МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.05.2013 N 435

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 990/23522

Про затвердження форм первинної облікової документації
та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються
у закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторно-поліклінічну
та стаціонарну допомогу населенню, незалежно
від підпорядкування та форми власності

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
N 527 від 28.07.20
14
N 549 від 08.08.20
14
N 157 від 26.01.20
18)

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, та з метою удосконалення обліку захворюваності в закладах охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації N 003-4/о "Листок лікарських призначень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.2. Форму первинної облікової документації N 003-5/о "Протокол переливання крові та її компонентів" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.3. Форму первинної облікової документації N 006/о "Журнал обліку збору ретроплацентарної крові" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.4. Форму первинної облікової документації N 014/о "Направлення на патологогістологічне дослідження" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму первинної облікової документації N 025-3/о "Медична карта студента" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

(Форма первинної облікової документації N 025-3/о "Медична карта студента" та Інструкція щодо її заповнення втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 157 від 26.01.2018)

1.6. Форму первинної облікової документації N 025-4/о "Талон на прийом до лікаря" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

(Форма первинної облікової документації N 025-4/о "Талон на прийом до лікаря" та Інструкція щодо її заповнення втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 157 від 26.01.2018)

1.7. Форму первинної облікової документації N 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

(Форма первинної облікової документації N 025-6/о "Талон амбулаторного пацієнта" та Інструкція щодо її заповнення втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 157 від 26.01.2018)

1.8. Форму первинної облікової документації N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

(Форма первинної облікової документації N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)" та Інструкція щодо її заповнення втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 157 від 26.01.2018)

1.9. Форму первинної облікової документації N 030-1/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.10. Форму первинної облікової документації N 030-4/о "Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.11. Форму первинної облікової документації N 031/о "Книга запису викликів лікарів додому" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

(Форма первинної облікової документації N 031/о "Книга запису викликів лікарів додому" та Інструкція щодо її заповнення втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 157 від 26.01.2018)

1.12. Форму первинної облікової документації N 032/о "Журнал запису пологової допомоги вдома" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.13. Форму первинної облікової документації N 039-7/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.14. Форму первинної облікової документації N 039-9/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.15. Форму первинної облікової документації N 042/о "Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.16. Форму первинної облікової документації N 043-1/о "Медична карта ортодонтичного пацієнта N ___ " та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.17. Форму первинної облікової документації N 047/о "Журнал реєстрації функціональних досліджень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.18. Форму первинної облікової документації N 049-1/о "Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.19. Форму первинної облікової документації N 051/о "Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.20. Форму первинної облікової документації N 055/о "Карта обстеження дитини віком 0-17 років включно з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.21. Форму первинної облікової документації N 066-1/о "Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.22. Форму первинної облікової документації N 076/о "Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.23. Форму первинної облікової документації N 077/о "Путівка N __ у дитячий санаторно-курортний заклад" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.24. Форму первинної облікової документації N 079/о "Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

(Підпункт 1.25 пункту 1 (Форму первинної облікової документації N 100/о та Інструкцію щодо її заповнення) виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 527 від 28.07.2014)

(Підпункт 1.26 пункту 1 (Форму первинної облікової документації N 104/о та Інструкцію щодо її заповнення) виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 527 від 28.07.2014)

(Підпункт 1.27 пункту 1 (Форму первинної облікової документації N 105/о та Інструкцію щодо її заповнення) виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 527 від 28.07.2014)

(Підпункт 1.28 пункту 1 (Форму інформованої добровільної згоди пацієнта на обробку персональних даних) виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 549 від 08.08.2014)

2. Установити, що персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

3. Унести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:

3.1. Абзаци дев’ятий, десятий, тринадцятий, двадцять перший, тридцять сьомий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року N 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів" виключити.

3.2. Абзаци восьмий, дев’ятий, десятий, дванадцятий, сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцятий, тридцять п’ятий, п’ятдесят третій, п’ятдесят четвертий, п’ятдесят шостий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" виключити.

3.3. Абзаци дванадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двадцять другий, тридцять восьмий, сорок другий, сорок третій пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" виключити.

4. Увести в дію форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, починаючи з 1 січня 2014 року, впровадити їх застосування у закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

5. Державному закладу "Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України" (М. Голубчиков) забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики зразками облікових форм та інструкціями щодо їх заповнення, зазначеними у пункті 1 цього наказу.

6. Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги (М. Хобзей) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Качура.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р. Богатирьова

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 N 435

Листок
лікарських призначень

З Листком можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 N 435

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 990/23522

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації
N 003-4/о "Листок лікарських призначень"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 003-4/о "Листок лікарських призначень" (далі - форма N 003-4/о).

2. Форма N 003-4/о є основним обліковим документом, що призначається для реєстрації режиму перебування хворого в стаціонарі, призначеного йому дієтичного харчування, методів обстеження, медикаментозного лікування, фізіотерапевтичних та психотерапевтичних процедур.

3. Форма N 003-4/о заповнюється лікуючим лікарем у день госпіталізації хворого в стаціонар з унесенням необхідних корективів протягом лікування хворого.

4. Записи (найменування препаратів, процедур, місцевого лікування тощо) ведуться розбірливо із зазначенням дати призначення та дати їх виконання.

5. Для зберігання форми N 003-4/о на період лікування хворих у стаціонарі ведеться спеціальна папка у кожному відділенні.

6. Щодня молодші спеціалісти з медичною освітою роблять відмітки щодо виконання призначень.

7. У разі ведення форми N 003-4/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

8. Після виписки хворого зі стаціонару форма N 003-4/о зберігається разом з формою первинної облікової документації N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого N ___ ", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, протягом 25 років.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей

(Форму інформованої добровільної згоди пацієнта на обробку персональних даних виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 549 від 08.08.2014)