МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.07.2017 N 262

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2017 р. за N 1152/31020

Про внесення зміни до Знаків розрізнення, зразків,
порядку та норм носіння форменого одягу працівниками
служби державної охорони природно-заповідного
фонду України

Відповідно до пункту 7 Положення про службу державної охорони природно-заповідного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 року N 1127 (із змінами), абзацу четвертого підпункту 47 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 4.4 глави 4 Знаків розрізнення, зразків, порядку та норм носіння форменого одягу працівниками служби державної охорони природно-заповідного фонду України, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 20 жовтня 2000 року N 171, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2000 року за N 895/5116 (із змінами), виклавши його в такій редакції:

"4.4. Бухгалтерський облік предметів форменого одягу працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (із змінами).".

2. Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду (Клід В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О. Семерак