КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 жовтня 2012 р. N 967
Київ

Про затвердження Державної програми забезпечення
молоді житлом на 2013-2020 роки

(Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1032 від 20.12.2017)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1032 від 20.12.20
17)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки (далі - Програма), що додається.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1032 від 20.12.2017)

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначати щороку завдання з виконання Програми, здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про хід їх виконання.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. N 967

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1032)

Державна програма
забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки

Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована Програма

В Україні станом на 1 січня 2011 р. на квартирному обліку перебували 111722 молоді сім’ї, з них 32086 перебувають на обліку 10 і більше років. За останніми статистичними спостереженнями станом на 2014 рік, на квартирному обліку перебувало 68063 молоді сім’ї, з них 15474 - 10 і більше років.

Більшість з молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже актуальною в Україні.

З 2002 по 2012 роки відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1089 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1480), за рахунок державного бюджету передбачалося виділення коштів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у розмірі 1397 млн. гривень, фактично профінансовано із загального фонду державного бюджету 609 млн. гривень. За рахунок місцевих бюджетів планувалося фінансування зазначеної Програми з 2002 по 2012 роки в розмірі 1060 млн. гривень, фактично профінансовано у розмірі 352 млн. гривень.

У 2002-2012 роках надано 7318 пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, збудовано та введено в експлуатацію 691 будинок загальною кількістю 38687 квартир та загальною площею 2835,5 тис. кв. метрів (в яких отримали квартири 7083 молоді сім’ї).

Разом з тим законами про Державний бюджет України на 2013 та 2014 роки для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла передбачено лише 97 млн. гривень та 25,9 млн. гривень відповідно, або лише 11,3 відсотка запланованих на цей період обсягів. У 2015 та 2016 роках видатків на надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам із загального фонду державного бюджету не було передбачено взагалі, фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів.

За час реалізації механізму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків часткову компенсацію надано 17,8 тис. молодим сім’ям.

Зрозуміло, що зазначених заходів недостатньо для розв’язання житлової проблеми серед молоді у найближчий час.

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два способи розв’язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді через виконання державних програм забезпечення громадян доступним житлом, зокрема Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108).

Однак, по-перше, зазначена Програма орієнтована на всіх громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без акцентування державної підтримки на цільовій групі - молодих сім’ях. Таким чином, недоліком даного способу є неможливість реалізації адресного підходу стосовно молодих сімей та одиноких молодих громадян.

По-друге, такий механізм забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла. Проте у більшості молодих сімей, особливо з дітьми, та одиноких молодих громадян кошти для здійснення першого внеску за власний рахунок відсутні.

Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти відчутного ефекту у забезпеченні житлом молодих сімей.

Другий, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання окремої Державної програми забезпечення молоді житлом, що дасть можливість знайти найбільш ефективний механізм забезпечення житлом саме молодих сімей.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

розвиток пільгового молодіжного житлового кредитування, зокрема зміна підходів до розрахунку розміру кредиту;

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які отримали направлення на роботу, насамперед в сільській місцевості.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 5165 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 327,55 тис. кв. метрів житла (за умови середньої забезпеченості загальною площею житла на одну сім’ю 62,5 кв. метра та фактичних показників виконання програми у 2013-2016 роках).

Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв’язанню їх житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в країні.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 2829,106 млн. гривень. Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розрізі регіонів наведено у додатку 3.

(Програма в редакції Постанови КМ N 1032 від 20.12.2017)

Додаток 1
до Програми

Паспорт
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967.

2. Державний замовник-координатор - Мінрегіон.

3. Керівник Програми - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Виконавці заходів Програми - Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Строк виконання: 2013-2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування  Обсяг фінансування, млн. гривень  У тому числі за роками 
2013*  2014*  2015*  2016*  2017**  2018**  2019**  2020** 
Державний бюджет  645,106  149,609  78,074  93,49  77,377  74,406  65,4  57,1  49,65 
Місцевий бюджет  1638  33,532  36,624  64,694  94,337  170,414  387,193  406,985  444,221 
Інші джерела  546          120,471  137,057  141,507  146,965 
Усього    2829,106  183,141  114,698  158,184  171,714  365,291  589,65  605,592  640,836 

__________

* Фактичні видатки станом на кінець року.

