Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 вересня 2003 р. N 1402
Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України та визнання такими,
що втратили чинність, постанов Кабінету
Міністрів України від 2 червня 1998 р. N 789
та від 11 липня 2002 р. N 984

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 792 від 21.06.20
04
N 812 від 29.06.20
04
N 1112 від 25.08.20
04
N 1444 від 28.10.20
04
N 175 від 03.03.20
05
N 260 від 01.04.20
05
N 344 від 11.05.20
05
N 753 від 18.08.20
05
N 328 від 15.03.20
06
N 646 від 20.04.20
07
N 1087 від 05.09.20
07
N 1303 від 08.11.20
07
N 1294 від 07.11.20
07
N 207 від 19.03.20
08
N 771 від 03.09.20
08
N 589 від 03.06.20
09
N 643 від 24.06.20
09
N 397 від 02.06.20
10
N 559 від 07.07.20
10
N 346 від 28.03.20
11
N 464 від 27.04.20
11
N 704 від 22.06.20
11
N 866 від 03.08.20
11
N 988 від 21.09.20
11
N 1045 від 12.10.20
11
N 150 від 15.02.20
12
N 155 від 29.02.20
12
N 202 від 14.03.20
12
N 180 від 13.03.20
13
N 185 від 13.03.20
13
N 415 від 12.06.20
13
N 975 від 25.12.20
13
N 11 від 09.01.20
14
N 682 від 26.11.20
14
N 18 від 26.01.20
15
N 1015 від 09.12.20
15
N 1121 від 23.12.20
15
N 155 від 02.03.20
16
N 376 від 31.05.20
17 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до актів Кабінету Міністрів України, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 р. N 789 "Про затвердження Положення про порядок застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів під час охорони державного кордону і виключної (морської) економічної зони України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 808);

постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 984 "Про внесення змін до Положення про порядок застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів під час охорони державного кордону і виключної (морської) економічної зони України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1370).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 вересня 2003 р. N 1402

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 155 від 29.02.2012 )

2. У Положенні про зону особливого режиму в районі державного кордону України з Республікою Молдова, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 1992 р. N 144 (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 94; 1998 р., N 11, ст. 273):

в абзаці першому пункту 2 слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби";

в абзаці третьому пункту 3 слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Держприкордонслужби";

у пункті 5 слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку.

3. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1992 р. N 182 "Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст. 107) слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України" виключити.

4. У пункті 7 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 332 "Про вдосконалення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України" слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

5. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182) слова "Прикордонні війська" та "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку.

( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 975 від 25.12.2013 )

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 155 від 02.03.2016 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 792 від 21.06.2004 )

9. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1399; 1999 р., N 16, ст. 651, N 34, ст. 1772, N 42, ст. 2107; 2000 р., N 23, ст. 958; 2002 р., N 47, ст. 2146; 2003 р., N 23, ст. 1080):

в абзаці третьому пункту 12 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби";

у додатку 1 до постанови слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

10. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1994 р. N 814 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 37) Положенні про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них та додатку 3 до нього:

у підпунктах 2 і 8 пункту 2 Положення слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку;

в абзаці третьому додатка 3 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

11. У Правилах перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 57 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 92):

у пункті 1 слова "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) замінити словами "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 );

в абзаці першому пункту 8 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

12. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р. N 167 "Про питання оплати праці окремих категорій працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил та інших військових формувань України" слова "Державному комітетові у справах охорони державного кордону" замінити словами "Державній прикордонній службі".

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 682 від 26.11.2014 )

14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1995 р. N 316 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності і розташоване на території Автономної Республіки Крим" слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

15. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 р. N 607 "Про заходи щодо реалізації Угоди про пільгове постачання Прикордонним військам держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав спеціальної техніки прикордонних військ та інших матеріальних засобів" слова "Прикордонні війська" та "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку.

16. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 р. N 609 "Про затвердження Положення про режимно-секретні органи в міністерствах, відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим, місцевих органах державної виконавчої влади, виконкомах Рад, на підприємствах, в установах і організаціях" слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби".

( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1303 від 08.11.2007 )

18. У назві і тексті постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 1995 р. N 929 "Про шефство над Прикордонними військами" слова "Прикордонні війська" та "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку.

19. В абзацах третьому і четвертому пункту 1 та пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1017 "Про порядок повітряного сполучення через державний кордон України" слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку.

( Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150 від 15.02.2012 )

( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589 від 03.06.2009 )

22. У першому реченні пункту 15 Положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. N 72 (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 177), слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби".

