ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.08.2017 N 1258

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2017 р. за N 1025/30893

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Фонду державного майна України
від 04 вересня 1997 року N 967

З метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами законодавства України, НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Фонду державного майна України від 04 вересня 1997 року N 967 "Про затвердження Положення про проведення конкурсу щодо відбору уповноважених банків для акумулювання коштів та цільового кредитування приватизованих підприємств", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 1997 року за N 389/2193.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Фонду Д. Парфененко