МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.07.2017 N 641

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 960/30828

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення
форм обліку та подання інформації, пов’язаної із
здійсненням фінансового моніторингу

Відповідно до Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року N 608-р, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року N 24, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016 року за N 241/28371, такі зміни:

1) у розділі ІІІ:

пункти 8, 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 8, 9;

у пункті 9:

рядок 580 "Коментар до підстав для здійснення фінансової операції" викласти у такій редакції:

"

580  Коментар до підстав для здійснення фінансової операції  Указуються коментарі щодо підстав для здійснення фінансової операції  Обов’язково у разі наявності 

";

рядок 600 "Код виду фінансової операції" викласти в такій редакції:

"

600  Код виду фінансової операції  Указується код виду фінансової операції відповідно до Довідника формування коду виду фінансової операції (додаток 1), або поля А, Б, В, Г, Ґ, Д коду виду фінансової операції, які можуть бути заповнені константою 9, поля ЕЕЕЕ, ЄЄЄЄ - константою 9999 відповідно, поле Ж заповнюється згідно з Довідником кодів "Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)" додатка 1  Обов’язково 

";

рядок 1030 "Серія документа, що засвідчує фізичну особу" викласти у такій редакції:

"

1030  Серія документа, що засвідчує фізичну особу  Указуються відомості про документ, який засвідчує фізичну особу, яка бере участь у фінансовій операції, а саме: його серія (за наявності), номер, дата видачі та орган, який видав документ  Обов’язково у разі наявності для учасника - клієнта, особи, яка діє від імені клієнта (представник клієнта), бенефіціара (фактичного вигодоодержувача), якщо учасник - фізична особа або фізична особа - підприємець 

";

2) у додатку 3 рядок 463 виключити.

У зв’язку з цим рядки 464-467 вважати відповідно рядками 463-466;

3) у додатку 4:

рядок 1 викласти у такій редакції:

"

Паспорт громадянина України у вигляді книжечки 

";

доповнити рядком 10 такого змісту:

"

10  Паспорт громадянина України у вигляді картки 

";

4) доповнити додаток 5 після рядка 0100 новим рядком такого змісту:

"

0101  Банки, віднесені до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації 

".

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спільно з Департаментом координації системи фінансового моніторингу Державної служби фінансового моніторингу України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр О. Данилюк