Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
12.08.2003 N 3
33

(у редакції постанови
Правління Національного банку України
15.06.2017 N 53)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2003 р. за N 787/8108

Тарифи
на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються
Національним банком України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 447 від 14.10.20
03
N 120 від 19.03.20
04
N 270 від 17.06.20
04
N 158 від 06.05.20
05
N 171 від 05.05.20
06
N 39 від 09.02.20
07
N 251 від 09.07.20
07
N 45 від 27.02.20
08
N 165 від 05.06.20
08
N 428 від 15.12.20
08
N 762 від 23.12.20
09
N 481 від 04.11.20
10
N 281 від 15.08.20
11
N 208 від 28.05.20
12
N 118 від 02.04.20
13
N 356 від 12.09.20
13
N 378 від 19.06.20
14
N 61 від 30.01.20
15
N 481 від 24.07.20
15
N 511 від 05.08.20
15
N 360 від 28.07.20
16
N 26 від 23.03.20
17
N 53 від 15.06.20
17
N 80 від 17.08.20
17
N 137 від 21.12.20
17
N 149 від 29.12.20
17)

N з/п  N послуги  Найменування послуг  Тарифи (у гривнях) 
Розгляд пакета документів щодо погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність  51 260 
Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, та до положення про філію іноземного банку, пов'язаних із зміною розміру приписного капіталу  20 540 
Розгляд пакета документів щодо погодження змін, що вносяться до статуту банку/положення про філію іноземного банку (крім змін, пов'язаних із зміною розміру статутного/приписного капіталу)  7 060 
Розгляд пакета документів щодо надання банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність  35 890 
Надання банківської ліцензії банку у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої  3 360 
Надання банківської ліцензії філії іноземного банку у зв'язку зі зміною найменування або замість утраченої  3 680 
Розгляд пакета документів щодо включення відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію/відділення, представництво) до Державного реєстру банків  1 500 
Включення відомостей до Державного реєстру банків щодо зміни відомостей про відокремлений підрозділ банку (філію/відділення, представництво) (крім змін, пов'язаних із зміною місцезнаходження без фактичного переміщення) (за виключенням повідомлень, які надсилаються банками через автоматизовану систему "БАНК ІНФО")  260 
Розгляд пакета документів щодо акредитації представництва іноземного банку на території України  7 230 
10  10  Розгляд пакета документів щодо акредитації філії іноземного банку на території України  61 340 
11  11  Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на створення дочірнього банку/філії/ представництва українського банку на території іншої держави  15 440 
12  12  Розгляд пакета документів щодо надання дозволу на реорганізацію банку за рішенням його власників  20 540 
13  13  Розгляд пакета документів щодо погодження змін до положення про представництво іноземного банку  3 120 
14  14  Розгляд пакета документів щодо погодження призначення голови правління та головного бухгалтера банку, керівника та головного бухгалтера філії іноземного банку, членів виконавчого органу державного банку, керівника служби внутрішнього аудиту банку; визначення в спеціальному порядку відповідності професійної придатності та ділової репутації осіб, до яких застосовується ознака відсутності бездоганної ділової репутації  Безплатно 
15  15  Розгляд пакета документів щодо визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації голови та членів ради банку, членів правління банку (крім державного банку), заступників головного бухгалтера банку  Безплатно 
16  16  Розгляд пакета документів про початок надання банком/філією іноземного банку нового виду діяльності та/або нового виду фінансових послуг  15 440 
17  17  Розгляд пакета документів щодо погодження набуття/збільшення істотної участі в банку  25 630 
18  18  Розгляд пакета документів для проходження попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (приймаючий банк)  7 720 
19  19  Розгляд пакета документів для проходження попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку (крім приймаючого банку)  15 440 
20  20  Розгляд пакета документів для погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку  10 350 
21  21  Розгляд пакета документів для визнання банківської групи та погодження відповідальної особи банківської групи  Безплатно 
22  22  Розгляд пакета документів для погодження змін структури власності банківської групи  Безплатно 
23  23  Розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку  10 130 
(Рядок 24 виключено на підставі Постанови Національного банку N 137 від 21.12.2017) 
24  25  Розгляд пакета документів щодо надання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку/філії іноземного банку  9 290 
