Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2010 р. N 1251
Київ

Про затвердження Положення
про виготовлення, зберігання, продаж марок
акцизного податку та маркування алкогольних
напоїв і тютюнових виробів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 10 від 09.01.20
13
N 188 від 13.03.20
13
N 474 від 03.07.20
13
N 813 від 07.11.20
13
N 499 від 01.10.20
14
N 627 від 19.11.20
14
N 297 від 14.05.20
15
N 209 від 23.03.20
16
N 683 від 05.10.20
16
N 577 від 09.08.20
17 )

Відповідно до пункту 226.3 статті 226 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1251

Положення
про виготовлення, зберігання,
продаж марок акцизного податку та маркування
алкогольних напоїв і тютюнових виробів

( У тексті Положення:
слова "Державна податкова служба"
у всіх відмінках замінено словами
"Міністерство доходів і зборів"
у відповідному відмінку;
слова "органи державної податкової служби"
і "митні органи" у всіх відмінках замінено словами
"територіальні органи Міністерства доходів і зборів"
у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 188 від 13.03.2013 )

( У тексті Положення слова "Міністерство доходів
і зборів" в усіх відмінках замінено словом "ДФС"
згідно з Постановою КМ
N 499 від 01.10.2014 )

Виробництво та зберігання марок
акцизного податку

1. Марки акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - марки) виготовляються з паперу вагою 70 +- 2,5 г/кв. метр і мають такі розміри: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 188 від 13.03.2013 )

   для алкогольних напоїв: довжина - 160 міліметрів +- 0,25
міліметра, ширина - 20 міліметрів +- 0,25 міліметра;

   для тютюнових  виробів: довжина - 44 міліметри +- 0,25
міліметра, ширина - 20 міліметрів +- 0,25 міліметра.

2. Зразки марок розробляються ДФС разом з Мінфіном, СБУ, МВС, Мін'юстом та затверджуються Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 188 від 13.03.2013 )

3. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДФС державним підприємством, що належить до сфери управління Мінекономрозвитку (далі - підприємство-виробник). ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанов КМ N 188 від 13.03.2013, N 474 від 03.07.2013, N 813 від 07.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 577 від 09.08.2017 )

Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.

ДФС щомісяця подає підприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок та оплачує витрати, пов'язані з їх виробництвом.

Підприємства - виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - покупці марок) подають в електронній формі щомісяця до 10 числа територіальному органові ДФС (далі - продавець марок) для задоволення через два місяці потреби в марках акцизного податку попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, копію платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці. ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 188 від 13.03.2013; в редакції Постанови КМ N 499 від 01.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 209 від 23.03.2016, N 683 від 05.10.2016 )

До 20 числа місяця, в якому подано згідно з абзацом четвертим цього пункту попередню заявку-розрахунок, покупці марок мають право здійснити корегування такої заявки-розрахунку в бік збільшення, що не перевищує визначеного у ній обсягу, шляхом подачі додаткової попередньої заявки-розрахунку. ( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 209 від 23.03.2016 )

У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів від одержання замовлених ними марок, які виготовлено згідно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких марок не відшкодовується.

4. Марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці можуть змінюватися за погодженням з ДФС.

Марки за поданням ДФС поставляються в примірниках або в блоках.

5. ( Абзац перший пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

Розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв становить 0,1926 гривні, для тютюнових виробів - 0,091 гривні. ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 188 від 13.03.2013, N 627 від 19.11.2014 )

Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій кольоровій гамі, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва - червоній, для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва - фіолетовій, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, імпортного виробництва - оранжевій, для тютюнових виробів вітчизняного виробництва (з фільтром та без фільтра) - зеленій, для тютюнових виробів імпортного виробництва (з фільтром та без фільтра) - синій кольоровій гамі. ( Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 474 від 03.07.2013 )

На кожну марку наносяться такі реквізити: ( Абзац четвертий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 474 від 03.07.2013 )

слова "УКРАЇНА", "МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ", "ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ" (для тютюнових виробів); ( Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 474 від 03.07.2013 )

