МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.07.2017 N 398

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2017 р. за N 1036/30904

Про затвердження Змін до Положення
про сторожову охорону

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 195 "Про впорядкування охорони об’єктів Збройних Сил", з метою удосконалення порядку несення служби сторожовою охороною наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про сторожову охорону, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 25 жовтня 2016 року N 561, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за N 1480/29610, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України генерал армії України С.Т. Полторак

Затверджено
Наказ Міністерства
оборони України
31.07.2017 N 398

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2017 р. за N 1036/30904

Зміни
до Положення про сторожову охорону

У розділі I:

пункт 7 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"заступник начальника охорони (сторожової);".

У зв’язку з цим абзаци четвертий-дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим-десятим;

пункт 9 викласти в такій редакції

"9. Склад команди сторожової охорони встановлюється відповідно до типового розрахунку (наводяться можливі варіанти)

Найменування посад  Кількість посад 
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є 
Начальник охорони (сторожової) 
Заступник начальника охорони (сторожової) 
Начальник групи (сторожової)  1-2 
Сторож  5-7  10-12  15-19  20-25  26-34  35-50  51-66  67-95 
Усього  6-8  13-16  20-24  26-31  32-40  41-56  57-72  73-101 

У командах сторожової охорони за необхідності і в межах виділеного ліміту чисельності сторожової охорони дозволяється утримувати посади завідувача бюро перепусток, чергового бюро перепусток і контролерів на контрольно-пропускних пунктах.".

Начальник Головного управління підготовки Збройних Сил України -
заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-лейтенант В.Г. Бокій