ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до пункту 16 розділу VI
"Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці другому пункту 16 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) слова і цифри "у 2016 році" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 7 грудня 2017 року
N 2241-VIII