КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 березня 2006 р. N 236
Київ

Про затвердження Порядку передачі судом
речових доказів, які є об'єктами, що вилучені
з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 155 від 28.02.20
18)

Відповідно до частини другої статті 95 Господарського процесуального кодексу України, частини другої статті 99 Цивільного процесуального кодексу України, частини другої статті 98 Кодексу адміністративного судочинства України Кабінет Міністрів України постановляє:

(Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 155 від 28.02.2018)

Затвердити Порядок передачі судом речових доказів, які є об'єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні (додається).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006 р. N 236

Порядок
передачі судом речових доказів, які є
об'єктами, що вилучені з цивільного обороту
або обмежено оборотоздатні

1. Цей Порядок визначає механізм передачі судом речових доказів, коли вони вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні (далі - докази), підприємствам, установам чи організаціям, які мають право на здійснення заходів щодо подальшого поводження з такими об'єктами (далі - підприємства), а також державним експертним установам для використання в експертній та науковій роботі.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 155 від 28.02.2018)

2. Передача доказів здійснюється на підставі судового рішення з оформленням акта прийняття-передачі за формою згідно з додатком у трьох примірниках. Один примірник акта зберігається у судовій справі, один - у номенклатурній справі суду, а один примірник із долученою до нього копією судового рішення передається підприємству або державній експертній установі.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 155 від 28.02.2018)

3. Для забезпечення передачі доказів утворюється комісія, до складу якої включаються представники суду (апарату суду) та підприємства або державної експертної установи. Членів комісії призначають відповідними наказами голова суду і керівник підприємства або державної експертної установи. Головою комісії є представник суду (апарату суду) із числа членів комісії.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 155 від 28.02.2018)

4. Акт прийняття-передачі доказів підписують голова та члени комісії.

5. Докази передаються підприємству або державній експертній установі в день підписання акта прийняття-передачі.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 155 від 28.02.2018)

Додаток
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. N 155)

Акт
прийняття-передачі речових доказів, які є об'єктами,
що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні

Акт прийняття-передачі речових доказів, які є об’єктами, що вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні (в редакції від 28.02.2018 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток в редакції Постанови КМ N 155 від 28.02.2018)