АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.11.2017 N 613

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2017 р. за N 1515/31383

Про внесення зміни до Інструкції про організацію забезпечення
житловими приміщеннями військовослужбовців
Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України і членів їх сімей

Відповідно до Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року N 1081, НАКАЗУЮ:

1. Абзац другий пункту 12 розділу ІІІ Інструкції про організацію забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і членів їх сімей, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 05 січня 2016 року N 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2016 року за N 172/28302, викласти в такій редакції:

"військовослужбовці Держспецзв’язку при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів у разі неможливості використання їх на військовій службі;".

2. Директору Департаменту логістики Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Голова Служби генерал-лейтенант Л.О. Євдоченко