Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.06.2013 N 181

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної служби статистики України
N 100 від 11.06.20
18)

Про затвердження форм
державних статистичних спостережень
у галузі сільського та рибного господарства

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики
N 283 від 20.09.20
13
N 284 від 20.09.20
13
N 206 від 02.07.20
14
N 191 від 19.08.20
15
N 219 від 25.09.20
15
N 331 від 16.11.20
15
N 346 від 27.11.20
15
N 242 від 30.08.20
17)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року N 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року N 396 та від 31 травня 2011 року N 634", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та ввести їх у дію:

1.1. Річні - зі звіту за 2013 рік:

(Форма N 9-б-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 242 від 30.08.2017)

(Форма N 29-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

(Форма N 29-сг (меліорація) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

N 24 "Стан тваринництва за 20__ рік";

Форма N 24 (річна) "Стан тваринництва за 20__ рік" (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2015 р.", папка "Звітність за IV квартал 2015 р.".

(Форма N 24 (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

(Форма N 1-риба втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

(Форма N 21-заг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

(Форма N 1-виноград втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

(Форма N 50-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

(Форма N 2-ферм втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 346 від 27.11.2015)

(Форма N 2-ферм (річна) із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби статистики N 284 від 20.09.2013, N 331 від 16.11.2015)

(Форма N 10-мех втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

(Форма N 6-сільрада втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

1.2.

(Форма N 1-рибавтратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

1.3. Річні - зі звіту про посіви під урожай 2014 року:

(Форма N 4-сг втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

(Форма N 4-сільрада втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

1.4. Періодичні - зі звіту за січень 2014 року:

(Форма N 37-сг (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

N 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на "__" _______ 20__ року ";

Форма N 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на "__" _______ 20__ року " (зі змінами від 16.11.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2016 р.", папка "Звітність за місяць".

(Форма N 24-сг (місячна) із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики N 331 від 16.11.2015)

(Форма N 1-риба (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

(Форма N 21-заг (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

(Форма N 11-заг (квартальна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

(Форма N 13-заг (квартальна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

(Форма N 1-зерно (піврічна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

(Форма N 1-зерно (місячна) втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 219 від 25.09.2015)

(Форма N 4-заг (місячна) "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - ___ 20_ року" втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 191 від 19.08.2015)

1.5. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості - з 01 травня 2014 року:

(Форма N 01-СГН втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

(Форма N 02-СГН втратила чинність на підставі Наказу Державної служби статистики N 206 від 02.07.2014)

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом:

2.1. N 9-б-сг (річна), N 29-сг (річна), N 29-сг (меліорація), N 24 (річна), N1-виноград (річна), N 50-сг (річна), N 10-мех (річна), N 4-сг (річна), N 37-сг (місячна), N 24-сг (місячна), N 11-заг (квартальна), N 13-заг (квартальна), N 1-зерно (піврічна), N 1-зерно (місячна), N 4-заг (місячна) - на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.2. N 1-риба (річна), N 1-риба (місячна), N 21-заг (річна), N 21-заг (місячна), N 2-ферм (річна) - на юридичних осіб, які займаються відповідним видом економічної діяльності, за переліком, установленим органами державної статистики відповідно до затвердженої методології.

2.3. N 6-сільрада, N 4-сільрада - на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

2.4. N 01-СГН, N 02-СГН - на мережу домогосподарств, відібраних для обстеження їх сільськогосподарської діяльності відповідно до програми державного статистичного вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості.

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів державної статистики забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. Наказ Держстату України від 17 липня 2012 року N 301 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: річних - N 9-б-сг, N 29-сг - з 01 грудня 2013 року; річних - N 4-сг, N 4-сільрада, N 24, N 1-риба, N 21-заг, N 50-сг, N 2-ферм, N 10-мех, N 6-сільрада та періодичної N 1-риба (місячна) - з 01 січня 2014 року; періодичних - N 37-сг (місячна), N 24-сг (місячна), N 11-заг (квартальна), N 13-заг (квартальна) - з 01 лютого 2014 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості - N 01-СГН; N 02-СГН - з 01 травня 2014 року.

5.2. Наказ Держкомстату від 22 квітня 2011 року N 97 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" - з 01 січня 2014 року.

5.3. Наказ Держкомстату від 21 червня 2010 року N 234 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" - з 01 грудня 2013 року.

5.4. Наказ Держкомстату від 30 червня 2009 року N 222 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства" у частині форм державних статистичних спостережень: N 1-зерно (місячна) - з 01 січня 2014 року; N 1-зерно (піврічна), N 4-заг (місячна) та в цілому - з 01 лютого 2014 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова О.Г.Осауленко