МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.01.2018 N 65

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за N 150/31602

Про внесення зміни до Порядку відпуску лікарських засобів і
виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів

Відповідно до підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Унести зміну до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 783/11063 (із змінами), доповнивши після пункту 13 новим пунктом 14 такого змісту:

"14. Лікарський засіб "Налоксон" (як антагоніст опіатних рецепторів) відпускається без рецепта з аптек та аптечних пунктів у кількості 2 мг на один відпуск.

Відпуск Налоксона без рецепта у кількості більшій, ніж зазначена, забороняється.".

У зв’язку з цим пункти 14 - 18 вважати відповідно пунктами 15 - 19.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. Супрун