Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ МОЗ України
19.07.2005 N 3
60

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 липня 2005 р. за N 783/11063

Порядок
відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек
та їх структурних підрозділів

(Дію Порядку призупинено до 01.10.2006 згідно з
Наказами Міністерства охорони здоров'я
N 539 від 20.10.20
05
N 348 від 31.05.20
06)

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
N 440 від 04.07.20
06
N 42 від 30.01.20
07
N 525 від 17.09.20
08
N 351 від 22.05.20
09
N 777 від 11.11.20
11
N 845 від 29.10.20
12
N 203 від 15.03.20
13
N 494 від 07.08.20
15
N 99 від 17.02.20
16
N 65 від 15.01.20
18)

(У тексті Порядку слова "та лікарського засобу трамадол
(незалежно від його торговельної назви та лікарської форми
(далі - трамадол)" та "та трамадол" в усіх відмінках виключено
згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 525 від 17.09.2008)

1. З аптек, їх структурних підрозділів та аптечних складів (баз) може здійснюватися відпуск лікарських засобів, лише зареєстрованих в Україні в установленому порядку, крім лікарських засобів, що виготовлені в умовах аптеки та оприбутковані в установленому порядку, за наявності завіреної постачальником відповідно до законодавства копії сертифіката якості виробника, який зберігається у суб'єкта господарської діяльності.

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006)

На вимогу споживача копія сертифіката якості на лікарський засіб, що видається виробником, повинна бути надана в термін не більше ніж одна доба.

2. Безрецептурні лікарські засоби відпускаються з аптек, аптечних пунктів.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 494 від 07.08.2015)

3. Рецептурні лікарські засоби відпускаються за рецептами медичних працівників з аптек та аптечних пунктів.

Відпуск рецептурних лікарських засобів з аптечних кіосків забороняється.

4. Лікарські засоби, виготовлені суб'єктом господарювання в умовах аптеки, відпускаються в роздріб через його аптеки, аптечні пункти.

5. Відпуск ліків безоплатно чи на пільгових умовах або лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, за рецептами медичних працівників (далі - Рецепти) може здійснюватися з аптек та аптечних пунктів у встановленому порядку.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 351 від 22.05.2009)

(Пункт 6 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 99 від 17.02.2016)

6. Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил та/або у дозі, яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного оформлення Рецепта, та/або містить несумісні лікарські засоби, уважається недійсним. На такому Рецепті проставляється штамп "Рецепт недійсний" і повертається хворому.

(Пункт в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 777 від 11.11.2011)

7. Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відпускаються тільки з аптек та аптечних складів (баз), які мають ліцензії на види діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

(Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 203 від 15.03.2013)

8. Відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску, визначених у п. 1.22 Правил.

Усі інші лікарські засоби відпускаються з аптек у вказаній в Рецепті кількості.

При необхідності допускається порушення вторинної промислової упаковки для відпуску меншої кількості лікарського засобу.

Порушення первинної упаковки лікарського засобу не дозволяється.

9. Забороняється відпускати з аптек за рецептами ветеринарних лікарів лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку.

10. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я, лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, та ті, за якими ліки відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, залишаються і зберігаються в аптеці.

(Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 351 від 22.05.2009, N 845 від 29.10.2012)

11. На Рецептах, крім перелічених у п. 11 цього Порядку, при відпуску за ними лікарських засобів, проставляється штамп "Відпущено" і повертаються хворому.

Відпуск лікарських засобів за Рецептами із штампом "Відпущено" заборонено.

У разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості лікарського засобу ставиться штамп "Відпущено" і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості, призначеної лікарем.

(Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006)

12. При відпуску виготовлених в умовах аптеки лікарських засобів, що містять отруйні, наркотичні (психотропні) лікарські засоби, хворим замість Рецепта видається сигнатура з жовтою смугою у верхній частині і написом чорним шрифтом на ній "Сигнатура" (додаток).

13. Калію перманганат відпускається з аптек і аптечних пунктів без рецепта, тільки у розфасованому у споживчу упаковку вигляді, 3-5 грам на один відпуск, за наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуску прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770.

(Абзац перший пункту в редакції Наказу МОЗ N 440 від 04.07.2006)

Відпуск калію перманганату у кількості, більшій за зазначену, забороняється.

(Абзац другий пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 494 від 07.08.2015)

Відпуск хворим інших прекурсорів, віднесених до таких відповідно до законодавства, забороняється.

14. Лікарський засіб "Налоксон" (як антагоніст опіатних рецепторів) відпускається без рецепта з аптек та аптечних пунктів у кількості 2 мг на один відпуск.

Відпуск Налоксона без рецепта у кількості більшій, ніж зазначена, забороняється.

(Порядок доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 65 від 15.01.2018)

15. Термін зберігання Рецептів в аптеках:

(Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 99 від 17.02.2016)

15.1. Рецепти на відпущені лікарські засоби, що виписані на спеціальних рецептурних бланках ф-3 зберігаються в аптеках протягом п'яти років (не враховуючи поточного року).

(Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 351 від 22.05.2009, N 845 від 29.10.2012)

15.2. Рецепти (ф-1) на лікарські засоби, відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, та на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, зберігаються в аптеках протягом трьох років (не враховуючи поточного року).

(Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 845 від 29.10.2012)

15.3. Рецепти на лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку (за винятком лікарських засобів, виписаних на спеціальних рецептурних бланках ф-3, зберігаються в аптеках протягом одного року (не враховуючи поточного року).

(Підпункт 14.4 пункту 14 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 99 від 17.02.2016)

15.4. По закінченні терміну зберігання всі Рецепти підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

(Підпункт пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 99 від 17.02.2016)

16. Лікарські засоби та вироби медичного призначення належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають, про що розмістити оголошення в залі обслуговування.

(Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 440 від 04.07.2006)

17. В аптеках та їх структурних підрозділах забороняється реклама рецептурних лікарських засобів.

У залі обслуговування населення на вітринах, у скляних та відкритих шафах тощо дозволяється розміщувати лікарські засоби, що відпускаються без Рецепта, та ті, що відпускаються за Рецептом з обов'язковою позначкою "Відпуск за рецептом лікаря".

18. У разі відсутності лікарського засобу, виписаного медичним працівником, пацієнту, за його згодою, може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у Рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку.

19. Функціональні харчові продукти (біологічно-активні добавки) та харчові продукти для спеціального дієтичного споживання (використання) повинні бути розміщені в торговельному залі на окремому стенді, стелажі, відділі тощо, з обов'язковим зазначенням про те, що вони є спеціальними харчовими продуктами та не зареєстровані як лікарські засоби в установленому порядку.

(Порядок доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 42 від 30.01.2007)

Заступник голови Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного
призначення Ю.В. Підпружников

Додаток
до Порядку відпуску
лікарських засобів і виробів
медичного призначення
з аптек та їх
структурних підрозділів

Сигнатура

___________________________
(назва населеного пункту) 
Розмір 80 х 148 мм 

Аптека N _______ Рецепт N _________________

Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого _________________________________________

____________________________________________________________________________

Rp:

Прізвище, ім'я та по батькові лікаря ______________________________________________

____________________________________________________________________________

Приготував __________________________________________________________________

Перевірив ___________________________________________________________________

Відпустив ___________________________________________________________________

Дата _______________________________ Ціна ____________________________________

Для повторного відпуску ліків необхідний новий рецепт лікаря.

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 42 від 30.01.2007)

Заступник голови Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного
призначення Ю.В. Підпружников