позначення виду марки, що складається з початкових літер слів "алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)" - "АВ ЛГП", "алкоголь вітчизняний (виноробна продукція)" - "АВ ВП", "алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)" - "АІ ЛГП", "алкоголь імпортний (виноробна продукція)" - "АІ ВП", "тютюн вітчизняний з фільтром" - "ТВ ЗФ", "тютюн вітчизняний без фільтра" - "ТВ БФ", "тютюн імпортний з фільтром" - "ТІ ЗФ", "тютюн імпортний без фільтра" - "ТІ БФ"; ( Абзац шостий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 474 від 03.07.2013 )

індекс регіону України (згідно з додатком), що відповідає місцезнаходженню виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної продукції), серія із чотирьох літер і шестизначний номер, два двозначних числа (місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне числа (рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів) через скісну риску та сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукції, з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв. ( Абзац сьомий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 474 від 03.07.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297 від 14.05.2015 )

( Абзац восьмий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

( Абзац дев'ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

6. Державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Мінекономрозвитку, ДФС, СБУ, МВС та Мінфіну, в установленому спільним рішенням зазначених органів порядку. ( Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 188 від 13.03.2013 )

Підприємство-виробник здійснює відвантаження марок після затвердження комісією акта про їх приймання.

Доставка марок до їх продавця здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою ДФС.

7. Продавець зберігає марки в своїх приміщеннях або згідно з договором у приміщеннях банківських установ.

Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охороннопожежної сигналізації. Під час продажу марок двері приміщення повинні бути замкнутими зсередини.

Доступ до приміщення особам, не причетним до продажу марок, забороняється.

Марки повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються та опечатуються. Матеріально відповідальна особа, що займається продажем марок, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов'язана забезпечувати здійснення заходів до їх схоронності. Забороняється передавати ключі і печатку стороннім особам або виготовляти їх дублікати. Ключі від приміщення, де розміщуються марки, зберігаються в порядку, визначеному керівником територіального органу ДФС, що здійснює їх продаж.

Аналогічні умови для зберігання марок повинні стоворити їх покупці.

Обов'язки з продажу марок покладаються на матеріально відповідальну особу наказом керівника територіального органу ДФС, яка під розписку ознайомлюється з порядком їх продажу та ведення обліку, після чого марки передаються їй під звіт. При цьому зазначена особа несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих марок і за будь-яке заподіяння їм шкоди внаслідок умисних дій чи внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов'язків відповідно до законодавства.

Виконання обов'язків матеріально відповідальної особи з продажу марок покладається у разі потреби на іншу посадову особу в порядку, встановленому цим пунктом.

У разі зміни матеріально відповідальної особи, на яку покладено обов'язки з продажу марок, марки передаються іншій посадовій особі, яка перераховує їх у присутності членів комісії, призначених керівником територіального органу ДФС або його заступником. Про результати перерахування і передачі марок складається акт, що підписується зазначеними особами.

У встановлені керівником територіального органу ДФС або його заступником строки, але не рідше одного разу на квартал проводиться позапланова перевірка наявності марок та ведення їх обліку. Для проведення зазначеної перевірки наказом керівника територіального органу ДФС або його заступника призначається комісія, яка складає відповідний акт. У разі виявлення за результатами позапланової перевірки нестачі або надлишку марок в акті зазначаються причини, кількість марок, яких не вистачає, або кількість надлишкових марок.

Продаж марок

8. Марки продаються суб'єктам господарювання, які відповідно до законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

9. Плата за марки акцизного податку зараховується до державного бюджету і відповідно до бюджетного законодавства використовується виключно для фінансування витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 499 від 01.10.2014 )

ДФС подає в установлений строк Державній казначейській службі звіт про надходження зазначених коштів та їх використання.

10. Продаж марок вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється на підставі поданих в електронній формі: ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 683 від 05.10.2016 )

довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

заявки-розрахунку кількості марок (далі - заявка-розрахунок);

звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за затвердженою ДФС формою; ( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 10 від 09.01.2013, N 683 від 05.10.2016 )

копії платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються ДФС. ( Абзац шостий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 10 від 09.01.2013 ) ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 188 від 13.03.2013 )

( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

12. Реєстрація імпортерів (замовників) проводиться продавцем марок в окремому журналі.

( Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

14. Територіальному органу ДФС забороняється вимагати від імпортерів документи, що не передбачені статтею 226 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), для видачі марок.

15. Одержувач (покупець) марок ставить особистий підпис у журналі обліку видачі марок, форма ведення якого затверджується ДФС. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 10 від 09.01.2013, N 188 від 13.03.2013 )

16. Покупець марок веде їх облік за видами і забезпечує схоронність.

У разі виявлення фактів порушення порядку ведення обліку і зберігання придбаних суб'єктом господарювання марок продавець марок має право тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю.

Продаж (передача) придбаних марок покупцем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених у пункті 18 цього Положення.

( Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

18. У разі зміни зразка марок дозволяється продаж залишків оплачених марок попереднього зразка, які виготовлено підприємством-виробником та/або які перебувають на зберіганні у продавця, якщо рішенням про запровадження марок нового зразка не встановлено інше. ( Пункт 18 в редакції Постанов КМ N 297 від 14.05.2015, N 209 від 23.03.2016 )

Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

20. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками зазначеної продукції.

Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

Вважаються такими, що немарковані, алкогольні напої з марками, що мають такі пошкодження:

пошкодження, які унеможливлюють встановлення реквізитів, передбачених абзацом сьомим пункту 5 цього Положення;

наявність відкритого надриву з краю марки, розмір якого (ширина, довжина) перевищує такі значення: вертикальний надрив - 4 х 10 міліметрів; горизонтальний - 4 х 20 міліметрів; діагональний - 4 х 18 міліметрів (довжина діагонального розриву визначається як прямокутна проекція);

пошкодження, внаслідок яких зменшилася довжина марки на 10 чи більше міліметрів або ширина марки - на 5 чи більше міліметрів;

відсутність кута марки площею більше ніж 150 кв. міліметрів, довжина меншої сторони якого становить більше ніж 10 міліметрів. ( Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

21. Для прикріплення марок використовується клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів без пошкодження і змивається у разі потреби в митті пляшок для повторного їх використання.

22. Марки наклеюються на пляшку П- чи Г-подібним способом через горловину.

У разі реалізації напоїв в упаковках (типу "Tetra Pak") марки наклеюються по осі упаковки на верхній площині.

23. На тютюнові вироби марки наклеюються:

на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, а також цигарок, упакованих у сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), - у такій спосіб, щоб марки обов'язково розривалися під час відкривання;

на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню у поліпропіленову плівку, - під плівку.

24. Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.

Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані вітчизняними марками встановленого зразка, не можуть бути реалізовані підприємствами-виробниками на експорт та магазинам безмитної торгівлі.

Повернення марок продавцю

25. Марки, не використані для маркування товарів у зв'язку з пошкодженням, приймаються від покупців марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до цього Положення. Плата за марки поверненню не підлягає.

Сплачена сума акцизного податку відшкодовується покупцям марок або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів. ( Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 499 від 01.10.2014 )

26. Пошкоджені марки наклеюються на окремому аркуші паперу формату А3 (290 х 420 міліметрів) у такій спосіб, щоб чітко було видно центральну частину марки, окремі частини розірваних марок повинні бути з'єднані, а загальна частина кожної поверненої імпортером (замовником, виробником) марки повинна становити не менш як 60 відсотків початкового розміру.

27. Оформлені належним чином пошкоджені марки разом з реєстром марок повертаються їх продавцю. Продавець складає акт про знищення пошкоджених марок. Перший примірник акта разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів залишається у продавця марок.

У разі неможливості вирівнювання пошкоджених автоматом з наклеювання марок і наклеювання їх на окремому аркуші паперу на підприємстві-виробнику утворюється комісія, яка складає акт про списання таких марок. В акті обов'язково зазначається фактична кількість пошкоджених автоматом марок. До складу зазначеної комісії включається представник територіального органу ДФС за місцезнаходженням виробника (голова комісії) і представник відповідної місцевої держадміністрації.

Аналогічний порядок знищення марок поширюється і на партії неякісної продукції, що повертається підприємству-виробнику.

