Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 квітня 2011 р. N 466
Київ

Деякі питання виконання
підготовчих і будівельних робіт

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 949 від 07.09.20
11
N 43 від 18.01.20
12
N 148 від 27.02.20
12
N 653 від 11.07.20
12
N 918 від 30.10.20
13
N 747 від 26.08.20
15
N 879 від 21.10.20
15
N 1060 від 16.12.20
16
N 404 від 07.06.20
17)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт;

(Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 747 від 26.08.2015)

(Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 747 від 26.08.2015)

перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

(Абзац четвертий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 р. N 747)

Порядок
виконання підготовчих та будівельних робіт

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку:

будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, капітального ремонту;

(Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

електронна система здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві - автоматизований комплекс із забезпечення електронного документообігу з питань декларативних та дозвільних процедур у будівництві, функціонування якого забезпечує Держархбудінспекція відповідно до законодавства та у порядку, визначеному Мінрегіоном;

(Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень;

(Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

реєстрація - внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - реєстр).

3. Надання (отримання), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю, визначеними статтею 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

(Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Дія цього Порядку не поширюється на виконання будівельних робіт з монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.

(Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1060 від 16.12.2016)

Можливість монтажу зазначених технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв визначається за результатами проведеної оцінки технічного стану та вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини.

(Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1060 від 16.12.2016)

У разі коли об’єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), а також комплекс (будова), до складу якого входять об’єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), право на виконання будівельних робіт виникає після отримання документа, що дає право на виконання будівельних робіт, згідно з цим Порядком як для об’єкта з вищим класом наслідків (відповідальності).

(Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Повноваження Держархбудінспекції здійснюються її апаратом. При цьому отримання повідомлень про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), які розміщено на території кількох адміністративно-територіальних одиниць та вплив (відповідно до проектної документації) від діяльності яких після прийняття в експлуатацію буде поширюватися на дві і більше адміністративно-територіальні одиниці, здійснюється апаратом Держархбудінспекції, а щодо інших об’єктів - її територіальними органами за місцезнаходженням таких об’єктів.

(Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 879 від 21.10.2015)

4. Підготовчі роботи, визначені будівельними нормами, стандартами і правилами, можуть виконуватися замовником після набуття права на земельну ділянку відповідного цільового призначення та подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл).

(Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

5. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;

видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

(Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

6. Документи, що надають право на виконання підготовчих робіт, діють до моменту отримання права на виконання будівельних робіт. Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

7. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

8. Контроль за виконанням підготовчих та будівельних робіт здійснюється відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю.

9. Дані щодо надання (отримання), відмови у видачі чи анулювання (скасування), внесення змін до документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, вносяться Держархбудінспекцією до реєстру на підставі інформації, поданої відповідними органами державного архітектурно-будівельного контролю, протягом одного робочого дня з дня її надходження.

(Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 879 від 21.10.2015, N 404 від 07.06.2017)

10. Видача дозволу здійснюється шляхом внесення даних до реєстру з дотриманням вимог Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та "Про адміністративні послуги".

(Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 879 від 21.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

11. Замовник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданому ним повідомленні, за виконання будівельних робіт без подання повідомлення та за порушення вимог, визначених цим Порядком, відповідно до Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

12. Інформація про документ, що дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який здійснив дії щодо внесення даних до реєстру і здійснює контроль за будівництвом об’єкта), відомості про найменування, клас наслідків (відповідальності) об’єкта, зображення об’єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт з урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менше ніж 1,5 метра і завширшки не менше ніж 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них).

(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Повідомлення про початок виконання
підготовчих або будівельних робіт

13. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зазначених повідомленнях за формою згідно з додатками 1, 2 і 2-1 до цього Порядку подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих або будівельних робіт.

(Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 879 від 21.10.2015; в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

14. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду під час виконання підготовчих робіт, або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, а також у разі коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку під час виконання будівельних робіт, замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю шляхом подання з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за формою, наведеною у додатках 1, 2 і 2-1 до цього Порядку.

(Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 879 від 21.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Продовження виконання підготовчих та будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.

(Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни листом.

15. У разі виявлення органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні, які не є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом відповідно до статті 39-1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовникові протягом одного робочого дня з дня такого виявлення.

(Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Замовник (його уповноважена особа) зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних подати виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін, для внесення їх до реєстру шляхом подання особисто або надсилання відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві заяви за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку та повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт за формою згідно з додатками 1, 2 і 2-1 до цього Порядку в одному примірнику.

(Абзац другий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 879 від 21.10.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, до реєстру згідно з цим Порядком.

(Абзац третій пункту 15 в редакції Постанови КМ N 879 від 21.10.2015)

Відомості щодо внесення даних, зазначених у повідомленні, в якому виявлено технічну помилку або недостовірні дані, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

До замовника, який самостійно виявив допущену технічну помилку і в передбаченому цим пунктом порядку подав відповідну заяву, штрафні санкції за раніше подане з помилками повідомлення або виявлені в ньому недостовірні дані не застосовуються.

У разі виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю факту подання наведених у надісланому повідомленні недостовірних даних, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи без належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, а також у разі скасування містобудівних умов та обмежень, право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, підлягає скасуванню відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю.

(Абзац шостий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

Право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, також може бути скасовано відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

(Абзац сьомий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 879 від 21.10.2015; в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

подання замовником заяви про скасування повідомлення про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт;

(Абзац восьмий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником будівництва;

(Абзац дев'ятий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

встановлення під час проведення перевірки порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта будівництва проектній документації на будівництво такого об’єкта, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства у разі невиконання вимог приписів посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю.

(Абзац десятий пункту 15 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

Орган державного архітектурно-будівельного контролю скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, шляхом видачі відповідного розпорядчого акта. Держархбудінспекція виключає з реєстру запис про реєстрацію повідомлення не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про таке скасування.

(Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

Орган державного архітектурно-будівельного контролю також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення, за рішенням суду, що набрало законної сили.

(Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

Про скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю письмово повідомляє замовнику протягом трьох робочих днів з дня скасування.

(Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

Замовник будівництва після скасування права на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набутого на підставі поданого повідомлення, може повторно надіслати повідомлення згідно з вимогами, встановленими пунктом 13 цього Порядку.

(Абзац пункту 15 в редакції Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

15-1. Внесення змін, визначених пунктами 14 і 15 цього Порядку, до зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт здійснюється шляхом заповнення повідомлення за формою згідно з додатком 3-1 до цього Порядку.

Повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю. Подане (надіслане) до зазначеного органу повідомлення є невід’ємною частиною зареєстрованої декларації.

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні, до реєстру згідно з цим Порядком. Відомості щодо внесених даних, зазначених у декларації, підлягають виключенню з реєстру в установленому порядку.

Виконання підготовчих або будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни листом.

(Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

(Розділ "Декларація про початок виконання підготовчих або будівельних робіт" виключено на підставі Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

Дозвіл на виконання будівельних робіт

27. Дозвіл видається на безоплатній основі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю за формою, наведеною у додатку 9 до цього Порядку.

(Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 879 від 21.10.2015)

28. Замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про отримання дозволу за формою, наведеною у додатку 10 до цього Порядку.

(Абзац перший пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію (крім випадків, визначених пунктом 7 цього Порядку);

копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою);

проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту чи технічного переоснащення діючих підприємств;

(Абзац шостий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати.

29. Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову у його видачі.

Під час розгляду заяви орган державного архітектурно-будівельного контролю перевіряє наявність відомостей про:

(Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. N 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1668) у реєстрі атестованих осіб;

(Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.

(Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

30. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

31. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу орган державного архітектурно-будівельного контролю надсилає замовнику (його уповноваженій особі) протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви відмову з обґрунтуванням причин за формою, наведеною у додатку 11 до цього Порядку.

(Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 879 від 21.10.2015)

Замовник може після усунення недоліків, що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу, повторно звернутися до органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо видачі дозволу.

31-1. У разі коли органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви не видано дозвіл або відмову в його видачі, замовник звертається до Держархбудінспекції для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі.

Якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації письмового звернення, надісланого рекомендованим листом до Держархбудінспекції, а дозвіл вважається виданим.

(Порядок доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ N 879 від 21.10.2015)

32. Рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто у порядку нагляду Держархбудінспекцією (без права видачі дозволу) або оскаржено до суду.

33. У разі коли право на будівництво об’єкта передано іншому замовникові або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), чи змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт, а також у разі коригування проектної документації замовник (його уповноважена особа) протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку з поданням засвідчених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни.

Продовження виконання будівельних робіт без повідомлення про внесення змін забороняється.

(Пункт 33 в редакції Постанов КМ N 879 від 21.10.2015, N 404 від 07.06.2017)

(Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

Пункт 35 виключено на підставі Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

(Порядок в редакції Постанови КМ N 747 від 26.08.2015)

Додаток 1
до Порядку

Повідомлення
про початок виконання підготовчих робіт / про
зміну даних у повідомленні про початок виконання
підготовчих робіт

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт... (Додаток 1) (зі змінами від 07.06.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 43 від 18.01.2012, N 148 від 27.02.2012; в редакції Постанов КМ N 653 від 11.07.2012, N 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 879 від 21.10.2015, N 404 від 07.06.2017)

Додаток 2
до Порядку

Повідомлення
про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво
яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у
повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів,
будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт... (Додаток 2) (зі змінами від 07.06.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 43 від 18.01.2012, N 148 від 27.02.2012; в редакції Постанов КМ N 653 від 11.07.2012, N 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 879 від 21.10.2015, N 404 від 07.06.2017)

Додаток 2-1
до Порядку

Повідомлення
про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про
зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать
до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт... (Додаток 2-1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Порядок доповнено додатком 2-1 згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Додаток 3
до Порядку

Заява

Заява (Додаток 3) (зі змінами від 07.06.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 43 від 18.01.2012; в редакції Постанов КМ N 653 від 11.07.2012, N 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Додаток 3-1
до Порядку

Повідомлення
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок
виконання підготовчих/будівельних робіт

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (Додаток 3-1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Порядок доповнено додатком 3-1 згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

(Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

(Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

(Додаток 6 виключено на підставі Постанови КМ N 879 від 21.10.2015)

(Додаток 7 виключено на підставі Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

(Додаток 8 виключено на підставі Постанови КМ N 404 від 07.06.2017)

Додаток 9
до Порядку

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Дозвіл на виконання будівельних робіт (Додаток 9) (зі змінами від 07.06.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 9 в редакції Постанови КМ N 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 404 від 07.06.2017)

Додаток 10
до Порядку

Заява

Заява (Додаток 10) (зі змінами від 07.06.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 10 в редакції Постанови КМ N 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 879 від 21.10.2015, N 404 від 07.06.2017)

Додаток 11
до Порядку

Відмова
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

Відмова у видачі дозволу на виконання будівельних робіт (Додаток 11) (зі змінами від 07.06.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 11 в редакції Постанови КМ N 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 879 від 21.10.2015, N 404 від 07.06.2017)

(Порядок виконання будівельних робіт виключено на підставі Постанови КМ N 747 від 26.08.2015)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466

Перелік
об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

1. Індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 300 кв. метрів.

2. Господарські будівлі і споруди, зокрема гаражі, які розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 80, ст. 2719).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 8, ст. 390).

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 583).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 665 "Про внесення змін до переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2015).