Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 лютого 2017 р. N 96
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 116 від 28 лютого 2018
р.)

Деякі питання зарахування частини акцизного
податку з виробленого в Україні та ввезеного
на митну територію України пального до
бюджетів місцевого самоврядування

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 726 від 20.09.20
17)

Відповідно до пункту 43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування (далі - Порядок), що додається;

частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у першому півріччі 2017 р., визначені відповідно до Порядку, згідно з додатком 1;

(Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 20.09.2017)

частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2017 р., визначені відповідно до Порядку, згідно з додатком 2;

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 726 від 20.09.2017)

нарахування за даними декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік згідно з додатком 3.

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 726 від 20.09.2017)

2. Державній фіскальній службі подати до 10 липня 2017 р. Міністерству фінансів інформацію з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій про обсяг реалізованого за перше півріччя 2017 р. суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

3. Міністерству фінансів:

визначити відповідно до Порядку частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2017 р. та подати Кабінетові Міністрів України проект рішення про внесення відповідних змін до цієї постанови;

надавати роз’яснення щодо застосування Порядку.

4. Державній казначейській службі у двотижневий строк з дня набрання чинності:

цією постановою здійснити розподіл частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, що надійшов з 1 січня 2017 р., між бюджетами місцевого самоврядування;

змінами до цієї постанови, якими затверджуватимуться частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2017 р., здійснити розподіл частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, що надійде з 1 липня 2017 р., між бюджетами місцевого самоврядування.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. N 96

Порядок
зарахування частини акцизного податку з виробленого в
Україні та ввезеного на митну територію України пального
до бюджетів місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування.

2. Обсяг акцизного податку (Ai), що підлягає зарахуванню до загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, визначається за такою формулою:

Ai = A х Чi, А > 0,

де A - частина (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні пального та частина (13,44 відсотка) акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, які підлягають розподілу між бюджетами місцевого самоврядування;

Чi - частка для зарахування до i-того бюджету місцевого самоврядування;

і - індекс для позначення відповідного бюджету місцевого самоврядування.

3. У першому півріччі 2017 р. частка для зарахування до i-того бюджету місцевого самоврядування визначається за такою формулою:

Чi = Нi/Н, Чi округлюється до дев’яти знаків після коми,

де Нi - нарахування за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік на відповідній території згідно з інформацією ДФС;

Н - загальна сума таких нарахувань за 2016 рік у цілому в Україні згідно з інформацією ДФС.

4. У другому півріччі 2017 р. частка для зарахування до i-того бюджету місцевого самоврядування визначається за такою формулою:

Чi = Рi/Р, Чi округлюється до дев’яти знаків після коми,

де Рi - обсяг реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2017 р. з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДФС;

Р - загальна сума такого обсягу реалізованого пального за перше півріччя 2017 р. у цілому в Україні з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДФС.

5. Казначейство щодня наступного робочого (банківського) дня, що настає за днем надходження акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, на рахунки, відкриті в органах Казначейства для сплати таких податків, здійснює розподіл їх частини (13,44 відсотка) між бюджетами місцевого самоврядування відповідно до формули, наведеної у пункті 2 цього Порядку, і часток, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. N 96 "Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування".

6. У звітності про виконання загального фонду місцевих бюджетів операції відображаються:

щодо зарахувань акцизного податку з виробленого в Україні пального - згідно з кодом класифікації доходів бюджетів 14021900 "Пальне";

щодо зарахувань акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального - згідно з кодом класифікації доходів бюджетів 14031900 "Пальне".

7. У разі коли Ні > Ai, визначається сума, що підлягає компенсації із загального фонду державного бюджету відповідному бюджету місцевого самоврядування, за такою формулою:

Сі = Ні - Ai,

де Сі - сума, що підлягає компенсації із загального фонду державного бюджету і-тому бюджету місцевого самоврядування;

Ні - нарахування за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального у 2016 році на відповідній території згідно з інформацією ДФС; - загальна сума нарахувань за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального у 2016 році у цілому в Україні згідно з інформацією ДФС (7144642707 гривень);

Ai - сума акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, зарахованого до відповідного бюджету місцевого самоврядування у січні - грудні 2017 року.

Якщо Ні ≤ Аі, компенсація не здійснюється.

(Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 726 від 20.09.2017)

(Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 726 від 20.09.2017)

9. Компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування здійснюється Казначейством протягом останнього робочого (банківського) дня грудня 2017 р. шляхом перерахування суми, що підлягає компенсації, відповідно до формули, наведеної у пункті 7 цього Порядку.

(Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 726 від 20.09.2017)

10. У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів операції щодо компенсації із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відображаються за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 726 від 20.09.2017)

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. N 96

Частки
для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування
частини акцизного податку з виробленого
в Україні та ввезеного на митну територію України
пального у першому півріччі 2017 року

Частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку... (Додаток 1) (зі змінами від 20.09.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 20.09.2017)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. N 96

Частки
для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування
частини акцизного податку з виробленого в Україні
та ввезеного на митну територію України
пального у другому півріччі 2017 року

Частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку... (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 726 від 20.09.2017)

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. N 96

Нарахування
за даними декларацій сум акцизного податку з
реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі пального за 2016 рік

Нарахування за даними декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 726 від 20.09.2017)