При цьому плата за марки поверненню не підлягає. ( Абзац четвертий пункту 27 в редакції Постанови КМ N 499 від 01.10.2014 )

У разі виявлення продавцем марок невідповідності їх вимогам законодавства чи явних ознак підроблення такі марки повертаються підприємству-виробнику для проведення експертизи, про що покупцеві марок видається довідка. Після одержання висновку експертизи складається акт, на підставі якого зазначені марки підлягають знищенню, а у разі визнання марок фальшивими чи підробленими - надсилаються до відповідних правоохоронних органів.

( Пункт 28 виключено на підставі Постанови КМ N 209 від 23.03.2016 )

29. Невикористані марки, що не пошкоджено, приймаються їх продавцем. Покупець марок подає заяву про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів. При цьому сплачена сума акцизного податку відповідно до висновку продавця марок відшкодовується покупцю марок або за його бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок. ( Абзац перший пункту 29 в редакції Постанови КМ N 499 від 01.10.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 209 від 23.03.2016 )

Оформлені належним чином невикористані марки, що не пошкоджено, повертаються їх продавцю разом з реєстром марок. Продавець марок складає акт про прийняття повернутих марок. ( Абзац другий пункту 29 в редакції Постанови КМ N 499 від 01.10.2014 )

Повернуті невикористані марки, що не пошкоджено, можуть бути повторно видані продавцем марок за заявою покупцю марок, який їх повернув. При цьому плата за марки не стягується. ( Абзац пункту 29 в редакції Постанови КМ N 499 від 01.10.2014 )

Марки, які не можуть бути використані через невідповідність нанесеної на них суми акцизного податку сумі, визначеній з урахуванням діючої ставки акцизного податку на дату розливу продукції, повернуті суб'єктами господарювання та ті, що зберігаються у продавців марок, підлягають знищенню в місячний строк після зміни ставки акцизного податку відповідно до встановленого порядку.

Вартість марок не відшкодовується.

30. У разі неввезення готової маркованої продукції з об'єктивних причин або неможливості повернення пошкоджених марок імпортер видає продавцю марок документ Торгово-промислової палати або іншого органу (за процедурою, визначеною країною нерезидента) про підтвердження такого факту з обов'язковим зазначенням кількості використаних та/або пошкоджених марок, який легалізується в установленому порядку. Вартість марок та акцизний податок в такому разі не відшкодовуються.

31. У разі ліквідації суб'єкта господарювання - покупця марок невикористані марки повертаються продавцю марок без відшкодування їх вартості. У разі закінчення строку дії відповідної ліцензії у покупця марок марки здаються ним продавцеві марок на відповідальне зберігання на період до 365 календарних днів. Якщо протягом зазначеного періоду такий покупець марок не одержить нової ліцензії, вартість марок не відшкодовується, а продавець марок має право здійснити їх продаж.

Додаток
до Положення

               ІНДЕКСИ
регіонів України

   01  Автономна Республіка Крим

Область:

02 Вінницька

03 Волинська

04 Дніпропетровська

05 Донецька

06 Житомирська

07 Закарпатська

08 Запорізька

09 Івано-Франківська

10 Київська

11 Кіровоградська

12 Луганська

13 Львівська

14 Миколаївська

15 Одеська

16 Полтавська

17 Рівненська

18 Сумська

19 Тернопільська

20 Харківська

21 Херсонська

22 Хмельницька

23 Черкаська

24 Чернівецька

25 Чернігівська

26 м. Київ

27 м. Севастополь

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1251

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567 "Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2003 р. N 926 "Про розміри плати за марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 26, ст. 1277).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1636 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2224).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1703 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 45, ст. 2357).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 376 "Про внесення зміни до пункту 6 Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 748).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2005 р. N 297 "Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для маркування алкогольної продукції" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 838).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. N 394 "Про внесення змін до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1211).

8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р. N 179 "Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 21, ст. 594).

9. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. N 486 "Про затвердження нових зразків марок акцизного збору для алкогольних напоїв і тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 38, ст. 1268).

10. Пункт 2 змін, що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 та Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 358 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 29, ст. 971).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 381 "Про доповнення пункту 20 Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 41, ст. 1340).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1039 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2003 р. N 926" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3040).