** Виходячи з можливостей державного бюджету та з урахуванням напрямів бюджетної політики.

(Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1032 від 20.12.2017)

Додаток 2
до Програми

Завдання і заходи
з виконання Державної програми забезпечення
молоді житлом на 2013-2020 роки

Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Відповідальні за виконання  Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет)  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень  У тому числі за роками 
усього  за роками  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Запровадження механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом  кількість наданих кредитів  5165  402  216  188  213  638  1109  1157  1242  надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла  Мінрегіон Мінфін Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації  державний бюджет  314,295  104,621  34  33,674  24  28  30  30  30 
  місцеві бюджети  1638  33,532  36,624  64,694  94,337  170,414  387,193  406,985  444,221 
                      інші джерела  546          120,471  137,057  141,507  146,965 
  кількість договорів на обслуговування    8400*  6100*  5011*  2838*  2707*  2554*  2299*  2069*  компенсація відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів  Мінрегіон
Мінфін
Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" 
державний бюджет  330,811  44,988  44,074  59,816  53,377  46,406  35,4  27,1  19,65 
  кількість нормативно-правових актів                удосконалення механізму пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян  Мінрегіон
Мінфін
Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" 
                   

__________

* Кількість договорів, що залишилися на обслуговуванні на кінець року, які було укладено за програмою 2751380 "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла".

(Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1032 від 20.12.2017)

Додаток 3
до Програми

Прогнозний обсяг
потреби щодо забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян,
які потребують поліпшення житлових умов в розрізі регіонів*

Найменування регіону  Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2011 р.  2013 рік  2014 рік  2015 рік  2016 рік  2017 рік  2018 рік  2019 рік  2020 рік 
усього  таких, що планується забезпечити житлом  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів  кількість квартир, одиниць  обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів 
Автономна Республіка Крим  5572  223  16  1133              32  1989  55  3457  58  3606  62  3871 
Область:   
Вінницька  4323  178  598      242  565  25  1543  43  2682  45  2798  48  3004 
Волинська  4872  194  273  241  170  241  28  1739  48  3023  50  3153  54  3385 
Дніпропетровська  5214  236  16  1080  18  1217  229  346  30  1861  52  3235  54  3375  58  3623 
Донецька  9101  375  31  2248  421          52  3248  90  5646  94  5891  101  6323 
Житомирська  3288  143  271  265  456  299  19  1174  33  2040  34  2128  37  2285 
Закарпатська  856  64  13  968  414  333  397  306  531  554  10  595 
Івано-Франківська  1243  91  16  1172  310  384  19  1223  444  12  771  13  805  14  864 
Київська  5278  254  25  1925  12  942  15  822  310  30  1884  52  3274  55  3416  59  3667 
Кіровоградська  1000  44  407      42      357  10  620  10  647  11  695 
Луганська  3413  159  25  1874  349      149  19  1218  34  2117  35  2209  38  2371 
Львівська  5203  241  17  1157  456  15  1090  10  796  30  1857  52  3228  54  3368  58  3615 
Миколаївська  3048  259  23  1785  41  2376  40  2621  42  2544  17  1088  30  1891  32  1973  34  2118 
Запорізька  4000  171      12  975  221  398  23  1428  40  2482  41  2589  44  2779 
Одеська  2883  124  10  573      307  54  16  1029  29  1789  30  1866  32  2003 
Полтавська  2094  149  24  1530  19  1007  11  805  17  1078  12  747  21  1299  22  1355  23  1455 
Рівненська  2462  132  16  788  468  292  13  942  14  879  24  1527  25  1594  27  1711 
Сумська  8389  341  452  345  347  11  717  48  2994  83  5205  87  5430  93  5829 
Тернопільська  2387  99  433  172  114  126  14  852  24  1481  25  1545  27  1658 
Харківська  3775  207  21  1830  530  17  1117  21  1558  22  1347  37  2342  39  2443  42  2623 
Херсонська  2818  162  25  1626  15  899  493  558  16  1006  28  1748  29  1824  31  1958 
Хмельницька  6434  263  741  306  319  244  37  2296  64  3992  67  4164  72  4470 
Черкаська  4138  184  15  1058  544  358  246  24  1477  41  2567  43  2678  46  2875 
Чернівецька  2122  102  323  581  237  444  12  757  21  1316  22  1373  24  1474 
Чернігівська  2036  98  582  393  325  404  12  727  20  1263  21  1318  23  1415 
м. Київ  14521  624  51  3321  12  661  13  767  450  83  5183  144  9009  150  9399  161  10089 
м. Севастополь  1252  49  228              447  12  777  13  810  14  870 
Усього    111722  5165  402  28378  216  13869  188  12090  213  14088  638  39875  1109  69313  1157  72313  1242  77625 

__________

* Середня норма забезпечення житлом сімей з 3-х осіб становить 62,5 кв. метра.

(Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1032 від 20.12.2017)