МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.07.2017 N 948

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 930/30798

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства
освіти і науки України і Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту", Нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, встановлених додатком до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 року N 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за N 922/4215 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2009 року N 616), та з метою упорядкування типових штатних нормативів навчальних закладів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що додаються.

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Л.М. Гриневич

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
03.07.2017 N 948

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 930/30798

Зміни
до деяких наказів Міністерства освіти і науки України
і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

1. Пункт 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 05 грудня 2008 року N 1105 "Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2008 року за N 1250/15941, викласти в такій редакції:

"4. Керівникам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.".

2. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року N 1204 "Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за N 114/18852, викласти в такій редакції:

"3. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.".

3. У Типових штатних нормативах професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року N 1204, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за N 114/18852:

1) у таблиці позицію "Майстер виробничого навчання або педагог професійного навчання" доповнити новими рядками такого змісту:

"

У навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу на навчальну групу з контингентом до 10 (включно) учнів 
У навчальному центрі при кримінально-виконавчій установі закритого типу на навчальну групу з контингентом 11 і більше учнів 

";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться в штатні розписи навчальних закладів за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів).".

4. У таблиці Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року N 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за N 1308/18603, позицію "Практичний психолог Соціальний педагог" викласти в такій редакції:

"

Практичний психолог Соціальний педагог    У школах сіл та селищ: 
0,25  при кількості до 99 учнів 
0,5  при кількості 100 і більше учнів 
0,75  при кількості 200 і більше учнів 
при кількості 300 учнів 
  у школах міст: 
0,5  при кількості до 499 учнів 
0,75  при кількості 500 і більше учнів 
при кількості 700 учнів 

".

5. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2012 року N 1230 "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за N 1935/22247, викласти в такій редакції:

"3. Керівникам позашкільних навчальних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.".

6. Пункт 3 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03 грудня 2012 року N 1370 "Про затвердження Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2012 року за N 2142/22454, викласти в такій редакції:

"3. Керівникам навчальних спортивних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади.".

7. У пунктах 3.1 і 3.2 Типових штатних нормативів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 03 грудня 2012 року N 1370, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2012 року за N 2142/22454, графи 3 позицій "Практичний психолог, соціальний педагог" викласти в такій редакції:

"Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний спортивний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)".

8. У пунктах 12 і 13 таблиці Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2014 року N 60, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 січня 2014 року за N 200/24977, графи 3 позицій "Практичний психолог", "Соціальний педагог" викласти в такій редакції:

"Вводяться за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою з розрахунку не більше однієї ставки кожної посади на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідних бюджетів (для державних і комунальних навчальних закладів)".

Директор департаменту економіки та фінансування
Міністерства освіти і науки України С.В. Даниленко