КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 07 лютого 2018 р. N 56
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. N 179 і
від 5 квітня 2014 р. N 85

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2011 р., N 4, ст. 204, N 27, ст. 1130; 2013 р., N 19, ст. 647; 2014 р., N 55, ст. 1508; 2015 р., N 6, ст. 127; 2016 р., N 35, ст. 1360, N 68, ст. 2294) і від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882; 2016 р., N 42, ст. 1578; 2017 р., N 24, ст. 676, N 70, ст. 2120) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 56

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2005 р. N 179 і
від 5 квітня 2014 р. N 85

1. В абзаці третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 слова "Начальники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі можуть мати не більше трьох заступників" замінити словами "Начальники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі можуть мати не більше чотирьох заступників".

2. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85:

1) у додатку 1:

позицію

"Мін’юст  1157  1157  16615  13662" 

замінити такою позицією:

"Мін’юст  1167  1167  16749  13796"; 

виключити таку позицію:

"ДПтС  10***  10***  134***  53***"; 

виноску до додатка "***" виключити;

2) у додатку 3 позицію

"Мін’юст*  1217  1217" 

замінити такою позицією:

"Мін’юст*  1227  1227".