (барбітурати або барбітурати в комбінації з іншими препаратами)*
N05CB02 
Краплі оральні по 20 мл, 25 мл, 40 мл, 50 мл  фл. 
N07 Інші засоби, що діють на нервову систему 
N07А Парасимпатоміметики 
84  Neostigmine (неостигмін)
N07AA01 
Розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл по 1 мл  амп. 
R Лікарські засоби для лікування захворювань дихальної системи 
R03 Засоби, що застосовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів (бронхолітики) 
85  Salbutamol (сальбутамол)*
R03AC02 
Інгаляція під тиском або аерозоль для інгаляцій дозований, 100 мкг/доза по 200 доз у контейнерах або у балонах чи балончиках, розчин для інгаляцій у небулах, 1 мг/мл по 2 мл або 2,5 мл  контейнер (балон, балончик, небула) 
86  Theophylline (теофілін)*
R03DA04 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл або 10 мл  амп. 
87  Ipratropium bromide (іпратропію бромід)
R03BB01 
Аерозоль для інгаляцій дозований, 40 мкг/доза по 200 доз  балончик 
R06 Антигістамінні засоби для системного застосування 
88  Diphenhydramine (дифенгідрамін)
R06AA02 
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл  амп. 
89  Chloropyramine (хлоропірамін)
R06AC03 
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл  амп. 
S Лікарські засоби для лікування захворювань органів чуттів 
S01 Засоби, що застосовуються в офтальмології 
S01А Протимікробні засоби 
90  Sulfacetamide (сульфацетамід)*
S01AB04 
Краплі очні, розчин, 200 мг/мл або 300 мг/мл по 10 мл  фл. 
S01H Місцеві анестетики 
91  Oxybuprocaine (оксибупрокаїн)*
S01HA02 
Краплі очні, розчин 0,4 % по 5 мл або 10 мл у флаконі-крапельниці  фл. 
V Інші лікарські засоби 
V03 Всі інші лікарські засоби 
92  Thiosulfate (натрію тіосульфат)
V03AB06 
Розчин для ін'єкцій, 300 мг/мл по 5 мл  амп. 
93  Naloxone (налоксон)
V03AB15 
Розчин для ін'єкцій, 0,4 мг/мл по 1 мл  амп. 
V03 Всі інші засоби медичного призначення 
94  Aqua pro injectioni (вода для ін'єкцій)*
V07AB 
Розчинник для парентерального застосування (приготування розчину для ін’єкцій) по 2 мл, або по 5 мл, або по 10 мл  амп.  50 

__________ Примітки: 
1. Якщо медична апаратура та прилади, зазначені у цьому Примірному переліку, у відповідній кількості входять до комплектації повітряного судна або їх функції поєднані в одному приладі, дублювати їх в укладці не потрібно.
2. Керівники закладів охорони здоров’я МВС можуть: додатково доповнювати типи медичного обладнання та апаратури; змінювати за потреби форму випуску лікарських засобів відповідно до діючих реєстраційних посвідчень; замінювати на аналоги або розширювати асортимент і кількість лікарських засобів та медичних виробів, які зареєстровані та дозволені до застосування у медичній практиці на території України згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я. 

__________

* Кількість медичних виробів та лікарська форма лікарських засобів визначаються керівниками закладів охорони здоров’я МВС залежно від потреби.