КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 серпня 2004 р. N 1096
Київ

Про встановлення розміру доплати
за окремі види педагогічної діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 72 від 14.02.201
8 )

З метою вдосконалення системи оплати праці в галузі освіти Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників навчальних закладів згідно з додатком та запровадити його з 1 січня 2005 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1096

Розмір
доплати за окремі види педагогічної діяльності
(у співвідношенні до тарифної ставки)

( У тексті додатка слова "загальноосвітні навчальні заклади",
"професійно-технічні" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "заклади загальної середньої освіти", "заклади
професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 72 від
14.02.2018 )

1. За класне керівництво:

у підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої освіти - 20 відсотків; ( Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 72 від 14.02.2018 )

у V-XI (XII) класах закладів загальної середньої освіти - 25 відсотків;

у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації - 20 відсотків.

2. За перевірку зошитів та письмових робіт:

у підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої освіти - 15 відсотків; ( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 72 від 14.02.2018 )

у V-XI (XII) класах закладів загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації - 10-20 відсотків.

Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача.

3. За завідування:

навчальними кабінетами у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти - 10-15 відсотків; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 14.02.2018 )

майстернями у закладах загальної середньої освіти - 15-20 відсотків;

навчально-дослідними ділянками у закладах загальної середньої освіти - 10-15 відсотків;

бібліотеками у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти - 5-15 відсотків. ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 14.02.2018 )

4. За керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації - 10-15 відсотків. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 72 від 14.02.2018 )

5. За роботу в інклюзивних класах (групах) у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти - у граничному розмірі 20 відсотків.

Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах). ( Додаток доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 72 від 14.02.2018 )