ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.07.2017 N 1133

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2017 р. за N 968/30836

Про визнання такими,
що втратили чинність, наказів Фонду державного
майна України від 06 квітня 2004 року N 692
та від 12 серпня 1996 року N 913

З метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність із вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Фонду державного майна України від 06 квітня 2004 року N 692 "Щодо видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 529/9128;

наказ Фонду державного майна України від 12 серпня 1996 року N 913 "Про затвердження Примірного договору на проведення оцінки майна та форми Акта приймання-передачі звіту з оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 1996 року за N 464/1489.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови Фонду Д. Парфененко