КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 травня 2012 р. N 436
Київ

Про затвердження переліків
товарів, на які встановлено обмеження
щодо переміщення через митний кордон України

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1099 від 24.10.20
12
N 1062 від 16.12.20
15
N 1067 від 16.12.20
15
N 1077 від 16.12.20
15
N 142 від 02.03.20
16
N 762 від 26.10.20
16
N 262 від 05.04.20
17)

Відповідно до статті 197 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

1) перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 1;

2) перелік товарів, зовнішньоекономічні операції з якими підлягають ліцензуванню, згідно з додатком 2;

3) перелік лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 3;

4) перелік товарів, які є об'єктами застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, згідно з додатком 4;

5) перелік культурних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 5;

6) перелік дослідних сортів рослин, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 6;

7) перелік товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації під час переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 7;

8) перелік продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 8;

(Підпункт 8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016)

9) перелік товарів військового призначення та подвійного використання, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 9;

10) перелік валютних цінностей, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 10;

11) перелік товарів, на які встановлено обмеження під час проведення зовнішньоекономічних операцій з реекспорту, згідно з додатком 11;

12) перелік товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають оцінці відповідності згідно з вимогами технічних регламентів, згідно з додатком 12;

13) перелік насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 13;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016)

14) перелік радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 14;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 14 згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016)

15) перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 15;

(Пункт 1 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016)

16) перелік видавничої продукції, на яку встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 16.

(Пункт 1 доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 262 від 05.04.2017)

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, на які встановлено
обмеження щодо переміщення через
митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин  1211
1301
1302
2707 20
2806
2807
2841
2902
2905
2909
2914
2915
2916
2921
2922
2925
2926
2932
2933
2934
2939
3208
3215
3304
3506
3814
3824 
Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 
  3003
3004 
Лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
товарів, зовнішньоекономічні операції з
якими підлягають ліцензуванню*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Ліцензія на експорт товарів Ліцензія на імпорт товарів  0101-9706  Товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, за переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 
Спеціальна ліцензія на імпорт товарів  0101-9706  Товари, які є об'єктами застосування спеціальних заходів, визначаються рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016)

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які
встановлено обмеження щодо переміщення
через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій  4401 10 00 00  Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо** 
4401 21 00 00  Тріска або стружка деревна хвойних порід** 
4401 22 00 00  Тріска або стружка деревна листяних порід** 
4403  Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані** 
4404  Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна** 
4406  Шпали дерев'яні для залізничних або трамвайних колій** 
4407  Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або нешліфовані, які мають або не мають торцеві з'єднання, завтовшки більш як 6 мм** 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

**Крім порід, зазначених у статті 2 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
товарів, які є об'єктами застосування заходів
нагляду або регіонального нагляду
за імпортом в Україну*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду  0101-9706  Товари, які є об'єктами застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну, визначаються рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
культурних цінностей, на які встановлено
обмеження щодо переміщення через
митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей  9701  Картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну, за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів, розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення** 
9702 00 00 00  Оригінали гравюр, естампів та літографій** 
9703 00 00 00  Оригінали скульптур і статуеток з будь-якого матеріалу** 
9704 00 00 00  Марки поштові або гербові, знаки поштової оплати гашені, у тому числі першого дня гашення, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або невикористані, за винятком товарів товарної позиції 4907** 
9705 00 00 00  Колекції та предмети колекціонування із зоології, ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес** 
9706 00 00 00  Предмети антикваріату віком понад 100 років** 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

**Крім сувенірних виробів, предметів культурного і ужиткового призначення серійного і масового виробництва, перелік яких встановлюється Мінкультури.

Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
дослідних сортів рослин, на які встановлено
обмеження щодо переміщення через
митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Повідомлення про ввезення дослідних зразків сортів рослин для експертизи на придатність на поширення сорту  0601  Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212 
  0602  Інші живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи 
  0701 10 00 00  Картопля насіннєва 
  0703 10 11 00  Цибуля ріпчаста насіннєва 
  0713  Овочі бобові для сівби 
  1001 10 00 10
1001 90 10 00
1001 90 91 00 
Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) насіннєві 
  1002 00 00 00  Жито насіннєве 
  1003 00 10 00  Ячмінь насіннєвий 
  1004 00 00 00  Овес насіннєвий 
  1005 10  Кукурудза насіннєва 
  1006 10 10 00  Рис для сівби 
  1007 00 10 00  Сорго зернове для сівби 
  1008  Гречка, просо насіннєві; насіння канаркової трави; інші зернові культури насіннєві 
  1201 00 10 00  Соєві боби для сівби 
  1202 10 10  Арахіс для сівби 
  1203 00 00 00  Копра 
  1204 00 10 00  Насіння льону для сівби 
  1205  Насіння свиріпи або ріпаку для сівби 
  1206 00 10 00  Насіння соняшнику для сівби 
  1207  Насіння інших олійних культур для сівби 
  1209  Насіння, плоди та спори для сівби 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 142)

