документiв в базi
536721
Подiлитися 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.07.2017 N 3228

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2017 р. за N 1033/30901

Про затвердження Змін до Положення
про Єдину спортивну класифікацію України

Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 25 травня 2017 року N 2074-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року N 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 1861/24393 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 25 травня 2017 року N 2074-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту", але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту України І.О. Жданов

Затверджено
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
31.07.2017 N 3228

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2017 р. за N 1033/30901

Зміни
до Положення про Єдину спортивну класифікацію України

1. У розділі IІІ:

1) абзац третій пункту 1, абзац третій пункту 6 після слова "неолімпійських" доповнити словами "та національних";

2) пункт 2 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Також, як виняток, незалежно від наявності відповідної освіти може бути прийняте рішення про присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" тренеру за підготовку спортсменів з урахуванням умов присвоєння спортивного звання, передбачених додатками 1, 2, крім молодших вікових груп.".

2. У розділі IV:

1) абзац п’ятнадцятий пункту 2 виключити.

У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий, сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим, шістнадцятим;

2) у пункті 5 слово "висновок" замінити словом "їх";

3) пункт 10 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"розгляд матеріалів щодо присвоєння спортивного звання "Заслужений тренер України" тренеру, який виконав умови присвоєння спортивних звань, але не має відповідної освіти;".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим.

3. Назви додатків 2 та 5 після слова "неолімпійських" доповнити словами "та національних".

Заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських видів
спорту - начальник відділу моніторингу
фізичної культури О.В. Стеценко

^ Наверх