МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.07.2017 N 3062

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2017 р. за N 964/30832

Про затвердження Змін до Нормативів
обладнання та інвентарю, що рекомендуються
для оснащення спортивних споруд, на яких
здійснюється підготовка національних збірних команд

Відповідно до статті 48 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" наказую:

1. Затвердити Зміни до Нормативів обладнання та інвентарю, що рекомендуються для оснащення спортивних споруд, на яких здійснюється підготовка національних збірних команд, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 червня 2014 року N 2094, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 липня 2014 року за N 831/25608 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді та спорту України І.О. Жданов

Затверджено
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
19.07.2017 N 3062

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2017 р. за N 964/30832

Зміни
до Нормативів обладнання та інвентарю,
що рекомендуються для оснащення спортивних споруд,
на яких здійснюється підготовка національних збірних команд

Розділ "Спортивне обладнання та інвентар для загальнофізичної підготовки" після позиції:

"

Профілактор для відновлення опорно-рухового апарату (типу Євмінова)  шт.   

"

доповнити позиціями такого змісту:

"

Електромеханічне обладнання для відновлення стану спортсменів  шт.   
Електронне обладнання для електростимуляції м'язів  шт.   

Електронне обладнання для відновлення фізичного стану спортсменів  шт.   
Біохімічний аналізатор  шт.   

".

Директор департаменту олімпійського спорту Р.Я. Вірастюк