МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
03.07.2017 N 5
60

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 928/30796

Перелік
норм належності матеріально-технічного
забезпечення приймальників-розподільників
для дітей органів Національної поліції України

1. Діти, які тримаються в приймальниках-розподільниках для дітей органів Національної поліції України (далі - ПРД), забезпечуються харчуванням, одягом, взуттям та іншим майном відповідно до законодавства.

2. ПРД забезпечуються:

1) необхідною комп’ютерною, фото- та відеотехнікою, автомобілем, засобами зв'язку, побутовою технікою, господарським інвентарем, санітарно-гігієнічними засобами, канцелярським приладдям тощо - підрозділами логістики та матеріально-технічного забезпечення головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві (далі - ГУНП);

2) продовольчими товарами - на підставі угод, укладених ГУНП із суб’єктами підприємницької діяльності, згідно із заявками ПРД відповідно до законодавства;

3) медикаментами та медичним обладнанням - на підставі угод, укладених ГУНП із суб’єктами підприємницької діяльності, згідно із заявками ПРД.

3. Матеріальні цінності закуповуються відповідно до законодавства за рахунок коштів, які виділяються на вказані цілі в кошторисі витрат на утримання ПРД.

4. Передача продовольчих та побутових товарів, автомашин, іншого майна й товарно-матеріальних цінностей іншим органам і підрозділам, а також використання їх не за призначенням забороняються.

Директор Департаменту формування політики
щодо підконтрольних Міністрові органів влади
та моніторингу МВС України В.Є. Боднар