Перелік
товарів, які підлягають обов'язковій
сертифікації під час переміщення
через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Сертифікат відповідності  Коди товарів, зазначених у переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні  Товари, зазначені в переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні 
Свідоцтво про визнання відповідності  Коди товарів, зазначених у переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні  Товари, зазначені в переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

(Додаток 7 в редакції Постанови КМ N 142 від 02.03.2016)

Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 142)

Перелік
продуктів лову та харчової продукції з них іноземного
виробництва, на які встановлено обмеження
щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Ветеринарне свідоцтво  0301  Прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку 
  0302  Прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, тільки цілі, свіжі 
  0306  Ракоподібні, тільки цілі, живі або свіжі 
  0307  Молюски, тільки цілі, живі або свіжі 
  0308  Водяні безхребетні, тільки цілі, живі або свіжі 
  0511 99 31 00  Губки натуральні тваринного походження, необроблені 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

(Додаток 8 в редакції Постанови КМ N 142 від 02.03.2016)

Додаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
товарів військового призначення та
подвійного використання, на які встановлено
обмеження щодо переміщення через
митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів  Коди товарів, зазначені у додатках до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86  Товари, зазначені у додатках до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 
Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807  Товари, зазначені у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 
Висновок на здійснення міжнародних передач товарів  Коди товарів, зазначених у додатках до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86  Товари, зазначені у додатках до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 
  Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807  Товари, зазначені у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
валютних цінностей, на які встановлено
обмеження щодо переміщення через
митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення уповноваженим банком в Україну валюти України  4907 00 30 00
7118 90 00 00 
Валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу 
Спеціальний дозвіл Національного банку України на вивезення уповноваженим банком за межі України валюти України  4907 00 30 00
7118 90 00 00 
Валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу 
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (для вивезення за межі України та ввезення в Україну готівкової іноземної валюти)  4907 00 30 00
7118 90 00 00 
Готівкова іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної держави, банкноти та монети, вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (крім монет, що належать до банківських металів), і дорожні чеки 
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (для ввезення в Україну та вивезення за межі України банківських металів)  7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00 
Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію - 999 
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (на ввезення уповноваженими банками бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем та вивезення нереалізованих бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем)  4907 00 90 00  Бланк дорожнього чеку - незаповнений паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті та використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу 
Дозвіл на ввезення в Україну уповноваженим банком бланків чеків (окрім дорожніх чеків міжнародних платіжних систем) та вивезення їх у разі нереалізації (на підставі окремого нормативно-правового акта Національного банку України)  4907 00 90 00  Бланк чеку - незаповнений паперовий розрахунковий документ установленої форми, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку 
Індивідуальна ліцензія на вивезення фізичною особою за межі України банківських металів  7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00 
Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію - 999 
Спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення юридичною особою (крім уповноважених банків) в Україну банківських металів  7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00 
Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках та порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для вітчизняних монет не нижче ніж для золота - 995, для срібла - 999, для платини і паладію - 999,5 і в іноземних монетах з дорогоцінних металів з пробами не нижче ніж для золота - 900, для срібла - 925, для платини та паладію - 999 
Індивідуальна ліцензія на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів (крім випадків з вивезення (пересилання) за межі України фізичною особою виражених в іноземній валюті цінних паперів, які були раніше ввезені цією особою в Україну, що підтверджується митною декларацією)  4907 00 90 00  Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов’язань згідно із проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із таких документів, іншим особам 
Індивідуальна ліцензія на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів, виражених у гривнях (крім випадків увезення (пересилання) в Україну фізичною та юридичною особами цінних паперів, виражених у гривнях, які були раніше вивезені (переслані) такою особою за межі України, що підтверджується митною декларацією)  4907 00 90 00  Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із таких документів, іншим особам 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

(Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016)

Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
товарів, на які встановлено обмеження
під час проведення зовнішньоекономічних
операцій з реекспорту*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Дозвіл на проведення зовнішньоекономічної операції з реекспорту товарів  0101-9706  Товари, переліки яких визначаються Мiнекономрозвитку в установленому законодавством порядку 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Додаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 142)

