ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
01.03.2018 N 22

Про внесення змін до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування,
що надаються Національним банком України

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення переліку послуг у відповідність до вимог нормативно правових актів Національного банку України, згідно з якими визначено види послуг, що надаються Національним банком України та за які Національним банком України справляється плата, Правління Національного банку України постановляє

1. Унести до Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 787/8108 у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року N 53 (зі змінами), такі зміни:

1) рядок 50 виключити.

У зв'язку з цим рядки 51 - 53 уважати відповідно рядками 50 - 52;

2) доповнити Тарифи шістьма новими рядками такого змісту:

"

53  57  Узгодження правил із видачею свідоцтва) міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент  43 240 
54  58  Узгодження правил із видачею свідоцтва) внутрішньодержавної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент  37 810 
55  59  Узгодження змін до правил із видачею свідоцтва) міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент (крім випадку, якщо зміни до правил вносяться виключно з метою приведення у відповідність до змін у законодавстві України, у тому числі нормативно правових актах Національного банку України)  37 270 
56  60  Узгодження змін до правил (із видачею свідоцтва) внутрішньодержавної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент (крім випадку, якщо зміни до правил вносяться виключно з метою приведення у відповідність до змін у законодавстві України, у тому числі нормативно правових актах Національного банку України)  32 650 
57  61  Узгодження змін до правил (із видачею свідоцтва) платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент (у випадку, якщо зміни до правил вносяться виключно з метою приведення у відповідність до змін у законодавстві України, у тому числі нормативно правових актах Національного банку України)  Безплатно 
58  62  Узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури  23 640 

"

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В. о. Голови Я. В. Смолій