КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 березня 2010 р. N 209
Київ

Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень
батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї

(Назва Постанови із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ
N 1099 від 23.12.2015)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 395 від 02.06.20
10
N 319 від 18.04.20
12
N 955 від 25.12.20
13
N 1099 від 23.12.20
15
N 337 від 11.05.20
16
N 721 від 27.09.20
17)

Відповідно до пункту 5 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, що додається.

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1099 від 23.12.2015)

2. Міністерству соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів.

(Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1099 від 23.12.2015)

Міністерству соціальної політики забезпечити передачу виготовлених на його замовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

(Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1099 від 23.12.2015)

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити передачу бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад.

(Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 319 від 18.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1099 від 23.12.2015)

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 319 від 18.04.2012)

2-1. Рекомендувати виконавчим органам міських (міст обласного значення) рад забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

(Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 337 від 11.05.2016)

3. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 209

Порядок
виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної
сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1099 від 23.12.2015)

(У тексті Порядку слово "Мінсім'ямолодьспорт"
у всіх відмінках замінено словом "Мінсоцполітики"
згідно з Постановою КМ N 319 від 18.04.2012)

1. Цей Порядок визначає механізм виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї багатодітної сім’ї (далі - посвідчення).

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1099 від 23.12.2015)

2. Посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім'ї і дітей з такої сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону дитинства" та іншими актами законодавства.

3. Посвідчення видаються структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад одному з батьків відповідно до місця реєстрації, протягом десяти робочих днів після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;

довідки про склад сім’ї;

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне);

у разі народження або навчання дитини за межами України - копій свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом;

(Абзац дванадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 721 від 27.09.2017)

У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документів може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

(Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 721 від 27.09.2017)

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої адміністративно-територіальної одиниці посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі її утворення) ради одному з батьків за місцем реєстрації після подання:

заяви одного з батьків про видачу посвідчень;

копій свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації;

фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання);

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

(Абзац двадцять другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 721 від 27.09.2017)

у разі навчання дитини за межами України - копії довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом.

(Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 721 від 27.09.2017)

У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус.

(Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 721 від 27.09.2017)

(Абзац двадцять п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 721 від 27.09.2017)

(Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 319 від 18.04.2012, N 1099 від 23.12.2015)

4. Відмітка про видачу посвідчень робиться в реєстраційній книзі видачі посвідчень, форма якої затверджується Мінсоцполітики.

5. Строк дії посвідчень визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї.

Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради подаються довідка про склад сім'ї, копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).

(Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 319 від 18.04.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1099 від 23.12.2015)

6. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

7. У разі втрати посвідчення видається його дублікат у порядку, зазначеному в пункті 3 цього Порядку.

8. Посвідчення видаються безоплатно.

9. Бланки посвідчень виготовляються на замовлення Мінсоцполітики, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955 від 25.12.2013; в редакції Постанови КМ N 1099 від 23.12.2015)

10. Посвідчення виготовляється:

батьків багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді);

дитини з багатодітної сім'ї - у формі книжечки розміром 176 х 125 міліметрів (у розгорнутому вигляді).

(Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1099 від 23.12.2015)

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 395 від 02.06.2010)

11. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ N 395 від 02.06.2010)

12. Опис посвідчень затверджується Мінсоцполітики.

(Порядок доповнено пунктом 12 згідно з Постановою КМ N 395 від 02.06.2010; в редакції Постанови КМ N 1099 від 23.12.2015)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 209

Зразок
посвідчення батьків багатодітної сім'ї

Зі Зразком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Новий зразок посвідчення див. в Постанові КМ N 319 від 18.04.2012)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. N 209

Зразок
посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

Зі Зразком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Новий зразок посвідчення див. в Постанові КМ N 319 від 18.04.2012)