Перелік
товарів, які під час переміщення через митний кордон
України підлягають оцінці відповідності згідно
з вимогами технічних регламентів*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679 
I. Радіообладнання** 
Декларація про відповідність  8512 30 10  Пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що містять передавачі або передавачі та приймачі 
  8512 90 10  Частини пристроїв товарної категорії 8512 30 10 згідно з УКТЗЕД, що містять передавачі або передавачі та приймачі 
  8517  Телефонні апарати, включаючи телефонні апарати для стільникових мереж зв’язку або інших бездротових мереж зв’язку, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі бездротового зв’язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), що містить передавач або передавач та приймач 
  8518  Мiкрофони та пiдставки для них, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Навушники та телефони головнi, об’єднанi чи не об’єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи більше, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Пiдсилювачi звукових частот електричні, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Електричнi звукопiдсилювальнi комплекти, що містять передавачі або передавачі та приймачі 
  8519 81  Апаратура, що використовує оптичні або напівпровідникові носії, які призначені для приєднання до акустичних пристроїв, що містять передавачі або передавачі та приймачі 
  8521  Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього, що містить передавач або передавач та приймач 
  8525  Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна, телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери, що містять передавач або передавач та приймач 
  8526  Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування 
  8529 90 20 00  Частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00 00, 8525 80 30 00 згідно з УКТЗЕД, що містять передавач або передавач та приймач 
  8530  Електричне устаткування сигналiзацiйне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що містить передавач або передавач та приймач 
  8608 00 00 00  Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних та трамвайних колiй, що містять передавач або передавач та приймач
Механiчне (включаючи електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що містять передавач або передавач та приймач 
  8802 60 10 00  Космiчнi апарати (включаючи супутники) 
II. Товари, що містять радіообладнання у своєму складі** 
  8301
8302 
Замки висячi i врiзнi (електричнi), з недорогоцiнних металів, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Ключi до зазначених виробiв з недорогоцiнних металів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8415  Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач 
  8418  Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8426  Судновi дерик-крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8427  Автонавантажувачi з вилковим захватом, iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8432  Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8433  Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8443  Принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8450  Машини пральнi, побутовi або для пралень, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8470  Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями, апарати касовi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8471  Персональні обчислювальні машини (машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки), у тому числі так звані notebook, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
    Магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної інформації, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8476  Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8527  Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8528  Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, яке записує або вiдтворює звук чи зображення, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8531  Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8535
8536 
Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз’єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з’єднувачi, коробки з’єднання), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8537 10  Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536 згідно з УКТЗЕД, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 згідно з УКТЗЕД, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 згідно з УКТЗЕД (для напруги не більш як 1000 В), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8542  Електроннi iнтегрованi схеми, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8701
8702
8703
8704
8705
8711 
Трактори, автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, мотоцикли, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  8903  Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9004  3D-окуляри, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач 
  9006  Фотокамери (крiм кiнокамер), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539 згідно з УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9017  Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9021 40 00 00
9021 50 00 00 
Слуховi апарати, серцевi стимулятори, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач 
  9023 00  Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9026  Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 згідно з УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9101
9102 
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9405  Лампи (світильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00 
Набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi"), iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, iграшки та моделi з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9504 30
9504 50 00 00 
Відеоігри, в які можна грати за допомогою телевізора, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів або аналогічних засобів оплати, за винятком устаткування кегельбанів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
  9610 00 00 00  Дошки грифельнi для писання чи малювання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі 
III. Телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання** 
  8517  Телефоннi апарати, апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв’язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 згідно з УКТЗЕД 
  8443  Факсимільні апарати 
  8531 10 30 00
8531 10 95 90 
Пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчні пристрої, крім тих, що призначені для цивільної авіації 
  8531 20  Панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах 
  8531 90 20 00  Частини до панелей індикаторних, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах, товарної підпозиції 8531 20 згідно з УКТЗЕД 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

**Крім товарів, на які не поширюється дія Технічного регламенту.

(Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1099 від 24.10.2012; в редакції Постанови КМ N 142 від 02.03.2016)

(Зміни до додатка 12 див. в Постановах КМ N 1062 від 16.12.2015, N 1067 від 16.12.2015, N 1077 від 16.12.2015)

Додаток 13
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 142)

Перелік
насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження
щодо переміщення через митний кордон України*

