ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.07.2017 N 195

Про затвердження форм державного статистичного
спостереження зі статистики капітальних інвестицій

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року N 481, враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити форми державного статистичного спостереження що додаються, та ввести їх у дію:

1) N 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів", починаючи зі звіту за 2017 рік;

Форма N 2-інвестиції (річна) "Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2017 р.", папка "Звітність за IV квартал 2017 р.".

2) N 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції", починаючи зі звіту за І квартал 2018 року.

Форма N 2-інвестиції (квартальна) "Звіт про капітальні інвестиції" для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2018 р.", папка "Звітність за I квартал 2018 р.".

2. Поширити форми державного статистичного спостереження, затверджені цим наказом, на юридичних осіб - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування.

3. Департаменту статистики виробництва (Петренко І. С.) здійснювати методологічне керівництво щодо збирання й опрацювання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

4. Керівникам територіальних органів Держстату забезпечити в установленому порядку збирання, опрацювання та подання даних за формами державного статистичного спостереження, затвердженими цим наказом.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби статистики України від 05 серпня 2014 року N 225 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів" (зі змінами) у частині форм: N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" - з 01 січня 2018 року; N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" - з 01 квітня 2018 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Жук І. М.

Голова І. Є. Вернер