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 січня 1996 р. N 142 "Про передачу майна військових містечок, які звільняються Чорноморським флотом, до сфери управління міністерств і відомств":

в абзаці першому постанови слова "Державного комітету у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби";

у назві додатка 3 до постанови слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби".

24. В абзаці другому пункту 19 Правил плавання і перебування в територіальному морі, внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 529 (ЗП України, 1996 р., N 12, ст. 334), слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

25. У тексті Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 р. N 642 (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 366), слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку.

( Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 376 від 31.05.2017 )

27. У Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2003 р., N 6, ст. 236):

в абзаці дванадцятому пункту 65 та останньому абзаці пункту 70 слова "Держкомкордоном" замінити словами "Адміністрацією Держприкордонслужби";

в абзаці другому пункту 69 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1015 від 09.12.2015 )

( Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 812 від 29.06.2004 )

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р. N 912 "Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 47):

у пункті 3 постанови слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Державної прикордонної служби";

у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці третьому пункту 2 та абзаці першому пункту 5 слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби";

у першому реченні пункту 7 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

31. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. N 1410 "Про створення єдиної системи військової освіти" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 51, с. 32):

в абзаці першому розділу "Єдина система військової освіти Збройних Сил та інших військових формувань України" Концепції військової освіти в Україні слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби";

у тексті заходів щодо реалізації Концепції військової освіти в Україні слова "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби";

у тексті переліку вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти, слова "Держкомкордон" та "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку;

( Абзац п'ятий пункту 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646 від 20.04.2007 )

( Абзац шостий пункту 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646 від 20.04.2007 )

у пункті 1 Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби".

32. У тексті додатка до Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. N 346, слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

( Пункт 33 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294 від 07.11.2007 )

34. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 465 "Про порядок вилучення недійсних дипломатичних та службових паспортів України у пунктах пропуску через державний кордон" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 541) слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" та "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" та "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку.

35. У Положенні про порядок продажу товарів безмитними магазинами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 984 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 951; 1999 р., N 11, ст. 425, N 42, ст. 2096; 2001 р., N 27, ст. 1214; 2002 р., N 42, ст. 1925):

у тексті слова "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку;

у другому реченні пункту 22 та у першому реченні пункту 56 слова "Голова Держкомкордону" в усіх відмінках замінити словами "Голова Держприкордонслужби" у відповідному відмінку.

( Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753 від 18.08.2005 )

( Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1444 від 28.10.2004 )

38. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1147 "Про прикордонний режим" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1127; 1999 р., N 17, ст. 726):

у тексті постанови слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку;

у тексті Положення про прикордонний режим, затвердженого зазначеною постановою, слова "Прикордонні війська" та "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державна прикордонна служба" та "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку.

( Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 11 від 09.01.2014 )

( Пункт 40 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 328 від 15.03.2006 )

( Пункт 41 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1121 від 23.12.2015 )

42. У тексті невідкладних заходів щодо запобігання вивезенню за межі України предметів національного культурного надбання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1998 р. N 1888, слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку.

43. У Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 р. N 48 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 3, ст. 94):

у тексті Порядку слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку;

в абзацах дев'ятому пункту 5 і першому пункту 6 слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба України" у відповідному відмінку.

44. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 383 "Питання переробки брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 428) слова "Державному комітетові у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби".

45. У пунктах 2 і 3 та у другому реченні пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. N 633 "Про запровадження системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних вантажопотоків" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 16, ст. 656; 2003 р., N 15, ст. 661) слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку.

46. В абзацах восьмому і дев'ятому Комплексних заходів боротьби з туберкульозом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 667 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 17, ст. 723), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

47. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. N 717 "Про Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 17, ст. 746):

у пункті 2 постанови слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Державної прикордонної служби";

у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

у тексті Положення слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку;

у пунктах 21 і 34 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

48. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 732 "Про майно деяких військових містечок, розташованих в районі Балаклавської бухти (м. Севастополь)":

в абзаці першому пунктів 1 і 2 постанови слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку;

у додатку до постанови слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

49. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. N 1109 "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 25, ст. 1178; 2002 р., N 34, ст. 1612):

у пункті 3 постанови слова "Державному комітетові у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби";

у пункті 11 та у підпункті "б" пункту 17 Положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби".

50. В останньому абзаці пункту 8 Порядку визначення розміру та справляння плати за проїзд новою автомобільною дорогою Львів - Краковець, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. N 1314 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1519), слова "прикордонним військам" замінити словами "Державній прикордонній службі".

51. В абзаці другому постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 р. N 1436 "Про затвердження Угоди між урядами держав - учасниць Економічного Чорноморського Співробітництва про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 32, ст. 1667) слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби".

52. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1807):

у пунктах 2 і 3 постанови слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

у першому реченні пункту 4 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби";

в абзаці шостому пункту 1 та в абзаці четвертому пункту 2 опису нагрудного знака "Ветеран військової служби", затвердженому зазначеною постановою, слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку.

53. У тексті Програми запобігання торгівлі жінками та дітьми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 р. N 1768 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1947), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

54. У пункті 1 Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1923 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2099), слова "Прикордонних військ" та "Держкомкордону" замінити відповідно словами "Державної прикордонної служби" та "Адміністрації Держприкордонслужби".

55. У пункті 1, останньому абзаці пункту 3 і пункті 7 Порядку надання права на безплатний проїзд і перевезення багажу ветеранам військової служби та членам їхніх сімей у разі переїзду до вибраного місця постійного проживання після звільнення з військової служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1983 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2149), слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

56. В абзаці першому розділу 1 "Загальні положення" Комплексної Програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. N 2166 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2362), слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби".

( Пункт 57 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464 від 27.04.2011 )

58. У пункті 2 Порядку формування та розподілу квот на закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків у вівчарських господарствах та відшкодування різниці між регульованими і діючими цінами на них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1999 р. N 2255 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2451), слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби".

59. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2468) слова "Державному комітету у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби".

60. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2294 "Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів":

у пунктах 2 і 3 слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Державної прикордонної служби" у відповідному відмінку;

у пунктах 2 і 4 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

61. У переліку музеїв, у яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2000 р. N 209 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 5, ст. 176), слова "Прикордонних військ" та "Держкомкордон" замінити відповідно словами "Державної прикордонної служби України" та "Адміністрація Держприкордонслужби".

( Пункт 62 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 771 від 03.09.2008 )

( Пункт 63 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294 від 07.11.2007 )

64. У тексті Положення про порядок забезпечення інспекційної діяльності згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2000 р. N 920 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 963), слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку.

65. В абзаці другому пункту 5 Положення про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1005; 2002 р., N 44, ст. 2019; 2003 р., N 30, ст. 1546), слова "перший заступник Голови Держкомкордону" замінити словами "перший заступник Голови Держприкордонслужби".

( Пункт 66 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 344 від 11.05.2005

67. У тексті Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. N 1872 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 52, ст. 2259), слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку.

( Пункт 68 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 866 від 03.08.2011 )

69. У тексті додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1933 "Про забезпечення безпеки мореплавства в районі м. Севастополя" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 62) слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

70. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 225) слова "Державному комітетові у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби".

71. В останньому абзаці пункту 2 та у пункті 3 Порядку надання Україною гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 161 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 8, ст. 324), слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку.

72. У пункті 6 додатка до Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001-2010 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 179 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 358), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

( Пункт 73 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646 від 20.04.2007 )

( Пункт 74 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397 від 02.06.2010 )

75. В абзаці сімнадцятому Національного плану дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 479, слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

76. У тексті Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 790 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 28, ст. 1252), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

77. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 824 "Про заснування стипендії імені генерала армії України Губенка В.О. для курсантів і слухачів Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 29, ст. 1312):

у назві і тексті постанови слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

в абзаці другому пункту 1 слова "Державним комітетом у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Державної прикордонної служби".

( Пункт 78 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180 від 13.03.2013 )

( Пункт 79 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1112 від 25.08.2004 )

( Пункт 80 втратив чинність одночасно з набранням чинності Указом Президента ( 454/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346 від 28.03.2011 )

81. В абзаці другому пункту 49 Положення про порядок надання, переоформлення та скасування громадянам допуску до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1601 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2190), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

82. У тексті Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 38, ст. 1786, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397), слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку.

83. В абзаці чотирнадцятому розділу 1 Державної програми удосконалення функціонування державної системи забезпечення безпеки судноплавства на 2002-2006 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2002 р. N 96, та у тексті додатка до зазначеної Програми (Офіційний вісник України, 2002 р., N 20, ст. 976), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

84. У тексті Положення про порядок забезпечення інспекційної діяльності в України згідно з Договором відкритого неба, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 298 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 570), слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку.

85. В абзацах другому і третьому пункту 79 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656), та у додатку 16 до зазначеного Положення слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку.

86. У Положенні про використання повітряного простору України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 401 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 727):

у тексті Положення слова "Держкомкордон" та "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку;

в абзацах другому, третьому і п'ятому пункту 78 слова "командувачі напрямів Прикордонних військ" замінити словами "начальники регіональних управлінь Державної прикордонної служби";

в абзаці першому пункту 79 слова "командні пункти штабів напрямів Прикордонних військ" замінити словами "регіональні управління Державної прикордонної служби".

87. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 409 "Про впорядкування охорони об'єктів Прикордонних військ" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 730):

у назві і тексті слова "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку;

в абзаці другому слова "Державному комітетові у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби".

88. У нормах харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739):

у пункті 3 примітки до норми N 1:

у підпункті "є" слова "Прикордонних військ" та "Голови Держкомкордону" замінити відповідно словами "Державної прикордонної служби" та "Голови Держприкордонслужби";

у підпункті "ж" слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

у підпункті "з" пункту 2 примітки до норми N 3 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

89. В абзаці другому пунктів 31, 34 і 48 Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 583 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 935), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

( Пункт 90 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397 від 02.06.2010 )

91. У Комплексній програмі подальшого розвитку інфраструктури та провадження господарської діяльності на о. Зміїний і континентальному шельфі, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2002 р. N 713 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1094), та орієнтовних розрахунках до зазначеної Програми:

у тексті Програми слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку;

в абзаці першому пункту 12 розділу III слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

в орієнтовних розрахунках видатків, пов'язаних з виконанням Програми, слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

92. У тексті Комплексної програми протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 р. N 766 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1123), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

( Пункт 93 втратив чинність одночасно з набранням чинності Указом Президента ( 405/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346 від 28.03.2011 )

( Пункт 94 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180 від 13.03.2013 )

95. У загальних вимогах до облаштування пунктів пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1142 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1580 ):

у пункті 1 слова "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ) замінити словами "Про Державну прикордонну службу" ( 661-15 );

у підпункті 2 пункту 2:

в останньому абзаці підпункту "б" слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

в абзацах другому і третьому підпункту "в" слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

96. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1194 "Про польові виплати військовослужбовцям і працівникам військових частин Збройних Сил та інших військових формувань" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1596) слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

( Пункт 97 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1045 від 12.10.2011 )

( Пункт 98 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 260 від 01.04.2005 )

99. У Комплексній програмі діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України на 2002-2006 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р. N 1353 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1772), та додатку до зазначеної Програми:

у тексті Програми слово "Держкомкордон" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби" у відповідному відмінку;

в абзаці першому пунктів 6 і 7 нормативного забезпечення та правоохоронних заходів слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

у додатку до Програми слова "Держкомкордон" та "Прикордонних військ" замінити відповідно словами "Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державної прикордонної служби".

100. У заходах щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році", схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. N 1394 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1789), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

( Пункт 101 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 202 від 14.03.2012 )

102. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1576 "Про заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2007) слова "Державному комітетові у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби".

103. В абзаці четвертому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1581 "Про акваторію Севастопольського морського торговельного порту" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2010) слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Державної прикордонної служби".

( Пункт 104 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753 від 18.08.2005 )

( Пункт 105 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 175 від 03.03.2005 )

( Пункт 106 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1087 від 05.09.2007 )

( Пункт 107 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207 від 19.03.2008 )

( Пункт 108 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207 від 19.03.2008 )

( Пункт 109 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 704 від 22.06.2011 )

110. В абзаці третьому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177) слова "Державним

комітетом у справах охорони державного кордону" замінити словами "Адміністрацією Державної прикордонної служби".

( Пункт 111 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397 від 02.06.2010 )

112. У Програмі протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 2003 р. N 140 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5, ст. 182), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

( Пункт 113 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 18 від 26.01.2015 )

( Пункт 114 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 988 від 21.09.2011 )

115. У тексті Програми спрощення формальностей при міжнародних повітряних перевезеннях, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 622 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 835), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

116. У першому реченні пункту 3 Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1110 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, N 1549), слово "Держкомкордону" замінити словами "Адміністрації Держприкордонслужби".

117. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. N 353 та додатках до нього:

у тексті розпорядження слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

у назві та підпунктах "б" і "г" абзацу сьомого додатка 1 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби";

у назві додатка 2 слова "Прикордонних військ" замінити словами "Державної прикордонної служби".

118. У пункті 11 розділу 5 заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2002 р. N 518 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 37, ст. 1744), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

119. У тексті плану заходів щодо виконання у 2002-2005 роках Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. N 659, слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

120. У планах, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. N 744 "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 26):

у тексті плану дій щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2003 році слова "Держкомкордон" та "Прикордонні війська" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Адміністрація Держприкордонслужби" та "Державна прикордонна служба" у відповідному відмінку;

в абзаці першому пункту 2 плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу в 2003 році слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

121. В абзаці сьомому додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 132 "Про використання та підтримання у контрольному стані довідників суб'єктів формування Єдиної державної автоматизованої паспортної системи" слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".

122. У тексті плану заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 952), слово "Держкомкордон" замінити словами "Адміністрація Держприкордонслужби".