Фітосанітарний сертифікат, сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікат ОЕСР і сертифікат ISTA  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Cертифікат країни експортера  0601  Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію 
  0602  Живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи 
  0701 10 00 00  Картопля насіннєва 
  0703 10 11 00  Цибуля ріпчаста насіннєва 
  0703 10 90 00  Цибуля-шалот для сівби 
  0703 20 00 00  Часник насіннєвий 
  0703 90 00 00  Цибуля-порей та інші цибулинні овочі для сівби 
  0712 90 11 00  Гібрид цукрової кукурудзи (Zea mays var. saccharata) для сівби 
  0712 90 19 00  Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) для сівби 
  0713 10 10 00  Горох (Pisum sativum) для сівби 
  0713 20 00 00  Турецький горох (нут) для сівби 
  0713 33 10 00  Квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phaseolus vulgaris), для сівби 
  0713 40 00 00  Сочевиця для сівби 
  0713 50 00 00  Боби кормові або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 
  0713 35 00 00  Коров’ячий горох (Vigna unguiculata (L.), включаючи вигну китайську (Vigna var. sinensis (L.), вигну африканську (Vigna var. cylindricus stiсrm), вигну спаржеву (Vigna var. sesquipedalis (U.) 
  1001 11 00 00  Пшениця тверда насіннєва 
  1001 91  Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), насіннєві 
  1002 10 00 00  Жито насіннєве 
  1003 10 00 00  Ячмінь насіннєвий 
  1004 10 00 00  Овес насіннєвий 
  1005 10  Кукурудза насіннєва 
  1006 10 10 00  Рис для сівби 
  1007 10  Сорго зернове насіннєве 
  1008 10 00 00  Гречка для сівби 
  1008 21 00 00  Просо насіннєве 
  1008 30 00 00  Насіння канаркової трави для сівби 
  1008 40 00 00  Пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) для сівби 
  1008 50 00 00  Киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa) для сівби 
  1008 60 00 00  Тритикале для сівби 
  1008 90 00  Зернові культури для сівби 
  1201 10 00 00  Соєві боби для сівби 
  1202 30 00  Арахіс нелущений для сівби 
  1204 00 10 00  Насіння льону для сівби 
  1205 10 10 00  Насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти, для сівби 
  1205 90 00 10  Насіння свиріпи або ріпаку з високим вмістом ерукової кислоти, для сівби 
  1206 00 10 00  Насіння соняшнику для сівби 
  1207 10 00 00  Горіхи та ядра пальм для сівби 
  1207 21 00 00  Насіння бавовнику для сівби 
  1207 30 00 00  Насіння рицини для сівби 
  1207 40 10 00  Насіння кунжуту для сівби 
  1207 50 10 00  Насіння гірчиці для сівби 
  1207 60 00 00  Насіння сафлору (Carthamus tinctorius) для сівби 
  1207 70 00 00  Насіння дині для сівби 
  1207 91 10 00  Насіння маку для сівби 
  1207 99 20 00  Насіння та плоди олійних культур, для сівби 
  1209  Насіння, плоди та спори, для сівби 

__________

* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

(Постанову доповнено додатком 13 згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 762 від 26.10.2016)

Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 142)

Перелік
радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження
щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів  2844
2845 
Радіоактивні матеріали:
джерела іонізуючого випромінювання радіонуклідні, ядерні матеріали, радіоактивні відходи 
  9022
9026
9027
9030
9031
9033 00 00 00 
Радіоактивні матеріали, що містяться у складі приладів, апаратури, обладнання, пристроїв (гамма-дефектоскопи, апарати радіоізотопні терапевтичні, радіаційні гамма-установки, апаратура свердловинна геофізична, прилади для вимірювання густини, рівня та інше)
Зазначені вантажі в супровідних документах на перевезення небезпечних вантажів позначені номерами ООН:
UN2908, UN2909, UN2910, UN2911, UN2912, UN2913, UN2915, UN2916, UN2917, UN2919, UN2977, UN2978, UN3321, UN3322, UN3323, UN3324, UN3325, UN3326, UN3327, UN3328, UN3329, UN3330, UN3331, UN3332, UN3333 

__________

* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

(Постанову доповнено додатком 14 згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016)

Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. N 142)

Перелік
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
спеціального призначення, на які встановлено обмеження
щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення  Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184  Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184 
Підтвердження Генеральним штабом Збройних Сил належності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що дозволені до застосування на території України  Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184  Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184 

__________

* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

(Постанову доповнено додатком 15 згідно з Постановою КМ N 142 від 02.03.2016)

Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. N 436

Перелік
видавничої продукції, на яку встановлено обмеження
щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень  Код товару згідно з УКТЗЕД  Опис товару 
Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України  4901  Друкованi книги, книжки, брошури та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi 
4903 00 00 00  Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi 
4905  Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани та глобуси, надруковані 

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

(Постанову доповнено додатком 16 згідно з Постановою КМ N 262 від 05.04.2017)