25  26  Розгляд пакета документів щодо видачі дубліката генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій банку/філії іноземного банку  2 340 
26  27  Надання індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України  4 000 
27  28  Надання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон  4 100 
28  29  Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України  4 100 
29  30  Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу  4 500 
30  31  Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як застави  4 000 
31  32  Надання юридичній особі та фізичній особі-підприємцю індивідуальної ліцензії на здійснення переказу валютних цінностей за межі України або переказу в Україну валюти України  4 000 
32  33  Надання індивідуальної ліцензії на переказування фізичною особою-резидентом іноземної валюти за межі України  4 000 
33  34  Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей  4 000 
34  35  Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну валюти Україні  4 000 
35  36  Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей  4 000 
36  37  Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) валюти України в Україні  4 000 
37  38  Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну валютних цінностей  4 000 
38  39  Надання резиденту - юридичній особі та фізичній особі-підприємцю індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту  4 000 
39  40  Надання індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями (та змін до них) неприбутковим установам і організаціям, зареєстрованим в Україні, - за кожний документ  1 000 
40  41  Надання банку індивідуальної ліцензії на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів  4 000 
41  42  Надання банку спеціального дозволу на ввезення в Україну валюти України  4 000 
42  43  Надання банку спеціального дозволу на вивезення за межі України валюти України  4 000 
43  44  Унесення змін до раніше наданої індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями  2 800 
44  45  Видача дубліката замість утрачених або пошкоджених індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями, змін до них  1 400 
45  46  Реєстрація договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, або внесення змін до реєстрації договору  Безплатно 
46  47  Видача дубліката реєстраційного свідоцтва про реєстрацію договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом (позикою) в іноземній валюті, дубліката додатка до реєстраційного свідоцтва, копії повідомлення про договір (копії повідомлення про зміни до договору) банку з відміткою Національного банку України про реєстрацію договору  600 
47  48  Видача свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків  6 730 
48  49  Продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків  6 100 
49  50  Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) свідоцтва або видача нового свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми  4 220 
50  51  Надання платіжній організації платіжної системи/системи розрахунків дозвільного документа на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів  6 410 
51  52  Розгляд пакета документів щодо видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі  36 840 
(Рядок 52 виключено на підставі Постанови Національного банку N 149 від 29.12.2017) 
(Рядок 53 виключено на підставі Постанови Національного банку N 149 від 29.12.2017) 
52  55  Надання юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації  У розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття Правлінням Національного банку України рішення про видачу ліцензії юридичній особі 
53  56  Видача дубліката / переоформлення ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків небанківській фінансовій установі  2 300 

(Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 447 від 14.10.2003; в редакції Постанови Національного банку N 120 від 19.03.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 270 від 17.06.2004, N 158 від 06.05.2005, N 171 від 05.05.2006, N 39 від 09.02.2007, N 251 від 09.07.2007, N 45 від 27.02.2008, N 165 від 05.06.2008, N 428 від 15.12.2008, N 762 від 23.12.2009, N 481 від 04.11.2010, N 281 від 15.08.2011; в редакції Постанови Національного банку N 208 від 28.05.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 118 від 02.04.2013, N 356 від 12.09.2013, N 378 від 19.06.2014, N 61 від 30.01.2015, N 481 від 24.07.2015, N 511 від 05.08.2015, N 360 від 28.07.2016, N 26 від 23.03.2017; в редакції Постанови Національного банку N 53 від 15.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 80 від 17.08.2017, N 137 від 21.12.2017, N 149 від 29.12.2017)

Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В. Пушкарьов