КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 серпня 2017 р. N 665
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 2
07

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108, N 101, ст. 3312; 2017 р., N 29, ст. 858) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 665

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 207

1. У Правилах реєстрації місця проживання, затверджених зазначеною постановою:

1) абзац дев’ятий пункту 32 викласти в такій редакції:

"Знеособлені дані реєстрів територіальних громад використовуються із статистичною метою. Такі дані щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подаються органами реєстрації до відповідних територіальних органів Держстату. Дані реєстрів територіальних громад також можуть використовуватися з науковою метою за умови їх знеособлення.";

2) у додатках 6 і 7 до Правил слова

"Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* _________________________________________________________"

замінити словами

"адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання) _______________________________________________

(адреса житла

_________________________________________________________________
або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування

_________________________________________________________________
та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ________________________________________________________".

2. Додатки 2 і 3 до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 665)

Відомості
про реєстрацію місця проживання фізичних осіб

Відомості про реєстрацію місця проживання фізичних осіб (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 3
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 665)

Відомості
про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

Відомості про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".